28.12.11

Poppodium Exit failliet (via 3VOOR12)

"De gemeente Rotterdam wil Exit niet langer financieel steunen. Het podium wordt genekt door schuldenlast uit het verleden en moet vijf parttime medewerkers ontslaan. Exit (Eksit) is in 1970 opgericht als Poptempel en is daarmee Rotterdams oudste podiumcafe. Het is nog onduidelijk wat er met de bestaande programmering gebeurt. Programmeur Rudy Ross heeft tot en met maart programma staan en hoopt de zaak in ieder geval tot half januari open te houden. In een brief aan de raad (onderaan dit artikel) schrijft Wethouder van Cultuur Laan "zorg te dragen voor een volledige, gezonde en goed functionerende Rotterdamse popsector" en de functie van Exit daarbinnen."

Lees verder: Poppodium Exit failliet - 3VOOR12.

26.12.11

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht (Prins Bernhard Cultuurfonds)

"Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Het ministerie van Financien wil daarmee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren voor een periode van vijf jaar. Opvallendste fiscale maatregel is de invoering van een multiplier van 125 % op giften aan cultuur."

Het Prins Bernhard Cultuurfonds legt op hun website in het kort de wijzigingen uit: Nieuwe geefwet.

Amsterdam Museum haalt met crowdfunding ruim 51.000 euro op (via TROUW)

"Het Amsterdam Museum heeft 51.349 euro opgehaald voor de restauratie van het schilderij 'De intocht van Napoleon'. Dat liet een woordvoerster weten. Het museum riep het publiek op om bepaalde delen van het doek te sponsoren. Het schilderij van de Antwerpse schilder Matthieu van Bree uit 1813 lag sinds 1891 opgerold en moet flink worden opgeknapt. Het Amsterdam Museum had een bedrag nodig van 46.200 euro voor de restauratie.

Het uiteindelijke bedrag, 51.349 euro, is opgehaald via een zogeheten crowdfundingsactie die in oktober van start ging. De extra opgehaalde 5000 euro steekt het museum in het herstellen van de lijst, waarvoor in totaal 20.000 euro nodig is. Hiervoor is een nieuwe actie begonnen: mensen kunnen sinds vrijdag 10 euro per centimeter doneren."

Lees verder: Amsterdam Museum haalt met crowdfunding ruim 51.000 euro op - TROUW.
Zie ook: Amsterdam Museum wil restauratie bekostigen met crowdfunding (via PAROOL).

Cultuurtop tijdens Edinburgh International Festival (via Kunstbeeld)

"In augustus, tijdens het Edinburgh International Festival zijn alle ministers van cultuur van landen die meedoen aan de Olympische Spelen uitgenodigd om deel te nemen aan een cultuurtop. In drie rondes wordt besproken welke rollen de kunsten kunnen spelen in het versterken van begrip tussen culturen en landen; hoe een balans gevonden kan worden tussen private en publieke (financiele) ondersteuning; en de functie van technologie en andere kansen voor de culturele sector."

Lees: Cultuurtop tijdens Edinburgh International Festival - Kunstbeeld.

22.12.11

Rotterdamse culturele instellingen dienen voor 102,2 miljoen euro subsidieverzoeken in (Cityportal Rotterdam)

"Culturele instellingen hebben 109 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van 102,2 miljoen ingediend voor het Cultuurplan 2013-2016. Voor het Cultuurplan is jaarlijks een budget van 77,25 miljoen euro beschikbaar. Dit is 14% minder dan voor het huidige Cultuurplan.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gaat zich nu over de ingediende aanvragen buigen en adviseert het college over de honorering van de aanvragen. In het najaar van 2012 presenteert het college haar verdelingsvoorstel voor het Cultuurplan 2013-2016. Eind 2012 vindt definitieve besluitvorming plaats en wordt duidelijk hoe het cultuurbudget wordt verdeeld.

Lees verder: Culturele instellingen dienen voor 102,2 miljoen euro subsidieverzoeken in - Cityportal Rotterdam.

Nationaal Onderwijsmuseum verhuist naar Dordrecht

"Het Nationaal Onderwijsmuseum is nu nog gevestigd aan de Nieuwemarkt in Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft dit gebouw bestemd voor het University College van de Erasmus Universiteit. Rotterdam heeft het museum verzocht per 1 juli 2012 te verhuizen en daarbij vervangende ruimte aangeboden. Het museum heeft na een landelijke verkenning gekozen voor Dordrecht. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht is blij met deze keuze en wil de komst naar Dordrecht en gebouw De Holland graag faciliteren. Om de intentie kracht bij te zetten hebben de gemeente Dordrecht en het Nationaal Onderwijsmuseum donderdag hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst."

Lees het hele persbericht: Nationaal Onderwijsmuseum verhuist naar Dordrecht.

Eerder was het voortbestaan van het Onderwijsmuseum ernstig in gevaar, omdat de gemeente Rotterdam de subsidie voor het museum binnen vier jaar wilde afbouwen en de huur opzegde. Zie: Meldpunt bezuinigingen.

Museumbezoek dit jaar gestegen (via nrc.nl)

"Het museumbezoek in Nederland is dit jaar gestegen ten opzichte van 2010. De ruim vierhonderd musea waar de Museumkaart geldig is ontvingen ruim achttien miljoen bezoekers. Een jaar eerder waren dit er nog 16,9 miljoen. Dat meldt de Nederlandse Museumvereniging. De stijging is volgens directeur van de Nederlandse Museumvereniging Siebe Weide vooral te danken aan de heropening van diverse musea.

In 2009 bedroeg het aantal museumbezoeken aan de ruim achthonderd musea in Nederland 22 miljoen, blijkt uit de meest recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek."

Lees: Museumbezoek dit jaar gestegen - nrc.nl.

Kunstenaars eisen behoud inkomensregeling (via PAROOL)

"Kunstenaars zijn boos op de staat. De Eerste Kamer nam deze week een wet aan waardoor er binnen 10 dagen een einde komt aan de WWik, een regeling waarmee zij hun inkomen kunnen aanvullen zonder een beroep te hoeven doen op de bijstand. De kunstenaars, vertegenwoordigd door FNV KIEM en de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), spannen een kort geding aan tegen de staat. Ze eisen een overgangsregeling. Het geding dient vanmiddag bij de rechtbank in Den Haag."

Lees verder: Kunstenaars eisen behoud inkomensregeling - PAROOL:

21.12.11

Geen onderzoek naar zelfstandig Van Abbemuseum (via TROUW)

"Een mogelijke verzelfstandiging van het Van Abbemuseum in Eindhoven is voorlopig van de baan. Cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs (D66) wilde de mogelijkheden voor verzelfstandiging van het museum onderzoeken maar de gemeenteraad wil dat expliciet niet, staat in een initiatiefvoorstel dat vanavond ruime steun krijgt.

De PvdA in Eindhoven stelde de toekomst van het museum ter discussie door te becijferen dat er veel meer bezoekers en inkomsten binnen zijn te halen met een minder elitair programma. In april moet een advies aan de gemeenteraad klaar zijn."

Lees: Geen onderzoek naar zelfstandig Van Abbemuseum - TROUW.

Groninger Museum nog dichter bij faillissement dan gedacht (via nrc.nl)

Het Groninger Museum heeft het nog veel lastiger dan werd gedacht. De schuld is niet 1,1 miljoen, maar 4,2 miljoen euro. Door de huidige schuldencrisis is geld lenen moeilijker, waardoor een faillissement op de loer ligt. Een deel van het bestuur stapt op.

Dat werd vanmorgen bekend op een persconferentie in het museum. Oud-Wegener topman Jan Houwert (voorzitter), oud-minister van cultuur Hedy d’Ancona en Ann Demeester, directeur van kunstinstelling De Appel in Amsterdam, vertrekken. Ze gaan niet persoonlijk op hun besluit in. Ook het vertrek van directeur Kees van Twist per 1 januari 2012 is nu officieel. Hij krijgt zes maanden salaris mee. Van Twist was directeur sinds 1999."

Zie: Groninger Museum nog dichter bij faillissement dan gedacht - nrc.nl.

Doek valt voor WWIK (via Cultuur-Ondernemen)

"De Eerste Kamer heeft dinsdag 20 december ingestemd met het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK). Dit betekent dat de WWIK met ingang van 1 januari 2012 komt te vervallen.

Ook vond een meerderheid van de Eerste Kamer het niet noodzakelijk om een overgangsregeling voor de huidige deelnemers in de WWIK in het leven te roepen. Al met al is nu het doek voor de WWIK definitief gevallen.

Donderdag 22 december 2011 dient er nog wel een kort geding tegen de Staat door FNV Kiem en Bbk om een overgangsregeling af te dwingen. Of de rechter deze eis zal honoreren is op dit moment niet in te schatten."

Lees: Doek valt voor WWIK - Cultuur-Ondernemen.

18.12.11

VVD dreigt met extra ingreep publieke omroep (via Stentor)

"De VVD denkt dat nog eens 200 miljoen euro op de publieke omroep kan worden bezuinigd als er door de eerste ingreep niks verandert aan de kwaliteit op de publieke tv-zenders.

Tweede Kamerlid Anouchka van Miltenburg (VVD) benadrukte dat de politiek niet gaat over de inhoud van tv-programma's. Wel vindt zij dat programma's bij de publieke omroep veel worden herhaald en vindt ze het geen goede zaak dat maar een deel van het jaar echt nieuwe dingen te zien zijn."

Zie: VVD dreigt met extra ingreep publieke omroep - Stentor.

17.12.11

Benefietactie Museum Boerhaave geslaagd (via Stentor)

Een benefietavond en veiling van Museum Boerhaave in Leiden hebben 128.500 euro opgebracht. Directeur Dirk van Delft is blij met het resultaat. Hij verwacht dat daarmee voldoende geld is binnengehaald om het Rijksmuseum voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen en de geneeskunde open te houden voor publiek. "Het kan bijna niet meer stuk'', zei hij vrijdag.

Museum Boerhaave moest 700.000 euro bij elkaar brengen om aan de eis van staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) te voldoen om over de periode 2010 - 2011 17,5 procent aan eigen inkomsten in te brengen. Zijlstra kwam afgelopen zomer met deze eis, waaraan met terugwerkende moest worden voldaan."

Benefietactie Museum Boerhaave geslaagd - Stentor.

FNV KIEM en de BBK dagen de staat voor de rechter bij abrupte stopzetting van de WWik

"De Eerste Kamer zal op 20 december een besluit nemen over de toekomst van de WWik. FNV KIEM en de BBK (Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars) staan voor de rechter om de Staat der Nederlanden in een kort geding te dwingen bij intrekking van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWik) een overgangsregeling te treffen."

Bij abrupte stopzetting van de WWik zonder overgangsrecht dagen FNV KIEM en de BBK de staat voor de rechter.

13.12.11

Minister geeft Metropole Orkest geld om zonder subsidie door te gaan (via VK)

"Minister Marja van Bijsterveldt (Media) gaat het Metropole Orkest helpen in zijn wens om als zelfstandig gezelschap verder te gaan. Dat orkest maakt nu nog deel uit van haar mediabegroting, maar door bezuinigingen komt daar een eind aan. Het orkest werkt daarom aan een toekomst zonder overheidsinkomsten, maar heeft daar tijd voor nodig. In het mediadebat in de Tweede Kamer zegde de minister vandaag toe het gezelschap financieel op weg te helpen."

Conservatoria gaan nauwer samenwerken en zich specialiseren (PAROOL)

"De zes conservatoria met een popopleiding in ons land gaan nauwer samenwerken en zich specialiseren. Elke opleiding zal zich gaan richten op een aspect van de popmuziek. De conservatoria die betrokken zijn bij de plannen zijn Tilburg, Rotterdam, Leeuwarden, Amsterdam, Enschede en Haarlem.

Het plan moet leiden tot een gedifferentieerd landschap van opleidingen. De plannen worden volgende maand uitgebreid gepresenteerd tijdens muziekfestival Eurosonic Noorderslag in Groningen. De opleidingen hopen daar feedback te krijgen van de muziekindustrie.

Het kabinet wil minder kunststudenten. De HBO-raad stelde in juli voor het aantal studenten aan de muziekopleidingen met tien procent te verlagen."

Conservatoria gaan nauwer samenwerken en zich specialiseren - PAROOL.

12.12.11

Kunst voor de echte Nederlander (Anna Tilroe in De Groene)

"Zouden er meer landen zijn met een vereniging die 'opkomt voor de belangen van alle cultuurliefhebbers'? Het zou mij niet verbazen als Nederland opnieuw koploper is. Dat waren we jarenlang met een kunst- en cultuurbeleid dat internationaal als voorbeeld gold. En dat zijn we weer met de radicale afbraak daarvan. Er valt dus wel wat te verdedigen. Maar wie de website van het vorig jaar opgerichte Publiek bezoekt, ziet dat de cultuurliefhebbersvereniging weliswaar de 'buitenproportionele bezuinigingen op cultuur' afkeurt, maar bovenal een appeltje te schillen heeft met de kunstsector zelf. Die is, zo lezen wij in de geselecteerde persberichten, verslaafd aan subsidie, beneveld door de eigen prietpraat en te arrogant om te doen wat ze volgens de oprichters zou moeten doen: 'de consument meer invloed geven op het gesubsidieerde culturele aanbod'."

Boekman 89: Kunst op een keerpunt

Het decembernummer van Boekman gaat over verrassende initiatieven en innovatieve bedrijfsvoering in de culturele sector. De bezuinigingsgolf dwingt cultuurinstellingen zich los te maken van de overheid en het cultureel ondernemerschap te omarmen. Een groot aantal cultuurinstellingen moet van het toneel verdwijnen. In de lege ruimte die ontstaat, komen andere initiatieven juist tot bloei. Deze Boekman is bedoeld als inspiratiebron.

Zie/bestel: BOEKMANSTICHTING Studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid.

4.12.11

Bedrijfsvoering Van Abbe doorgelicht (via ED)

"Er komt een onderzoek naar de bedrijfsvoering van het Eindhovense Van Abbemuseum. Opdracht aan de externe deskundigen wordt om op zoek te gaan naar mogelijkheden om met slim cultureel ondernemerschap meer geld binnen te halen. Dat is de uitkomst van het politiek debat over de positie van het gemeentelijke Van Abbemuseum. Dat onderwerp was op de politieke agenda gezet door de PvdA."

Lees: Bedrijfsvoering Van Abbe doorgelicht - ED.

'Ondernemen zit jonge makers in het bloed' door Robbert van Heuven

"De protesten over de bezuinigingen zwellen aan en de nadruk van staatssecretaris Zijlstra op publiekscijfers wordt gehekeld. Toch is er een groep veelal jonge makers die zich heel wat minder zorgen maakt. Want wat zij al vanaf het begin van hun loopbaan doen is het publiek vanaf het eerste artistieke concept bij de voorstelling betrekken en dat concept vervolgens zo goed mogelijk verkopen."

Lees verder: Ondernemen zit jonge makers in het bloed - Robbert van Heuven, Kritiek en Reflectie.

'Het Tropenmuseum is in zijn huidige vorm hopeloos achterhaald' (via VK)

"Door de discussie te openen over de financiering van het Tropenmuseum heeft deze regering ruimte gecreëerd voor een kritische blik op de negentiende-eeuwse structuur van onze musea. Of dit nou de bedoeling was of niet, we mogen hen daarvoor danken. Dat stellen Huub F.H.J. Kuijpers en Casper Thomas."

Lees: 'Het Tropenmuseum is in zijn huidige vorm hopeloos achterhaald' - VK.

3.12.11

Schandaal (column Bas Heijne op nrc.nl)

U lag er niet wakker van, maar afgelopen week is besloten het museumgoudA niet te royeren als lid van de Nederlandse Museumvereniging. Het museum had het schilderij The Schoolboys van Marlene Dumas uit de collectie op eigen houtje voor een kleine miljoen euro laten veilen bij Christie’s, naar eigen zeggen om een faillissement af te wenden. Alle regels waren met voeten getreden, het schilderij had eerst aan andere Nederlandse musea moeten worden aangeboden. De museumwereld sprak er schande van en eiste sancties. De voorzitter van de vereniging liet weten dat het hier om een principekwestie ging: „De leden vinden principieel dat een museum nooit collectiestukken mag verkopen om de financiële nood te lenigen. Zeker in tijden van bezuinigingen, waarin musea onder druk staan, in het belangrijk dit principe te onderstrepen.”

28.11.11

Metropole Orkest maakt uit protest nummer 1 hit (via Joop.nl)

"Het kabinet vindt dat alleen kunst met hitpotentie bestaansrecht heeft. Voor mooie zaken die commercieel minder interessant zijn, mag geen geld worden uitgegeven. Een van de zaken die bedreigt wordt door deze ideologie is het Metropole Orkest van Publieke Omroep.

Uit protest tegen het beleid namen ze het speciaal door John Ewbank en Han Kooreneef geschreven nummer 'Wereldwijd Orkest' op. Gezongen door Gordon & Los Angeles The Voices, Edsilia Rombley, Leonie Meijer, 3JS, Jennifer Ewbank, Ruth Jacott, Paul de Munnik, Giovanca, Glennis Grace, Karin Bloemen, Lee Towers, Hind en Trijntje Oosterhuis."

Metropole Orkest maakt uit protest nummer 1 hit - Joop.nl.

'Stad verliest 127 miljoen kunstsubsidie' (via AT5)

Amsterdam verliest bij elkaar 127 miljoen kunstsubsidie. Dit blijkt heeft D66 Amsterdam berekend. Volgens de partij gaat het om een stapeling van bezuinigingen van het Rijk en de gemeente.

De 127.1 miljoen euro is een optelsom van kortingen van het Rijk (70 miljoen), de verhoging van de BTW naar 19% (45.6 miljoen) en de aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen op het Kunstenplan 2013-2016 van jaarlijks 8 miljoen. Daarnaast worden de zogeheten ID-banen (gesubsidieerde banen) versneld afgebouwd. Hierdoor krijgen de Amsterdamse kunst- en cultuurinstellingen nog een extra kostenpost van 3.5 miljoen euro te verwerken."

Anton Corbijn zet zich in voor kunst Den Haag (via VK)

"Fotograaf en filmmaker Anton Corbijn gaat zich samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds inzetten voor kunst en cultuur in Den Haag. Samen hebben ze het Haagsche Bluf Fonds ingesteld, dat projecten financieel gaat ondersteunen die het kunstklimaat in Den Haag stimuleren."

'Waarom is de museumcollectie heilig?' (TROUW)

"De kunstcollecties in de Nederlandse musea zijn zo goed als heilig verklaard. Voor altijd en eeuwig moeten ze bewaard blijven. "Maar waarom is dat eigenlijk? En is dat wel terecht, zeker als het gaat om werken die zelden of nooit het depot verlaten?" Dit dogma mag best eens ter discussie worden gesteld, zegt kunsteconoom Arjo Klamer vandaag in Trouw. Dit is ook het juiste moment, vindt hij, nu er toch al sprake is van een soort 'revolutie' in de culturele sector, waar onder druk van de bezuinigingen veel heilige huisjes ter discussie staan."

Lees verder: 'Waarom is de museumcollectie heilig?' - TROUW.

‘Niet tellen, maar wegen’. Verslag debat 8 november (via Kunsten ’92)

"Aan vele bestuurstafels zal men in de komende maanden wikken en wegen over het lot van menig kunstinstelling. Er zullen gesprekken plaatsvinden waarbij prestatieafspraken worden gemaakt en subsidievoorwaarden gesteld. Langs welke parameters wordt dit gesprek gevoerd? Hoe zinvol zijn de afspraken, en de feiten en argumenten die daarbij een rol spelen?

Daarover organiseerden Kunsten ’92 en de Boekmanstichting een debat op 8 november 2011. Leidraad in het debat tussen politici en vertegenwoordigers uit de cultuursector was de recentelijk verschenen publicatie 'Niet tellen maar wegen: over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector' van Claartje Bunnik en Edwin van Huis."


Zie ook: \\\GoudenBergen///: Niet tellen maar wegen - over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector (publicatie).

Fact-free politics rond HBO-kunst (via ScienceGuide)

"De Tweede Kamer zal binnenkort stemmen over een motie van VVD-kamerlid Bart de Liefde die oproept tot verdergaande reductie van de instroom bij kunstvakopleidingen. Opleidingen moeten zich meer richten op ondernemerschap en excellentie. De positie van hun afgestudeerden op de arbeidsmarkt zou zwak zijn, aldus de motie. Dit staat in schril contrast tot de actuele en internationale data van de commissie onder leiding van Robbert Dijkgraaf die vorig jaar advies gaf aan de HBO-raad en de kunstsector voor het opstellen van een sectorplan."

Lees: Fact-free politics rond HBO-kunst - ScienceGuide.

EU Plans Largest-Ever Arts Funding Program, Pinning Economic Hopes on Culture Industry (via Artinfo)

"In Brussels today, the European Commission proposed the world’s largest-ever cultural funding program under the title Creative Europe. The initiative, which would disperse a projected €1.8 billion ($2.4 billion) between 2014 and 2020, represents a 35 percent increase in European Union expenditures on culture, and is part of a larger Pan-European goal to stimulate the economy through cultural enterprise."

Lees verder: EU Plans Largest-Ever Arts Funding Program, Pinning Economic Hopes on Culture Industry - Artinfo.

Zie ook: Europa wil meer geld voor cultuur op de website van SICA (Dutch Centre for International Cultural Activities, de ondersteunende organisatie voor het Nederlands internationaal cultuurbeleid).

Brandbrief Brabantse festivals over bezuinigingen (via 3VOOR12)

"Brabantse festivals krijgen niet de erkenning die ze verdienen, en de Provincie zou budget moeten verschuiven van productie van kunst naar afname. Dat is de strekking van de brandbrief die Brabantse festivals eerder deze week aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben gestuurd, naar aanleiding van het "Concept subsidieregeling meerjarige subsidies infrastructuur podiumkunsten en beeldend en multimedia". Het concept voor subsidieregeling werd afgelopen vrijdag besproken in de Provinciale Staten, en zou verregaande gevolgen kunnen hebben voor de Brabantse festivals."

Lees: Brandbrief Brabantse festivals over bezuinigingen - 3VOOR12.

Eindhoven veilt kunstwerken uit het gemeentelijke depot

Op 16, 17 en 18 december verkoopt de gemeente Eindhoven kunstwerken uit het gemeentelijk depot. In de jaren 1956-1987 verwierf de gemeente vele kunstwerken in het kader van de BKR (Beeldend Kunstenaars Regeling). Veel van die werken staan al jaren in het gemeentelijke depot. Dat doet geen recht aan de kunstwerken en niet aan de makers. Daarom is besloten de collectie te verkopen, zo laat de gemeente weten via de website: Eindhoven Veilt Kunst.

23.11.11

Rotterdamse theatermakers houden actie Uitverkoop (via RTV Rijnmond)

"Uit protest tegen de cultuurbezuinigingen is er in de Rotterdamse Schouwburg een reeks aan protestavonden getiteld Werk in Uitvoering. Op de eerste avond kan het publiek bieden op bijzondere theaterattributen tijdens een veiling. Als voorschot op de bezuinigingen vanaf 2013 gaan decorstukken en kostuums uit het theaterverleden van Productiehuis Rotterdam en de Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg onder de hamer. De Rotterdamse acteur John Buijsman is veilingmeester.

"Door te bieden op stukken uit het verleden kan het publiek investeren in de toekomst want de opbrengst van de veiling gaat naar een nieuwe productie van een veelbelovende jonge theatermaker," zegt Marijn Dulfer van Productiehuis Rotterdam.

Zie: Rotterdamse theatermakers houden actie Uitverkoop - RTV Rijnmond.

Muziek tegen het snoeien (via Parool)

De Muziekschool dreigt onbetaalbaar te worden, de Amsterdamse Jeugdtheaterschool staat onder druk, evenals Cinekid, jeugdtheater De Krakeling en het Leerorkest voor kinderen. Muziekschoolleerlingen kwamen gisteravond naar de Stopera om de commissie Cultuur eens even wat te laten zien en horen. Er werd met grote toewijding geblazen, getrommeld, gezongen en gestreken.

De gevolgen van de bezuinigingen in de cultuursector worden steeds duidelijker. De commissie Cultuur moet zich uitspreken over de nieuwe Hoofdlijnen 2013-2016 voor subsidie, uitgezet door wethouder Carolien Gehrels. De keuzes hebben gevolgen voor de kunstzinnige scholing binnen het onderwijs. Lessen buiten schooltijd, op de Muziekschool of op de Amsterdamse Theaterschool, raken hun subsidie kwijt en worden dus (veel) duurder. De tarieven voor instrumentale lessen op de muziekscholen dreigen, door verdubbelingen tot acht-, negenhonderd euro per jaar, onbetaalbaar te worden.

Zie: Muziek tegen het snoeien - PAROOL.

GroenLinks wil cultureel ondernemersplan (via nu.nl)

"GroenLinks vindt dat de overheid met een zogenoemd cultureel ondernemersplan moet komen. Kamerlid Mariko Peters heeft maandag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de cultuurbegroting 2012 een motie van deze strekking ingediend.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) "wil dat kunstenaars en culturele instellingen meer hun eigen broek ophouden. Maar tegelijk neemt hij allerlei maatregelen die dat belemmeren", aldus Peters.

Lees: GroenLinks wil cultureel ondernemersplan - nu.nl.
Zie hierover ook de website van GroenLinks Tweede Kamer.

Raad voor Cultuur: geen erfgoed in de etalage

"De omstreden verkoop van het schilderij ‘The Schoolboys’ door museumgoudA eerder dit jaar onderstreept volgens de Raad voor Cultuur dat bestaande afspraken over het beheer en behoud van ons cultureel erfgoed niet serieus zijn genomen. Om herhaling te voorkomen, pleit de Raad daarom voor een strikte naleving van de ‘Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten’ (LAMO). Dit betekent onder meer dat objecten of verzamelingen altijd eerst aan collega-musea moeten worden aangeboden. Dit schrijft de Raad in een vandaag gepubliceerd advies."

Lees verder: Raad voor Cultuur: geen erfgoed in de etalage.

21.11.11

Cultuurkaart kan blijven bestaan (via cultuurbeleid.nl)

"Stichting CJP schrijft in een notitie aan staatssecretaris Zijlstra dat de Cultuurkaart zonder rijkssubsidie kan blijven bestaan. VVD en CDA hebben in het Regeerakkoord vastgelegd dat zij de kaart, die door bijna 1 miljoen scholieren wordt gebruikt, afschaffen. Dat is een bezuiniging van 10,8 miljoen euro per jaar. De stichting CJP ziet echter mogelijkheden om met steun van gemeenten, provincies en private partijen een investeringsfonds Cultuur en School op te richten, waaruit de kaart voor 40 procent kan worden betaald. De overige 60 procent zou moeten worden betaald door de betrokken scholen."

Bron: Cultuurkaart kan blijven bestaan - Cultuurbeleid.nl.

20.11.11

If Steve Jobs made a Museum - OpenCulture Blog

Geschreven door Nicholas Poole, CEO van Collections Trust.

"OK, let me get this out of the way from the beginning. I am not an Apple fanboy. I own an iPod, but I have never used a Macbook (I don’t trust anything that doesn’t have a DOS prompt). I have tried to avoid writing this post, but for some reason it just won’t go away.

Last month, Steve Jobs died leaving behind him a company whose projects have touched the hearts and changed the lives of millions of people. I never met the guy, and I know nothing about him other than what I have read in the press both before and after his death. And yet, the mythology is of a man who transformed the world of consumer electronics because of at least 4 fundamental qualities:

1. Exceptional leadership
2. Extradordinary design sensibility
3. A singular focus on the user experience
4. Strong business acumen

The reaction to Steve Jobs’ death was one of genuine sense of loss - that something uniquely valuable had gone from the world. It isn’t often that someone who essentially makes a living by making stuff and selling it to people achieves this kind of personal relationship with their customers. And it got me to thinking - museums should always look outwards to other industries to see what we can learn from their success. In previous posts, I have drawn on examples from gaming, from manufacture and from logistics, but never consumer goods. So, I wondered, what if Steve Jobs had made a museum?"

Lees verder: If Steve Jobs made a Museum - OpenCulture Blog.

19.11.11

Cultuursector krijgt al in 2012 klappen (via TROUW)

"De Nederlandse cultuurwereld krijgt het sneller voor zijn kiezen dan tot nog toe werd aangenomen. Al in 2012 wordt zeker 100 miljoen bezuinigd op cultuur en erfgoed. Niet door Halbe Zijlstra, staatssecretaris van cultuur, maar door gemeenten en provincies.

Volgend jaar zijn de grote bezuinigingen van het Rijk op de cultuursector nog niet van kracht. Die komen pas per 2013. Maar de bezuinigingen van de lagere overheden belopen in 2012 bij elkaar opgeteld rond de 100 miljoen euro. Gemeenten en provincies moeten bezuinigen. Sommige hanteren de kaasschaaf en korten op iedere begrotingspost evenveel. Maar de maatschappelijke waardering voor cultuur speelt ook een rol. Zo vroeg de gemeente Eindhoven zijn inwoners waar volgens hen het meeste geld vanaf kon. Het antwoord was klip en klaar: cultuur."

Lees verder: Cultuursector krijgt al in 2012 klappen - TROUW.

Gratis museum lokt niet meer jeugd (via nrc.nl)

"Het is goed dat musea voor kinderen niet gratis toegankelijk zijn geworden, zoals in 2008 nog het plan was. Uit onderzoek van de Nederlandse Museumvereniging blijkt dat de kosten veel hoger zouden uitvallen dan destijds geraamd (geen 5,4 miljoen euro maar 9 miljoen) en dat bovendien het effect veel geringer zou zijn dan destijds werd gedacht."

Lees: Gratis museum lokt niet meer jeugd - nrc.nl.

Kamer neemt Belastingplan en Geefwet aan (via Stentor)

"De Tweede Kamer heeft donderdag met algemene stemmen het Belastingplan van staatssecretaris Frans Weekers (Financien) aangenomen. Ook de Geefwet, die bedoeld is als fiscaal duwtje in de rug voor de door bezuinigingen getroffen cultuursector, werd aangenomen.

De regeringspartijen VVD en CDA hadden tot verdriet van Weekers samen met de PVV de Geefwet wel flink aangepast, waardoor ongeveer 7 miljoen euro aan fiscale steun verschuift van culturele instellingen naar sport- en muziekverenigingen. De PvdA was als enige partij zo ontevreden over de hele Geefwet dat zij tegenstemde. "Van het toch al schamele budget van 12 miljoen euro blijft nog maar 5 miljoen over. Dit is een volgende aanslag op de cultuursector'', zei PvdA-Kamerlid Ed Groot in een toelichting op zijn tegenstem."

Hoop voor het Tropenmuseum (via PAROOL)

Het Tropenmuseum in Amsterdam kan waarschijnlijk open blijven. Het museum dat door bezuinigingen bij het Ministerie van Buitenlandse zaken de deuren zou moeten sluiten heeft nu weer zicht op een oplossing.

Staatssecretaris Zijlstra van Cultuur heeft laten weten dat het museum deel kan gaan uitmaken van het museale stelsel. Het Tropenmuseum moet met een goed plan komen; dan maakt Zijlstra geld vrij in zijn begroting. Het museum moet efficiënter gaan werken en samenwerking zoeken met andere musea.

Lees verder: Hoop voor het Tropenmuseum - PAROOL.
Zie ook een eerder bericht: Tropenmuseum met sluiting bedreigd na stopzetting subsidie (via nrc.nl).

En: Honderden omarmen Amsterdams Tropenmuseum - TROUW: "Het Tropenmuseum in Amsterdam heeft zich vandaag laten omarmen door enkele honderden mensen die daarmee protesteerden tegen de dreigende sluiting van het museum, het Tropentheater en de bijbehorende bibliotheek."

17.11.11

Oppositie wil kunstkortingen doorrekenen (via DePers.nl)

"GroenLinks in de Tweede Kamer vraagt samen met D66, SP, ChristenUnie en de PvdA aan het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) om de bezuinigingen op kunst en cultuur door te rekenen. Dat maakten de partijen maandag bekend. Het gaat om bezuinigingen van het Rijk, de provincies en de gemeenten.

Het doel is inzichtelijk te maken hoe groot de totale bezuinigingen samen zijn en wat precies de gevolgen zullen zijn voor aanbod en werkgelegenheid. GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters: ,,Met dit verzoek willen we de politiek van de korte termijnagenda tegengaan. Goed beleid, ook bezuinigingsbeleid, houdt rekening met de effecten op de lange termijn.''

Oppositie: laat kunstkortingen doorrekenen - DePers.nl.

Harde keuzes in de Amsterdamse kunstsector (via PAROOL)

"Door de bezuinigingen verliezen in 2013 in Amsterdam zo'n vijftig culturele instellingen hun subsidie. Ook zal de gemeente, die 10 miljoen op kunst en cultuur bezuinigt, cultuurpanden verkopen. Wethouder Carolien Gehrels van Cultuur: 'Bezuinigen is pijnlijk, maar op een aantal vlakken is ook sprake van een overaanbod."

Lees verder Harde keuzes in kunstsector - PAROOL.

8.11.11

Commissie OCW houdt openbare hoorzitting met acht musea voor moderne kunst

De Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt woensdag 9 november een openbare hoorzitting met acht musea voor moderne kunst. Dit gebeurt naar aanleiding van de oproep die de musea in de landelijke dagbladen plaatsten op 19 september 2011, waarin zij vroegen om een gesprek met politici.

Het gaat om: Boijmans van Beuningen, Van Abbemuseum, Bonnefantenmuseum, Centraal Museum, Kröller-Muller Museum, Gemeentemuseum en Stedelijk Museum Amsterdam.

Zie Agenda comissievergadering - Tweede Kamer der Staten-Generaal.

7.11.11

Interview Joop Daalmeijer (nieuwe voorzitter Raad voor Cultuur) en George Lawson (voorzitter Fonds Podiumkunsten) - BNR

"De kunstsector moet meer als een ondernemer gaan denken. Het Fonds Podiumkunsten gaat subsidieaanvragen er zelfs op beoordelen. Paul van Liempt praat met voorzitter van het fonds George Lawson en Joop Daalmeijer, de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur.

Daalmeijer volgt Els Swaab op, die afgelopen jaar vertrok. Ze wilde geen verantwoordelijkheid dragen voor de bezuinigingsmaatregelen op de kunsten van dit kabinet. Ook de commissie Podiumkunsten en enkele leden van andere adviescommissies van de Raad legden daarom hun lidmaatschap neer."

Luister: De toekomst van de kunst - BNR.

Week van het kunstinitiatief bij Metropolis M

Op het moment dat fondsen en gemeentes sleutelen aan hun beleidsplannen voor de periode 2013 en daarna, wil Metropolis M een week lang volop aandacht vragen voor het cruciale belang van het kleine kunstinitiatief. Komende dagen zullen er meerdere modellen besproken worden, steden belicht, centra uitverkoren.

Zie/volg deze serie via Metropolis M: Week van het kunstinitiatief

5.11.11

ArtEZ snijdt in aantal studenten Fine Art (de Gelderlander)

"Hogeschool ArtEZ wil het aantal studenten Fine Art (vrije kunst) met 125 verminderen. Docenten in Arnhem vrezen dat dit leidt tot sluiting van de Arnhemse afdeling. Afdelingen in Zwolle en Enschede zouden gespaard blijven. Volgens het College van Bestuur is die onrust 'puur speculatief'.

De beoogde vermindering van het aantal studenten vrije kunst is een uitvloeisel van het sectorplan 'Focus op toptalent' dat de HBO Raad onlangs over het kunstonderwijs heeft opgesteld."

ArtEZ snijdt in aantal studenten - Gelderlander.

VVD: 'Beoordeling subsidieaanvragen in culturele sector moet op de schop' (VK)

"In de kunstwereld worden subsidies voor kunstenaars in de regel door (ex-) kunstenaars toegekend. En dat is onwenselijk volgens Bart de Liefde, cultuurwoordvoerder voor de VVD.

In de Volkskrant schrijft De Liefde: "De beoordelingscommissies bestaan al tientallen jaren uit personen die zelf in de sector werkzaam zijn of waren, of er op een andere manier mee verbonden zijn. Dit komt erop neer dat dansers en choreografen de subsidieaanvragen van dansgezelschappen beoordelen, acteurs en regisseurs die van toneelgezelschappen en dirigenten en violisten die van orkesten. Gevolg van dit peer review-systeem is dat de afgelopen decennia voornamelijk de door de sector zelf benoemde artistieke kwaliteit van een gezelschap, instelling of kunstenaar centraal heeft gestaan. Criteria als eigen inkomsten, ondernemerschap en publieksbereik waren van ondergeschikt belang. Ik vind het onwenselijk dat een beroepsgroep volledig over zichzelf oordeelt."

Lees: 'Beoordeling subsidieaanvragen in culturele sector moet op de schop' - opinie - VK.

Joop Daalmeijer nieuwe voorzitter Raad voor Cultuur (via Raad voor Cultuur)

"Joop Daalmeijer wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met zijn benoeming. Daalmeijer neemt met ingang van 15 november 2011 de taken over van de huidige waarnemend voorzitter van de Raad, Mirjam de Meijer.

Eerder dit jaar legde toenmalig voorzitter Els Swaab haar functie neer, omdat zij het niet eens was met de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Zijlstra (Cultuur). De afgelopen maanden nam Mirjam de Meijer de honneurs waar. Zij hervat binnenkort haar werkzaamheden als raadslid.

Joop Daalmeijer verheugt zich op zijn nieuwe functie bij de Raad voor Cultuur: “Bij de Raad voor Cultuur ga ik me inzetten voor de strategie en het meerjarenbeleid van de uitvoerende sector. Samen met de collega’s in de Raad ga ik op zoek naar nieuwe kansen en ontwikkelingsmogelijkheden in deze tijd van bezuinigingen en de economische crisis. Want juist in sombere tijden zijn kunst en cultuur broodnodig."

Lees: Joop Daalmeijer nieuwe voorzitter Raad voor Cultuur - website Raad voor Cultuur

3.11.11

State of the Art vanavond in TENT Rotterdam: de visie van ZUS

"Op donderdagavond 3 november geven Elma van Boxel en Kristian Koreman van ZUS [Zones Urbaines Sensibles] in TENT hun visie op de toekomst voor kunst en cultuur in Rotterdam. Victor Vroegindeweij ondervraagt de twee architecten over hun ervaringen met het Schieblock, het Guggenheim Lab en de komende Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. De avond wordt opgeluisterd door shout-outs, onze vaste columnist Ernest van der Kwast en een YouTube-testimonial van Ina Klaassen."

State of the Art is een initiatief van TENT, WORM, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam en het Ro Theater. het bestaat uit een serie aanjaagessays, YouTube-testimonials en gesprekken waarin kunstenaars, schrijvers, denkers en kenners zich uitspreken.

Zie: State of the Art, de visie van ZUS - TENT.

Culturele instellingen krijgen 2-4 maanden om verplichtingen af te bouwen (via cultuurbeleid.nl)

"Vandaag heeft het ministerie van OCW de frictiekostenregeling gepubliceerd. Hierin staat in welke gevallen culturele instellingen die nu opgenomen zijn in de Basisinfrastructuur en vanaf 2013 geen subsidie meer ontvangen aanspraak kunnen maken op geld om reeds aangegane verplichtingen af te bouwen.

Afhankelijk van hoe lang een culturele instelling structurele subsidie ontvangt word er in de regel 2 tot 4 maanden subsidie uitgekeerd. Dit is volgens het Ministerie van OCW ongeveer gelijk aan hoe in het verleden met frictiekosten is omgegaan. Voor instellingen met een B3-status gaat maatwerk gelden, de reden hiervoor is de bijzondere arbeidsrechterlijke positie van het personeel dat bij deze instellingen in dienst is.

 In de toelichting worden instellingen gewaarschuwd dat subsidie steeds voor vier jaar wordt verstrekt en er niet gerekend kan worden op een soortgelijke regeling bij het ingaan van een volgende beleidsperiode."

Bron: Instellingen krijgen 2-4 maanden om verplichtingen af te bouwen - cultuurbeleid.nl.

Of ga direct naar Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009-2012 op Rijksoverheid.nl

31.10.11

30.000 euro ingezameld voor 'takkencirkel' Van Abbe (via Omroep Brabant)

"De inzamelingsactie voor het behoud van een kunstwerk in het van Abbemuseum heeft 30.000 euro opgeleverd. Dat heeft het actiecomité voor het behoud van het kunstwerk 'Wood Circle' vandaag bekendgemaakt. Het geld is door meer dan 250 particuliere donateurs bijeengebracht.

Het museum kan het kunstwerk 'Wood Circle' van de overleden kunstenaar Richard Long kopen van de erfgenamen. Die vragen 160.000 euro voor Wood Circle. Het kunstwerk bestaat uit 840 takken die zijn gerangschikt in de vorm van een cirkel met een doorsnee van zeven meter. Het werk uit 1977 is al jaren in bruikleen bij het Van Abbe. Het museum moet zelf nog de resterende 130.000 euro betalen. Dat lukt door een gift van de Bankgiroloterij."

Lees: 30.000 euro ingezameld voor 'takkencirkel' Van Abbe - Omroep Brabant.

Kritiek Kamer op fiscale steun cultuursector (via PAROOL)

"De Tweede Kamer heeft kritiek op de Geefwet van staatssecretaris Frans Weekers van Financien, die een fiscaal steuntje in de rug moet geven aan de cultuursector. Zo vindt de PVV dat het fiscale voordeel op giften aan culturele instellingen moet verdwijnen. De oppositiepartijen noemen de Geefwet een doekje voor het bloeden omdat het kabinet fors snijdt in subsidies aan de cultuursector en de btw heeft verhoogd."

Lees: Kritiek Kamer op fiscale steun cultuursector - PAROOL.

30.10.11

Amerikaanse manier van cultuur financieren in opkomst (via TROUW)

"Voor een kwalitatief hoogstaand kunstwerk willen mensen altijd wel geld geven. Dat is de stellige overtuiging van Loes Janssen, hoofd publieksbemiddeling bij het Van Abbemuseum in Eindhoven. Samen met de gastheren en gastvrouwen van het museum werkt ze aan een project op de crowdfunding website Voordekunst.

Ze proberen genoeg geld binnen te halen om het kunstwerk 'Wood Circle' van Richard Long van de eigenaar over te kopen en in de collectie te houden. Met nog 3 van de 60 dagen te gaan is er 28 duizend van de benodigde 30 duizend euro binnen gehaald. De 111 donateurs zijn vooral particulieren, maar ook is er een zestal organisaties bij."

Zie: Amerikaanse manier van cultuur financieren in opkomst  - TROUW.

28.10.11

'The Schoolboys had in Nederland kunnen blijven' (via Nieuws.nl)

"Het doek The Schoolboys van Marlene Dumas had voor Nederland behouden kunnen blijven. Een priveverzamelaar zou een miljoen euro voor het schilderij van Museumgouda over hebben gehad, zo meldde de Volkskrant maandag. Naast het bedrag van een miljoen euro bood de volgens de krant 'belangrijke Nederlandse kunstverzamelaar' aan het doek enkele jaren in bruikleen te geven aan Museumgouda. Hij vond het een 'win-winsituatie'. De directeur van het museum, Gerard de Kleijn, betwist dat echter.

Lees: 'The Schoolboys had in Nederland kunnen blijven' - Nieuws.nl.
Hieraan gerelateerd: \\\GoudenBergen///: Royement dreigt voor MuseumgoudA (via nrc.nl).

26.10.11

Relatie kunsten en creatieve industrie door kabinet nadrukkelijk ontkent (FNV Kiem)

"Dinsdag 18 oktober jl. presenteerde TNO het rapport 'Vormgeving verder op de kaart' (opgesteld in opdracht van Premsela). Het rapport heeft enige publiciteit gehad, waarbij met name aandacht werd besteed aan het feit dat de sector Creatieve Industrie (door het kabinet uitgeroepen tot een van de negen topsectoren), en met name het deel vormgeving daarvan, zelfs in tijden van economische tegenwind groeit."

Lees: Vormgeving verder op de kaart. Relatie kunsten - creatieve industrie door kabinet nadrukkelijk ontkent - FNV Kiem.

In 2010 gemiddeld minder muziek en publiek in de Nederlandse poppodia (VNPF)

"De programmering van popmuziek, diversiteit van het programma-aanbod en de kansen voor jong en onbekend, met name Nederlands, talent zijn in 2010 afgenomen. Dit blijkt uit ‘Poppodia in cijfers 2010’, de jaarlijkse publicatie van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). De belangrijkste conclusies uit de cijfers van 2010 zijn: afname van het aantal muziekactiviteiten (7%), daling van het bezoek (8%), toename van besloten verhuur en een beter gezamenlijk financieel resultaat.

De stijging van entreeprijzen en daling van concertbezoek in 2010 worden door de btw-verhoging in 2011 alleen maar versterkt. Het publiek kan geld maar één keer uitgeven en de concurrentiepositie ten opzichte van andere uitgaansvormen en vrijetijdsbestedingen verslechtert. De btw-verhoging, de stapeling van de bezuinigingen op overheidsfinanciering en de gevolgen van de economische crisis leiden tot verdere uitholling van de artistiek inhoudelijke functie van poppodia. Minder speelmogelijkheden voor nieuw en (nog) onbekend talent betekent een verschraling van het aanbod. De inhoudelijk innovatieve taak van poppodia en daardoor de diversiteit van het gepresenteerde, komt verder onder druk te staan."

Bron/Lees het hele bericht: In 2010 gemiddeld minder muziek en publiek in de Nederlandse poppodia (VNPF).

Lees ook: \\\GoudenBergen///: Btw-verhoging zal ook poppodia treffen.

20.10.11

Publieke omroepen fuseren toch ondanks bezwaren (via Elsevier)

"De publieke omroepen TROS, AVRO, BNN, VARA, KRO en NCRV zijn toch bereid om te fuseren. De omroepen gaven deze zomer aan niet te willen fuseren omdat zij er in subsidie te sterk op achter uit zouden gaan.

Zoals verwacht gaat de TROS fuseren met de AVRO, de VARA met BNN, en de KRO met de NCRV. De vermindering van het aantal omroepen moet bijdragen aan de 200 miljoen euro die het kabinet-Rutte wil bezuinigen op het publieke bestel."

Lees: Publieke omroepen fuseren toch ondanks bezwaren (via Elsevier).

Minister wil één mediafonds (via Villamedia)

"Minister Van Bijsterveldt (media, CDA) stevent af op een fusie tussen het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) en het Stimuleringsfonds voor de Pers. Tot verrassing van de beide fondsen heeft de minister het eerder aangekondigde onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking omgezet in een adviesaanvraag bij de Raad van Cultuur gericht op de vorming van één nieuw fonds, dat eind dit jaar verwacht wordt."

Lees: Minister wil één mediafonds – Villamedia.

19.10.11

Staatssecretaris Zijlstra beantwoordt kamervragen over frictiekosten (via Metropolis M)

"Staatssecretaris Zijlstra heeft vandaag antwoord gegeven op kamervragen van Jetta Klijnsma (PvdA) over de brief die in september naar culturele instellingen is gestuurd. Hierin staat te lezen dat de subsidie die zij ontvangen t/m 31 december 2012 gebruikt moet worden voor de afbouw van activiteiten en frictiekosten.

In de brief gericht aan Zijlstra vraagt kamerlid Klijnsma of bestedingsdoelen van subsidies zomaar kunnen worden bedacht, zonder dat de Kamer daarover heeft gesproken. Zijlstra antwoord hierop dat hij de Kamer hierover al heeft geïnformeerd in de brief Meer dan kwaliteit, die op 27 juni met de Kamer is besproken."

Lees: Kamervragen over frictiekosten - Metropolis M.
Download de brief van staatssecretaris Zijlstra (pdf, 2 pagina's): Beantwoording Kamervragen over brief culturele instellingen.

FNV KIEM maakt gang naar de rechter voor overgangsregeling WWIK

"FNV KIEM is teleurgesteld over het uitblijven van een overgangsregeling voor kunstenaars nu de WWIK definitief wordt afgeschaft. Voor kunstenaars die hun WWIK kwijtraken, moet een overgangsregeling komen vindt FNV KIEM. Via de rechter gaat de belangenbehartiger voor scheppende en uitvoerende kunstenaars dit proberen te bewerkstelligen."

Lees: FNV KIEM maakt gang naar de rechter voor overgangsregeling WWIK.

Wethouder belooft oplossing voor 'kwestie Van Abbe' (via ED)

"De Eindhovense wethouder van cultuur heeft dinsdagavond beloofd binnenkort een oplossing voor het Van Abbemuseum te presenteren waarmee de gehele raad het eens is. Wethouder Mary-Ann Schreurs zei dat aan het einde aan de discussie over de financiële toekomst van het toonaangevende museum in de Eindhovense binnenstad.

De Eindhovense politiek sprak dinsdagavond uitgebreid over de financiering van het Van Abbemuseum. Het ED zette de meningen van de verschillende fracties in de loop van de dag op een rijtje."

Van Gerrit Zalm mogen de cultuurbezuinigingen omlaag (BNR)

"De bezuinigingen op kunst en cultuur vallen met 200 miljoen euro wel erg hoog uit. Dat zei ABN Amro-baas Gerrit Zalm op BNR tegen Harmke Pijpers. Hoeveel geld er dan wel op het kunst- en cultuurbeleid kan worden bezuinigd heeft ook Zalm niet direct voor ogen. Uiteindelijk moet het huishoudboekje natuurlijk wel kloppen."

18.10.11

Veel steunbetuigingen voor Van Abbe-directeur Esche (via ED)

"De raadscomissie cultuur van de gemeente Eindhoven behandelt dinsdagmiddag een initiatief raadsvoorstel van de PvdA. Die partij wil de doelstellingen van het Van Abbemuseum aanpassen, denkt dat het museum meer geld uit externe bronnen kan halen en wil daarom de subsidie verlagen.

Van Abbe-directeur Charles Esche heeft een oproep geplaatst op zijn Facebook-pagina. Met het verzoek een steunbetuiging te sturen naar de raadsleden en naar het ED. Dat heeft een flink aantal reacties opgeleverd van kunstenaars, museumdirecties en andere betrokkenen uit alle hoeken van de wereld.

De steunbetuigingen komen uit het binnen- en het buitenland. Ze zijn afkomstig van onder meer Edwin Jacobs (directeur Centraal Museum, Utrecht), Professor dr. Hito Steyerl (University of Arts Berlin, Fine Arts Dept), Professor Sholette (Queens College, New York) en Franco Berardi Bifo (European School for social Imagination, Bologna)."

Lees het gehele artikel: Veel steunbetuigingen voor Van Abbe-directeur Esche - ED.

17.10.11

Voortzetting 'To Tell The Truth' bij Witte de With

"In 2011 heeft het publieke debat over de culturele sector en de rol van kunst, kunstenaars en kunstinstellingen een steeds uitgesprokener en zichtbaarder karakter gekregen. De discussie wordt echter overheerst door politieke retoriek en gebruikt om punten mee te scoren. Tegelijkertijd krijgen individuele betrokkenen uit de culturele sector slechts bij uitzondering de kans om uitvoerig in te gaan op hun motivatie. In een poging ruimte te bieden aan een geëngageerde dialoog worden tijdens de lezingenserie To Tell The Truth leden van het programmateam van Witte de With uitgenodigd om hun ideeën over cultuurpolitiek en de publieke rol van Witte de With uiteen te zetten."

Programma:
Woensdag 19 oktober, 19 uur, PLEASE door Anne-Claire Schmitz, junior curator.
Woensdag 26 oktober, 19 uur, UPSTAIRS, DOWNSTAIRS door Zoë Gray, curator.
Woensdag 2 november, 19 uur, WHAT IS RIGHT AND WHAT IS LEFT door Juan A. Gaitán, curator.

Zie verder: To Tell The Truth | Witte de With.
Zie ook: \\\GoudenBergen///: Witte de With organiseert lezingenreeks over cultuurpolitiek: To Tell The Truth.

Ammodo schenkt 15 miljoen aan kunst en cultuur (via Kunstbeeld)

"De nieuwe stichting Ammodo stelt dit jaar 15 miljoen euro beschikbaar voor kunst en cultuur. Het vermogen van de stichting is indirect afkomstig uit het pensioenfonds van de Rotterdamse haven.

Ammodo behoort door deze stap meteen tot een van de grote cultuurfondsen van Nederland. VSBfonds deelde vorig jaar 32 miljoen euro uit, het Prins Bernhard Cultuurfonds kende in 2009 24 miljoen euro subsidie toe en het SNS Reaal Fonds heeft dit jaar 16,5 miljoen beschikbaar gesteld."

Zie: Ammodo schenkt 15 miljoen aan kunst en cultuur - Kunstbeeld.
En de website van Ammodo.

13.10.11

Belastingadviseurs kraken Geefwet die cultuursector moet stimuleren (via nrc.nl)

"Belastingadviseurs en andere deskundigen hebben stevige kritiek op de zogeheten Geefwet, die schenkingen in met name de cultuursector moet stimuleren. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.

Zij beschouwen de wet, die door kunstinstellingen met blijdschap is ontvangen, als een onvoldragen samenraapsel van fiscale maatregelen, zonder achterliggende visie. Bovendien vinden zij het onterecht en een slecht signaal dat de culturele sector in de Geefwet fiscaal wordt bevoordeeld ten opzichte van andere sectoren."

Lees verder: Belastingadviseurs kraken Geefwet die cultuursector moet stimuleren - nrc.nl.

Kunstzinnig tintje startersregeling bijstand (via nu.nl)

"In de Tweede Kamer gaan stemmen op om de aparte inkomensregeling voor kunstenaars (WWIK) die het kabinet wil afschaffen, samen te voegen met de startersregeling in de bijstand (BBZ).

Een voorstel van Tweede Kamerlid Mariko Peters van GroenLinks hiertoe noemden regeringspartijen VVD en CDA woensdag het onderzoeken waard. Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) zegde vervolgens toe ernaar te kijken. Volgens PvdA, SP, GroenLinks en D66 is de WWIK succesvol en zou afschaffing leiden tot een groter beroep op de bijstand."

Lees: Kunstzinnig tintje startersregeling bijstand - nu.nl.

Amsterdam Museum wil restauratie bekostigen met crowdfunding (via PAROOL)

"Het Amsterdam Museum hoopt via crowdfunding 30.000 euro op te halen voor de restauratie van één van de grootste schilderijen van Nederland.

Zondag 9 oktober wordt in de Schuttersgalerij van het museum De intocht van Napoleon te Amsterdam (1813) van Matthieu van Bree onthuld. Voor de tweede fase van de restauratie van het werk (zes bij vier meter) begint het museum volgende week met een online crowdfund-actie. Het publiek kan delen van het werk sponsoren, zoals het portret van Napoleon (250 euro) of van zijn paard Marengo (25 euro)."

12.10.11

Tropenmuseum met sluiting bedreigd na stopzetting subsidie (via nrc.nl)

"Het Tropenmuseum in Amsterdam dreigt zijn deuren te moeten sluiten. Het kabinet stopt eind volgend jaar de subsidie van twintig miljoen euro aan het het Koninklijk Instituut voor de Tropen, waar ook het Tropentheater en een bibliotheek toe behoren.

President van het Koninklijk Instituut voor de Tropen Jan Donner is ontzet over het besluit. Hij gaat het besluit van Knapen juridisch aanvechten, zo meldt persbureau Novum.

Volgens de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Knapen hoeft het stopzetten van de subsidie niet te leiden tot sluiting van het instituut, dat een begroting heeft van vijftig miljoen euro. Hij stelt samenwerking met het Afrikamuseum in Berg en Dal en het Volkenkundig Museum in Leiden voor."


Lees ook: Museumvereniging probeert Tropenmuseum nog te redden - PAROOL: "De Nederlandse Museumvereniging is zeer verbaasd over de bezuinigingen die het Tropenmuseum treffen. De vereniging roept staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken op zijn voorstel in te trekken."

Post een steunbetuiging op de website van het Tropenmuseum.

Mecenas: Als er iets elitair is... (Joop.nl)

"Het mecenaat is door velen, die zich vooral ter rechterzijde van het politieke spectrum bevinden, als het antwoord op de kunst- en cultuurbezuinigingen van het huidige kabinet geformuleerd. Zo verscheen van de hand van Diederik Boomsma, duo-raadslid voor het CDA in Amsterdam en een prominente jonge conservatieve denker, een veelbesproken opiniestuk dat stelde dat we het subsidie-infuus maar moesten afbouwen, en de kunsten terug moeten werpen op markt en mecenas.

Dat klinkt natuurlijk fantastisch. Laat het aan de liefhebber zelf over om te bepalen waar zijn geld naar toegaat, in plaats van dat we een beetje socialistisch belastingen bij elkaar harken om dat vervolgens te gaan herverdelen aan tromboneclubjes waar niemand op zit te wachten en pindakaasvloeren die door niemand worden begrepen."

Lees verder: Mecenas. Als er iets elitair is... - Joop.nl.

Haagse raad akkoord met cultuurbezuinigingen (via Westonline)

"De 12 miljoen euro aan bezuinigingen op cultuur in Den Haag zijn definitief, nu de Haagse gemeenteraad donderdagavond de cultuurnota heeft aangenomen.

Welke instellingen het veld moet ruimen is nog niet duidelijk. Een commissie onder leiding van voormalig minister Hirsch Ballin gaat eerst een advies schrijven. In het voorjaar wordt er dan beslist waar de klappen gaan vallen."

11.10.11

Cultuur-Ondernemen: Breid succesvolle startersregeling juist uit (naar alle creatieven)

"Woensdag 12 oktober staat de afschaffing van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) ter discussie in de Tweede Kamer. Cultuur-Ondernemen roept op om de WWIK niet af te schaffen, maar om als startersregeling uit te breiden naar alle creatieven.

Volgens het ‘Evaluatierapport WWIK' (uitgave ministerie SZW) is de WWIK een succesvolle inkomensstimuleringsmaatregel: 94% van de WWIK-gebruikers heeft in gemiddeld 2 jaar een zelfstandig inkomen, 83% daarvan verdient dit in de cultuursector."

Lees verder: Breid succesvolle startersregeling juist uit (naar alle creatieven) - Cultuur-Ondernemen.

10.10.11

The Wall Street Occupennial: An Open Call to Artists in Alliance with Occupy Wall Street

The Wall Street Occupennial roept kunstenaars op om bij te dragen aan Occupy Wall Street. Momenteel worden alle voorstellen/kunstprojecten gearchiveerd op de tumblr van Wall Street Occupennial.

Occupy Wall Street is een verzetsbeweging van verschillende mensen. Zij noemen zichzelf  We are the 99%, de 99% van de samenleving die niet langer de hebzucht en corruptie tolereren van de 1%. Ze zeggen gebruik te maken van de tactiek van de revolutionaire Arabische lente om hun doelen te bereiken en moedigen het gebruik van geweldloosheid aan om de veiligheid van alle deelnemers te waarborgen.

PvdA wil Van Abbemuseum met bezuiniging tot nieuwe koers bewegen (via Omroep Brabant)

"De Eindhovense PvdA vindt dat het Van Abbemuseum veel meer bezoekers moet gaan trekken. De partij komt deze week met een voorstel om bijna een miljoen euro op het museum te bezuinigen en het Van Abbe de opdracht te geven die korting op te vangen door meer betalende bezoekers binnen te halen.Dat aantal zou moeten stijgen tot bijna 225.000."

7.10.11

Leiden sluit aan bij Jeugdcultuurfonds (via Sleutelstad.nl)

"Per 1 januari 2012 kunnen Leidse kinderen in een achterstandspositie een beroep doen op het Jeugdcultuurfonds (JCF). De gemeente stelt daarvoor 50.000 euro per jaar beschikbaar. Dat zou voldoende moeten zijn om de ongeveer 200 kinderen die er naar verwachting gebruik van willen maken een bijdrage van 350 euro te geven om deel te nemen aan culturele activiteiten. Het gaat daarbij om het actief volgen van bijvoordeeld dans- of muziekles. De vergoeding is niet bedoeld voor zaken als entreekaartjes."

Lees: Leiden sluit aan bij Jeugdcultuurfonds - Sleutelstad.nl.

Zie ook: http://www.jeugdcultuurfonds.nl/.

‘Met de rug tegen de muur’ – Interview Kees Weeda (Robbert van Heuven, Kritiek en Reflectie)

"Op 1 juli nam Kees Weeda afscheid als algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur. Toen de voormalig journalist en hoofd Culturele Zaken van de Gemeente Rotterdam in 2004 aantrad bij de Raad kabbelde het cultuurbeleid rustig voort. Heel anders vergeleken met de turbulente tijd waarin Weeda de Raad nu achterlaat."

Lees: ‘Met de rug tegen de muur’ – Interview Kees Weeda (Raad voor Cultuur) - Robbert van Heuven, Kritiek en Reflectie.

Afschaffing WWIK: neem geen verkeerd besluit op een verkeerd moment (Kunsten ’92)

"Morgen wordt in de Tweede Kamer naar alle waarschijnlijkheid besloten de Wet werk en inkomen (WWIK) voor kunstenaars in te trekken. Deze regeling die startende kunstenaars en cultureel ondernemers stimuleert om een eigen beroepspraktijk op te bouwen is zeer succesvol en zeer goedkoop, Maar ondanks het feit dat opheffing meer kost dan het oplevert, wordt de WWIK afgeschaft om ‘ principiële redenen’. Dat zou een verkeerd besluit op een verkeerd moment zijn, vindt Kunsten ’92."

Lees verder: Afschaffing WWIK: neem geen verkeerd besluit op een verkeerd moment - Kunsten ’92.

Download hier de brief van Kunsten '92 aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

6.10.11

De publicatie Koers Kunst is nu te downloaden

"Op 3 oktober presenteerde Koers Kunst haar eindconclusies in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tijdens de levendige bijeenkomst bleek het draagvlak voor innovatie in de cultuursector groot. De publicatie is vanaf vandaag te downloaden op Koerskunst.nl.

De conclusies van Koers Kunst vallen in twee delen uiteen: in Matchmaker tussen cultuur en publiek kijken we over de verschillende ideeën heen en schetsen we drie routes om te komen tot een cultuurinstelling van de 21e eeuw."

Zie verder: Koers Kunst. Of Download de publicatie.

3.10.11

Koers Kunst presenteert vandaag de eindconclusies

"Maandag 3 oktober presenteren initiatiefnemers Johan Idema en Simon van den Berg de eindconclusies van KOERS KUNST. In een afrondende publicatie beschrijven zij aan de hand van alle ideeën die KOERS KUNST heeft opgeleverd de nieuwe uitdaging waar de cultuurwereld voor staat. Ook presenteren de initiatiefnemers de lessen die KOERS KUNST als innovatiepodium heeft opgeleverd.

De bijeenkomst vindt plaats in de grote zaal van Pakhuis de Zwijger van 16.00 – 18.00 uur. De eerste 100 bezoekers ontvangen een gratis exemplaar van de publicatie."

Koers Kunst presenteert eindconclusies op maandag 3 oktober in Pakhuis de Zwijger - Koers Kunst.

Zie ook: \\\GoudenBergen///: Koers Kunst.

Brief Zijlstra ergert cultuursector (via NOS Nieuws)

"Culturele instellingen zijn boos over een brief van staatssecretaris Halbe Zijlstra, waarin wordt aangekondigd dat ze vanaf 2013 mogelijk geen of minder subsidie krijgen. Ze mogen de subsidie die ze nu nog krijgen, gebruiken om activiteiten af te bouwen of voor ontslagvergoedingen. Als de organisaties dat willen, moeten ze binnen vier weken een plan indienen."

Lees: Brief Zijlstra ergert cultuursector - NOS Nieuws.

30.9.11

Zijlstra: deel subsidie kunst gebruiken voor ontslagen (via nrc.nl)

"Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bereidt culturele instellingen die vanaf 2013 geen of minder structurele rijkssubsidie krijgen voor op hun mogelijke sluiting. Dat meldt NRC Handelsblad vanmiddag. De instellingen mogen de subsidie die nog resteert voor hun exploitatie en programmering in de periode 2009-2012 mede gebruiken voor de afbouw van hun activiteiten en verplichtingen, bijvoorbeeld voor ontslagvergoedingen.

Dat staat in een brief die OCW heeft gestuurd aan onder meer productiehuizen voor theater en dans, de Nationale Reisopera en jeugdgezelschappen voor dans. Het ministerie wil geen commentaar geven."

Lees: Zijlstra: deel subsidie kunst gebruiken voor ontslagen - nrc.nl.

29.9.11

Toolkit private financiering podiumkunsten (via TIN)

Een toolkit met een toegespitste handleiding voor organisaties uit de podiumkunsten om meer geld uit de markt te halen, is online te raadplegen via www.privaatgeldpodiumkunsten.com. Deze website is een initiatief van Theater Instituut Nederland (TIN) en Muziek Centrum Nederland (MCN). Deze toolkit is een goed hulpmiddel om uw doel te verwezenlijken en bereiken. Logisch en stapsgewijs leidt de toolkit de gebruiker tot een concreet plan van aanpak middels voorbeelden, spreadsheets en vragenlijsten. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de ervaring die gezelschappen en organisaties uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland op dit gebied al hebben opgedaan.

Zie Presentatie toolkit en essay - Theater Instituut Nederland.
Of ga direct naar: Toolkit private financiering podiumkunsten.

28.9.11

State of the Art: de visie van Rutger Wolfson (in TENT)

Op donderdagavond 29 september geeft Rutger Wolfson in TENT zijn visie op de toekomst voor kunst en cultuur in Rotterdam. Rutger Wolfson is directeur van het International Film Festival Rotterdam, dat jaarlijks in januari een groot publiek voor de vernieuwende films op de been brengt.

Rutger Wolfson wordt geïnterviewd door Victor Vroegindeweij, verdere bijdragen van o.a. ontwerpbureau DE MAKERS VAN, een YouTube-testimonial van Chris Kabel en live Skype-column van onze vaste columnist Ernest van der Kwast.

De avond is vrij toegankelijk en de voertaal is Nederlands.

Zie voor meer informatie: State of the Art: de visie van Rutger Wolfson.
En ook: \\\GoudenBergen///: State of the Art.

27.9.11

Zuid-Holland bezuinigt flink op regionale omroepen (via Elsevier.nl)

"De provincie Zuid-Holland heeft forse bezuinigingen aangekondigd voor de regionale omroepen. Zowel Omroep West als RTV Rijnmond moet het volgend jaar met 5 procent minder subsidie doen. In 2012 loopt dit percentage op tot 10 procent.

RTV Rijnmond dreigt naar de rechter te stappen vanwege de bezuinigingen. Zuid-Holland zou een deel van het geld dat de provincie van het Rijk krijgt voor regionale omroepen achterhouden."

BBK overweegt gerechtelijke stappen bij abrupte stopzetting WWIK

"De Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) overweegt naar de rechter te stappen als de Tweede Kamer aanstaande donderdag een amendement inzake een overgangsregeling voor de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) niet aanneemt. Duizenden kunstenaars die op dit moment van een WWIK uitkering gebruik maken, worden eerder toegekende rechten ontnomen als de Regering de WWIK per 1 januari 2012 opheft."

Lees verder: Bij abrupte stopzetting WWIK overweegt BBK de Regering voor de rechter te dagen - BBK.

26.9.11

Die belastingaftrek komt niet ten goede aan de kunst (via Joop.nl)

"De deze maand ingediende Geefwet regelt dat giften aan culturele instellingen meer belastingaftrek opleveren dan tot nu toe het geval is. Ik ben een liefhebber van kunst en cultuur en als lid van de raden van toezicht van twee culturele instellingen ben ik ook belanghebbende bij deze maatregel, maar het is een slecht plan."

Lees waarom: Die belastingaftrek komt niet ten goede aan de kunst - Joop.nl.

Noodnummer over de nieuwe politiek van cultuur (SKOR)

"Dit 'noodnummer' van Open. Cahier over kunst en het publieke domein is een extra uitgave die verschijnt bij De Groene Amsterdammer op 23 september 2011. Het richt zich niet alleen op de bezuinigingen, maar met name op de overkoepelende ideologie en het rechts-populistische regeringsbeleid waaruit deze voortkomen. Evenmin gaat de publicatie louter om de verdediging van de positie van de kunst, maar vooral om het aantekenen van een publiek protest tegen een voor velen kwaadaardig aanvoelend beleid, dat steeds meer groepen (zieken, immigranten, vluchtelingen, kinderen, ouderen, kunstenaars, 'gewone' mensen) en issues (aangaande cultuur, wetenschap, milieu, onderwijs, zorg, multiculturaliteit) nadelig treft, uitsluit of buitensluit."

Met bijdragen van: Sven Lütticken, Merijn Oudenampsen, Willem Schinkel, Zihni Özdil, Willem de Rooij, Joke Robaard, Wendelien van Oldenborgh, Arnoud Holleman / Gert Jan Kocken, Florian Cramer, Chris Keulemans, Dirk van Weelden, Eric Kluitenberg, Josephine Bosma, Marc Schuilenburg, Pascal Gielen, Luuk Boelens, Samuel Vriezen, Jonas Staal, Lotte Haagsma, Matthijs de Bruijne, Jeremiah Day / Can Altay, Casco / Actie Schone Kunsten, Margreet Fogteloo, Steven ten Thije, Bik Van der Pol, Charles Esche, Hugo Priemus, Lidwien van de Ven, Grahame Lock, Robin Brouwer, Foundland.


Zie Open: Noodnummer. Over de nieuwe politiek van cultuur - SKOR.
Of download Open: Noodnummer direct als PDF.

20.9.11

Cultuurcrisis - verslag van Symposium De Nieuwe Elite in het Stedelijk (Metropolis M)

"De culturele elite – succesvolle kunstenaars, curatoren, publicisten - voelt zich in het nauw gedreven. Het grote publiek moest al weinig hebben van hedendaagse kunst, maar sinds kort heeft ook de overheid een deel van haar steun ingetrokken. Tijdens het tweedaagse symposium 'De Nieuwe Elite' onderwerpen sprekers uit de culturele, publieke en academische sector het begrip ‘elite’ aan een kritisch onderzoek en presenteren ze oplossingen voor de crisis waarin de huidige culturele elite verkeert."

Cultuurcrisis - Review - Metropolis M.

Zijlstra: Postinitieel onderwijs is een zaak van de markt (Rijksoverheid.nl)

Brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer over postacademische opleidingen cultuur en de beleidsreactie op het sectorplan kunstvakonderwijs. "Zoals ik al in het notaoverleg van 27 juni heb aangegeven, zal ik geen budget overhevelen van de begroting Hoger Onderwijs naar de begroting Cultuur om bezuinigingen op de postacademische instellingen terug te draaien of te
verminderen. Net als in andere sectoren wordt postinitieel onderwijs een zaak van
de markt. Het staat de hogescholen vrij zich op deze markt te begeven," schrijft de staatssecretaris in de brief.

Lees/download: Kamerbrief postacademische opleidingen cultuur en beleidsreactie kunstvakonderwijs - Rijksoverheid.nl.

19.9.11

Raad voor Cultuur: eigen inkomstennorm niet in wet regelen

"De Raad voor Cultuur vindt het voorbarig om een vereist percentage aan eigen inkomsten als een criterium voor rijkssubsidie op te nemen in de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Opname van de eigen inkomstennorm als enig criterium in de wet schept bovendien onduidelijkheid over het belang van andere criteria. De Raad adviseert staatssecretaris Zijlstra (Cultuur) van deze wetswijziging af te zien."

Lees verder Raad voor Cultuur: eigen inkomstennorm niet in wet regelen.

Stad versus staat: tegenhangen of meebuigen? (verslag Paradisodebat in Tubelight)

"Het jaarlijkse Paradisodebat, dat samenviel met de Uitmarkt en daarmee de aftrap vormde van het culturele seizoen, stond – hoe kan het ook anders – in het teken van de bezuinigingen. De landelijke discussie over het cultuurbeleid van het zittende kabinet wordt nu al ruim een jaar verhit gevoerd. En dat is goed. De discussie mag niet stilvallen. Maar alle pogingen een waardevolle dialoog aan te gaan met de huidige roergangers blijken keer op keer op een muur te stuiten. Of begint er toch iets te verschuiven?"

Lees verder Stad versus staat: tegenhangen of meebuigen? - door Nathalie Hartjes - Tubelight.

Musea protesteren in kranten: Politici praat met ons (via Parool)

"Acht musea voor hedendaagse moderne kunst adverteren vandaag in enkele landelijke kranten tegen de bezuinigingen van het kabinet. 'Wat nu kapot wordt gemaakt gaat onherstelbaar verloren. Politici praat met ons', luidt de oproep van onder meer het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam."

Lees: Musea protesteren in kranten: Politici praat met ons - PAROOL.

15.9.11

Bezuinigingen in Vlaanderen (via Metropolis M)

"Op initiatief van het NICC, vereniging van en voor professionele kunstenaars, het VOBK, Verenigde Organisaties Beeld Kunst en het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, kwam de sector op 8 september samen in Antwerpen om het debat te voeren over de positie van de Beeldende Kunstenaar in Vlaanderen. Op de agenda drie panelgesprekken en twee kunstenaarsgetuigenissen. De vraag ‘wat zijn de contouren van een volwassen kunstenaarsbeleid voor de 21ste eeuw?’ liep als een rode draad doorheen de dag.

Luc Tuymans stelde het meteen scherp: kunst moet zijn plaats innemen en moet dat nu doen. We moeten anders leren denken: strijdvaardiger en pragmatischer. We moeten de aanwezige intelligentie organiseren, anders dreigt ze te verdwijnen."

Lees verder: Bezuinigingen in Vlaanderen - Metropolis M.

En zie http://www.8september.be. Een gedeeld discussieplatform over de actuele positie van de beeldende kunstenaar in Vlaanderen met het oog op gedeelde resultaten.

Breed protest tegen de bezuinigingen (via cultuurbeleid.nl)

"Op maandag 19 september, de dag voor Prinsjesdag, gaan verschillende maatschappelijke organisaties demonstreren tegen de bezuinigingen van het Kabinet Rutte. Alle bonden organiseren op diverse locaties in Den Haag ‘het nationaal beraad’. De Nederlandse Vereniging van Journalisten en FNV KIEM zullen gezamenlijk in het Conservatorium Den Haag van 11.00 tot 13.00 aandacht vragen voor de gevolgen van de exorbitante bezuinigingen op de kunst, cultuur en publieke omroep. Om 14.00 start gezamenlijke manifestatie op het Malieveld, waar diverse sprekers het woord nemen, afgewisseld met muzikale optredens. Onder andere het volledige Metropole Orkest heeft haar medewerking toegezegd."

Bron: 19 september breed protest tegen de bezuinigingen - cultuurbeleid.nl

Zie voor een uitgebreid programma: Massaal protest koers huidige minderheidskabinet - Metropolis M.

14.9.11

Niet tellen maar wegen - over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector (publicatie)

Welke mogelijkheden hebben cultuur-instellingen en subsidiërende overheden om het onderlinge gesprek en hun afspraken over resultaten te verbeteren? De auteurs Claartje Bunnik en Edwin van Huis geven in de publicatie "Niet tellen maar wegen - over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector" beide partijen aanwijzingen voor het maken van zinvolle prestatieafspraken.vAan de hand van praktijkvoorbeelden gaan zij in op goed partnerschap, het onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve resultaatafspraken, het inzetten van deugdelijke prestatie-indicatoren en op het belang van maatwerk.vDe auteurs belichten de waan en waarde van cijfers en normen, het efficiënt hanteren van beloning en sancties en pleiten voor de juiste toon bij het gesprek over verantwoording. Ook laten zij hun licht schijnen over hedendaagse beoordelingsinstrumenten als visitatie, zelfevaluatie en cultuur-effectrapportages.

Zie: BOEKMANSTICHTING Studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid.

De publicatie wordt officieel gepresenteerd op dinsdag 8 november op het Kunsten '92 - Boekmandebat.

9.9.11

Nationale Kunst Loterij: Elk jaar 50 miljoen euro voor de kunstsector (via Elsevier)

"De Kunst Loterij wil de kunstsector elk jaar met vijftig miljoen euro sponsoren. De nieuwe cultuurloterij wil daarmee 'een wezenlijke bijdrage leveren aan het bevorderen van kunst en cultuur in Nederland' als reactie op de cultuurbezuinigingen. De loterij wil jaarlijks 50 miljoen euro aan de kunstsector doneren
Het kabinet verhoogt het btw-tarief op podiumkunsten van 6 naar 19 procent. Een onverstandige, inhalige ingreep die de mogelijkheden verkleint van theaters om zichzelf te redden.

Dat maakte de organisatie van de loterij donderdag bekend bij de lancering van het initiatief. De Kunst Loterij wil de cultuursector steunen vanwege de kabinetsbezuinigingen op kunst en cultuur."

Lees verder: Loterij: Elk jaar 50 miljoen euro voor de kunstsector - Elsevier:
Zie ook: Website van De Nationale Kunst Loterij.

Gitta Luiten verlaat Mondriaan Stichting

Gitta Luiten, directeur van de Mondriaan Stichting, verlaat de Stichting in december van dit jaar. Zij zal ook geen directeur worden van het nieuwe Mondriaan Fonds, dat per die datum ontstaat uit een fusie van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB. Voor dit fonds zal een nieuwe directeur worden gezocht.

Lees het hele bericht: Gitta Luiten verlaat Mondriaan Stichting.

8.9.11

Royement dreigt voor MuseumgoudA (via nrc.nl)

"De Museumvereniging is boos dat het museum het schilderij van Marlene Dumas, The Schoolboys, in juni verkocht bij een veiling in Londen. Dat gebeurde nadat het museum in geldnood verkeerde. “De leden zijn principieel van mening dat een museum nooit collectiestukken mag verkopen om haar financiële nood te lenigen”, zegt voorzitter Hans Kamps tegenover persbureau Novum. “Zeker in deze tijd van bezuinigingen, waarin musea onder druk staan, is het belangrijk dit principe te onderstrepen.” Op 28 november stemmen de leden van de Museumvereniging over een mogelijk royement.

Het schilderij leverde overigens bij de omstreden veiling zo’n 1,2 miljoen euro op."

Lees: Door dit doek wordt MuseumgoudA mogelijk geroyeerd - nrc.nl.

8 miljoen mecenassen! (Metropolis M)

"Eerst was er Pim van Klink. Ik had nog nooit van de man gehoord, maar ineens was hij daar, in alle media. De kunsteconoom had onderzoek verricht naar kunstsubsidiëring in België en Nederland en vastgesteld dat het allemaal niks was. Negatieve prikkels gaan er van het huidige subsidiestelsel uit. Het maakt de kunstsector lui en in zichzelf gekeerd, zo de teneur van zijn verhaal.

Nauwelijks was Van Klink verklaard of daar lag daar het grote cultuurmarktonderzoek van NRC Handelsblad. Net als het stuk van Van Klink gepresenteerd in negatieve termen richting kunstsector. ‘Brede steun voor beleid Zijlstra’, vermeldde de website. In de krant zelf stond de kop: ‘Kunstenaars moeten naar publiek luisteren.’ Opnieuw was er het beeld van een sector die druk is met zichzelf, op kosten van de staat."

Lees verder: 8 miljoen mecenassen! - Metropolis M.

‘Weinig kennis van kunst, dan terughoudend zijn in kunstdebat’ (via DeJaap)

"In de polemiek tussen Bert Brussen en Erik Eerdenburg viel op dat Bert Brussen beweerde dat Lowlands 50.000 euro subsidie krijgt. De stelling dat de 50.000 euro een subsidie is, klopt niet geheel. Een subsidie wordt verstrekt nadat je een subsidie-aanvraag hebt ingediend. Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door een commissie en al of niet verstrekt. Of dat nu een milieu-, innovatie-, export- of cultuursubsidie is. Bij al die vormen geldt dat werkproces. Voor de 50.000 euro van Dronten gaat dit verhaal niet op."

‘Weinig kennis van kunst, dan terughoudend zijn in kunstdebat’ - DeJaap.

Zie \\\GoudenBergen///: Brussen vs. Von der Dunk over de kunstsubsidies.

7.9.11

Aandelen Concertgebouw te koop (via VK)

"Het is een kans die zich niet heel vaak voordoet. Om precies te zijn: tot nu toe maar eens in de 125 jaar. Wie een van de duizend nieuwe aandelen wil aanschaffen in het Concertgebouw in Amsterdam, moet er dus snel bij zijn. Ze kosten 250 euro per stuk. Maar er zit wel een addertje onder het gras: de koper moet eerst een schenking doen aan het Concertgebouw Fonds van 12.250 euro.

Met het nieuwe kapitaal dat het Concertgebouw zo hoopt binnen te halen, wordt een fonds opgezet. Met het rendement ervan worden toekomstige kosten voor het onderhoud - 2,5 miljoen euro per jaar - en de educatieve activiteiten (0,5 miljoen) gefinancierd. Het Concertgebouw hoopt dat de aandelenverkoop 12,5 miljoen euro opbrengt. Uiteindelijk moet het fonds 50 miljoen euro gaan bevatten. In zo'n endowment blijft het kapitaal onaangetast, maar wordt het rendement gebruikt."

Lees verder: Aandelen Concertgebouw te koop - VK.
Zie ook: Historische Jubileum-emissie Het Concertgebouw.

6.9.11

Joop van den Ende roept kunstsector op tot actie (verslag van de Staat van het Theater op het Boekman blog)

"Het nieuwe theaterseizoen werd op donderdag 1 september traditiegetrouw geopend met de Staat van het Theater, de openingstoespraak van het Nederlands Theater Festival. Dit jaar was de eer aan Joop van den Ende, die met een positieve blik en enkele concrete ideeën naar de toekomst van de kunsten keek.

Het eerste woord van de avond was aan presentatrice Clairy Polak. Als juryvoorzitter van het festival selecteerde zij de beste voorstellingen van het afgelopen theaterseizoen. “We zijn gewogen en te links bevonden”, verwoordde ze de koers van het huidige kabinet. Door de regeringsmaatregelen wordt een avondje theater een luxeproduct en wordt kunst elitairder, stelde ze.

Joop van den Ende begon zijn toespraak met een beschrijving van zijn liefde voor theater, die gegroeid was in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Hij noemde de cultuurbezuinigingen “heel erg”, maar erger vond hij het dedain waarmee de politiek over de kunsten spreekt."

Lees het hele verslag op het blog van Boekman.

5.9.11

Rotterdamse aanvraagprocedure Cultuurplan 2013-2016 van start

Op 30 augustus jl. heeft het college van burgemeester en wethouders Midden in de stad – Uitgangspuntennota voor het Rotterdamse cultuurbeleid 2013-2016 vastgesteld. Op 14 september a.s. zal de nota besproken worden in de raadscommissie voor Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport en de verwachting is dat de nota op 13 oktober voor de gemeenteraad geagendeerd zal worden.

Dat de uitgangspuntennota nu openbaar wordt gemaakt, heeft te maken met de indieningsdatum van de subsidieaanvragen op uiterlijk 16 december 2011, 17.00 uur. Instellingen die een subsidieaanvraag in het kader van het Rotterdamse Cultuurplan 2013-2016 willen doen, kunnen vanaf nu hun aanvragen opstellen en indienen.

Nota, inrichtingseisen en aanvraagformulier downloaden: Aanvraagprocedure Cultuurplan 2013-2016 van start - Cityportal Rotterdam.

Onderzoek: Kunstenaars zijn verslaafd aan subsidies (via Elsevier.nl)

"Het Nederlandse subsidiestelstel voor de kunst is ineffectief en bureaucratisch. Het subsidiestelsel van Groot-Brittannië, waarbij culturele instellingen evenveel subsidie krijgen als zij zelf aan inkomsten binnenhalen, is doeltreffender. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar kunstsubsidies in Europese landen door de Universiteit van Antwerpen, meldt NRC Handelsblad donderdag.

Volgens econoom en onderzoeker Van Klink moet Nederland het Britse subsidiemodel overnemen. De instellingen krijgen een hoger percentage aan eigen inkomsten opgelegd, produceren daardoor meer voorstellingen en trekken meer publiek."

Lees: Onderzoek: Kunstenaars zijn verslaafd aan subsidies - Elsevier.nl.

Of: Onderzoek NRC: brede steun voor kunstbeleid Zijlstra - nrc.nl.

Boerhaave zoekt vier ton voor eind 2011 (via LD)

"Vrijdagmiddag werd het startsein gegeven voor de actie Red Museum Boerhaave. Het Leidse museum verkeert in zwaar weer omdat door politieke besluiten musea eenmalig 700.000 euro aan extra inkomsten moet genereren om in 2012 in aanmerking te komen voor subsidie.

Inmiddels heeft Boerhaave 3 ton binnen. Een ton werd geschonken door een particulier. Maar dat betekent ook dat het museum nog vier ton nodig heeft voor 1 januari."

Boerhaave zoekt vier ton voor eind 2011 (video) - Leidsch Dagblad.

2.9.11

D66 Rotterdam wil snel hoorzitting cultuurbeleid (via Nieuws.nl)

"De fractie van D66 in Rotterdam wil op korte termijn een hoorzitting over het cultuurbeleid van de gemeente. De partij wil van deskundigen en vertegenwoordigers van de culturele instellingen weten wat ze van de plannen, die nog gepresenteerd moeten worden, vinden. Dat meldde de lokale D66 donderdag.

Cultuurwethouder Antoinette Laan maakt het cultuurbeleid voor de periode 2013 - 2016 vrijdag bekend. De richtlijnen voor toekenning van subsidiegelden in die periode moeten nog worden vastgesteld. Raadslid Jos Verveen van D66 waarschuwt echter al dat de gemeente 'heldere keuzes' moet maken, omdat de kunst- en cultuursector 'in financiële zin zwaar onder druk' staat.

De gemeente moet fors bezuinigen. In juni werd bekend dat de stad 180 miljoen extra snijdt in het budget, dat eerder naar beneden was aangepast. Het jaarlijkse budget voor cultuur in Rotterdam bedraagt vanaf 2013 78,5 miljoen euro per jaar."

Bron: Nieuws.nl - D66 Rotterdam wil snel hoorzitting cultuurbeleid.

1.9.11

Brussen vs. Von der Dunk over de kunstsubsidies (in VK)

"De organisator van Lowlands is als een straalverwend ventje dat twaalf koekjes eist van zijn ouders zonder dat hij heeft leren beargumenteren waarom hij daar recht op heeft, schrijft Bert Brussen. Volgens Thomas von der Dunk zou rechts Nederland identiek reageren als de miljonairsvillasubsidie tot het niveau van 2009 wordt teruggebracht."

Lees verder: Brussen vs. Von der Dunk over de kunstsubsidies - VK.

De directeur van Lowlands reageert vervolgens op de column van Bert Brussen. "Brussen, Brussen, wat ben je toch slecht geïnformeerd en wat klets je toch uit je nek. Je lijkt Geert Wilders wel. Is je 'oeuvre' een open sollicitatie voor een functie als communicatiemedewerker voor de PVV?"

Lees verder: Lowlands-directeur: Brussen, hou toch op met je gelul! - VK.

Het begon hier: Lowlands-directeur hekelt 'NSB-achtige sfeer rondom PVV' (via nu.nl).

29.8.11

Tropenmuseum op maandagen gesloten wegens bezuiniging

"Met ingang van 1 september a.s. sluit het Tropenmuseum op maandagen zijn deuren voor het publiek. Dit is het gevolg van de bezuinigingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) die aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) zijn opgelegd. Het KIT – waarvan het Tropenmuseum onderdeel is – heeft bij BuZa inmiddels bezwaar gemaakt tegen de bezuinigingen."

Lees verder: Tropenmuseum vanaf 1 september op maandagen gesloten - Tropenmuseum.

Boekman blog: verslag Paradisodebat

"Onder het thema Stad versus staat: tegenhangen of meebuigen? werd gisteren in een drukbezocht Paradiso besproken wat de keuzes van het Rijk betekenen voor stad en provincie. Berekeningen van Bureau Berenschot en Atlas voor Gemeenten lieten verontrustende toekomstscenario’s zien voor zowel de maatschappij als de economie, die van toepassing zijn wanneer steden het rijksbeleid volgen in de grootscheepse bezuinigingen. Onder leiding van Ruben Maes werd vervolgens gediscussieerd over stedelijk cultuurbeleid en welke keuzes gemaakt moeten worden.

Deelnemers aan het debat waren cultuurwethouders Mary-Ann Schreurs (Eindhoven), Michiel van Wessem (Arnhem) en Antoinette Laan (Rotterdam), Frits Lintmeijer (Utrecht), Marijke van Hees (Enschede) en Ton Schroor (Groningen). Overige deelnemers aan het debat waren enkele leden van de Tweede Kamer: cultuurwoordvoerders Jetta Klijnsma (PvdA), Bart de Liefde (VVD), Boris van der Ham (D66), Liesbeth van Tongeren (GL) en Jasper van Dijk (SP). Grote afwezige was de PVV."

Eurosonic: 'Bezuinigingen kunnen leiden tot minder zalen en bands' (via 3VOOR12)

De bezuinigingen van het kabinet op cultuur raken ook Eurosonic Noorderslag. Het festival gaat er vanaf 2013 waarschijnlijk zo'n twee tot drie ton op achteruit, schat artistiek directeur Peter Smidt. "Als ik alle losse bijdragen van gesubsidieerde partners meereken." Dat kan er toe leiden dat Eurosonic minder zalen kan betalen en daarmee minder bands zal boeken. Smidt: "Daar ben ik niet blij mee. Ik hoop dat we toch in staat blijven de dingen te doen die we nu doen."

Lees verder: Eurosonic: 'Bezuinigingen kunnen leiden tot minder zalen en bands' - 3VOOR12.

Heeft cultuureducatie nog zin? (lezing Robbert van Heuven)

"Kunsteducatie heeft alleen zin in een samenleving die kunst en dat waar het voor staat ook op waarde weet te schatten. De vraag is of dat nu het geval is," zegt Robbert van Heuven. Hij plaatste de lezing die hij hield tijdens de werkconferentie “Wie doet wat” van Kunstfactor en Cultuurnetwerk op: Heeft cultuureducatie nog zin? – Robbert van Heuven, Kritiek en Reflectie.

Presentatie Nationale Kunst Loterij (via ANP)

Per 1 september 2011 heeft Nederland De Nationale Kunst Loterij. Een landelijk initiatief ter bevordering van de beeldende kunst en overige kunst en cultuur in Nederland.

Donderdag 8 september geeft het bestuur van de Nationale Kunst Loterij om 14.30 uur een persconferentie in perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst wordt tekst en uitleg gegeven over de opzet, het doel en de werkwijze van deze nieuwe loterij.

28.8.11

Onderzoek over de inkomsten van de cultuursector in 2009 en 2013 (via Berenschot)

"Op zondagmiddag 28 augustus 2011 hebben Paradiso, ACI en Kunsten '92 voor de 9e keer het Paradisodebat georganiseerd ter afsluiting van de Uitmarkt. Onderwerp van dit debat zijn de gevolgen van het cultuurbeleid van dit kabinet. Voorafgaand aan het debat tussen politici zelf, heeft Berenschot een nieuwe onderzoek gepresenteerd over de inkomsten van de cultuursector in 2009 en de verwachtingen voor de cultuursector in 2013, als de bezuinigingen in volle omvang zijn doorgevoerd."

De presentatie en het bijbehorende cijfermateriaal kan gedownload worden via: Paradisodebat 2011: presentatie Berenschot over de inkomsten van de cultuursector in 2009 en 2013 | Berenschot.

Museum of Fine Arts probeert extra aan 'The Clock' te verdienen (via Kunstbeeld)

"Het Museum of Fine Arts in Boston heeft veel kritiek gekregen op het idee een vip-bezichtiging van Christian Marclays The Clock te organiseren. Het museum wilde toeschouwers 200 dollar per persoon laten betalen om The Clock te kunnen bekijken. De kunstfilm bestaat uit 24 uur gemonteerde filmfragmenten waarin klokken iedere minuut de tijd aangeven. Marclay zelf reageerde: "It has always been my express wish that there should be no additional charge to view my work The Clock. It is my intention that my work be made equally accessible to all."