28.1.11

IFFR en Prins Bernhard Cultuurfonds lanceren Tiger Film Mecenaat (via IFFR)

IFFR en Prins Bernhard Cultuurfonds lanceren Tiger Film Mecenaat - International Film Festival Rotterdam 2011 - IFFR: "Het International Film Festival Rotterdam wil festivalbezoekers en filmliefhebbers betrekken bij de financiering van bijzondere filmprojecten en heeft daarom het initiatief genomen een eigen fonds op te richten: het Tiger Film Mecenaat. Dit fonds komt tot stand in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds, in de vorm van een CultuurFonds op Naam. Het IFFR is het grootste meerdaagse culturele evenement van Nederland en internationaal gezien een vernieuwend en vooraanstaand platform voor de onafhankelijke film. Het Cultuurfonds is al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in particulier mecenaat."

27.1.11

Bijeenkomst Tafel van Zes over herziening kunstbestel - NRC Digitale editie

Bijeenkomst Tafel van Zes over herziening kunstbestel - NRC Digitale editie (25 januari 2011): "Zes vertegenwoordigers uit de kunstsector, de zogenoemde Tafel van Zes, spraken maandag 24 januari achter gesloten deuren over plannen voor een nieuw kunstbestel, meldt NRC Handelsblad. Ze kwamen voor de zesde keer bijeen. Deelnemers zijn Siebe Weide (Nederlandse Museumvereniging), Joke Hubert (FNV Kiem), Marianne Versteegh (Kunsten ’92), Bert Holvast (Cultuurformatie), Henk Scholten (Theater Instituut Nederland) en Gitta Luiten (Mondriaan Stichting). Formeel zijn er geen mededelingen gedaan over de inhoud van het gesprek." (via Cultuurnetwerk)

24.1.11

Do arts organisations REALLY need business to tell them how to do their job? (via AP)

Vorige week las ik onderstaande post op de website van ArtsProfessional. Eens een ander geluid en zo prettig direct:

"Do arts organisations REALLY need business to tell them how to do their job?" by Laura Brown on ArtsProfessional magazine: "We will never have it so bad. The only thing that’s going to save us now is business. Business is the only saviour the arts has thanks to a government hell-bent on squeezing the cultural life out of the country.

There is no doubt, 2011 is going to be a tough year. Friends, colleagues, mentors are going to lose their jobs. Festivals and events we’ve patronised and visited over the last decade might not happen this year or next. And it’ll be awful. It’ll be frightening.

But I think there is a chance for one small rallying whimper. We didn’t do anything wrong. We didn’t. So why are we behaving as though we did?"

En de laatste alinea is me uit het hart gegrepen:

"The arts doesn’t need someone to come in and tell them how to write a business plan, or how to market their exhibitions. They know how to do that already."

Lees de hele blogpost.

Iedereen kan zich trouwens abonneren op de nieuwsbrief van AP (het is gratis). Veel van wat zij doen gaat in op de Britse kunst- en cultuursector, maar desalniettemin zit er regelmatig iets interessants tussen.

22.1.11

Verslag bijeenkomst: Mecenaat en sponsoring - Kunsten 92

Verslag van de bijeenkomst 'Mecenaat en sponsoring: mogelijkheden en beperkingen'  - Kunsten 92 (11 januari 2011 in MC Theater):
"Het kabinet Rutte wil kunst en cultuur teruggeven aan de burger: de overheidsfinanciering van culturele instellingen moet drastisch omlaag. Wie wil overleven moet meer geld 'uit de markt' en uit particuliere bronnen halen. Publiek wordt een bepalende factor bij de toekenning van subsidies. Dit alles met minder instellingen, met behoud van kwaliteit en geografische spreiding.

Hoe realistisch is deze visie? Wat moet anders en wat kan beter? Welke effecten moeten worden vermeden? Wat voor instrumenten zijn daarvoor nodig?

Aan de hand van deze vragen leidde Ruben Maes de discussie en inventariseerde hij de (on)mogelijkheden voor toekomstig cultuurbeleid. Hierbij kwamen onder meer aan het woord:
- Julienne Straatman (Straatman Strategisch Advies) Wederkerigheid en gezamenlijk belang in het publieke en private domein
- Jonne Verburg (oud-directeur SNS Reaalfonds) Fondsenwerving in een vechtmarkt
- Renée Steenbergen (Bureau Renée Steenbergen) Kansen en beperkingen van het mecenaat."

Zie ook het Kunsten '92 Magazine #43 van december 2010: Tussen onbetrouwbare overheid en moeizaam mecenaat.

Download Verslag bijeenkomst Mecenaat en Sponsoring (43 kB).

20.1.11

Zijlstra's Adviesaanvraag Cultuurbeleid (via Rijksoverheid.nl)

Halbe Zijlstra heeft de Raad voor Cultuur gevraagd advies uit te brengen over zijn cultuurplannen. De brief waarin zijn plannen uiteen worden gezet is hier te downloaden / te lezen:

Adviesaanvraag cultuurbeleid | Rijksoverheid.nl:
In de aanvraag komen achtereenvolgens aan bod:

- Uitgangspunten
- Financieel kader
- De nieuwe basisinfrastructuur
- Overkoepelende thema’s voor de basisinfrastructuur
- Sectorspecifieke vragen
- Fondsen
- Ondersteunende taken"

15.1.11

Halbe Zijlstra: 'Niet Raad voor Cultuur maar publiek moet bepalen wat goede kunst is' (Vrij Nederland)

Halbe Zijlstra: 'Niet Raad voor Cultuur maar publiek moet bepalen wat goede kunst is' - interview Vrij Nederland: "Niet de Raad voor Cultuur of andere deskundigen moeten bepalen wat goede kunst is, maar het publiek. Dat zegt Halbe Zijlstra deze week in Vrij Nederland in zijn eerste grote interview als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In zijn plannen voor de culturele sector wil Zijlstra (VVD) bezoekersaantallen als een belangrijk criterium gaan hanteren. ‘Anders bepaalt een kleine groep welke kunst gesubsidieerd moet worden. Kunst is voor de maatschappij. Als de maatschappij niet bereid is ernaartoe te gaan, is er iets fundamenteel verkeerd.’"

Column: Toeten noch blazen - Tommy Wieringa - DePers.nl: "In Vrij Nederland wordt de staatssecretaris van Cultuur geïnterviewd. Het gesprek maakt veel duidelijk. Wie hoopt dat Halbe Zijlstra ondanks eerdere berichtgeving misschien toch over enig verstand van zaken beschikt, liefst over het terrein waarop hij werkzaam is, zal teleurgesteld zijn."

Lees ook: De negatieve framing van Halbe Zijlstra door Robbert van Heuven.

Meer over Halbe Zijlstra:
Halbe Zijlstra's pagina op de VVD  website 
Halbe Zijlstra op Wikipedia
Halbe Zijlstra op Rijksoverheid.nl 
Halbe Zijlstra (halbezijlstra) op Twitter 

13.1.11

De serie 'Pamfletten tegen Kaalslag' van het NRC op een rij

1. Tegen de dreigende opheffing van het cultuurbeleid door Maarten Asscher (26 november 2010): "Jaren van politieke desinteresse voor de kunst hebben de weg gebaand voor de historische en onberedeneerde aanval die VVD en CDA nu op het Nederlandse kunstleven hebben ingezet. Dat er bezuinigd moet worden is treurig, maar dat het zonder enig beleid gebeurt, is rampzalig."

2. De avantgarde van nu is het erfgoed van morgen door Marjan Scharloo (3 december 2010): "De bezuinigingen op cultuur zouden gepaard moeten gaan met een visie op cultuur. Dat is niet het geval. Het ‘teruggeven van de kunst en cultuur aan de burger’ uit het VVD-verkiezingsprogramma lijkt op dit moment net zo weinig uitgewerkt als de visie van Sarah Palin, die ‘het land aan het volk wil teruggeven."

3. Sloop niet, hervorm! door Boris van der Ham (10 december 2010): "De cultuursector kan en moet grondig worden hervormd. Overaanbod, middelmatigheid en bureaucratie moeten worden aangepakt. Maar de plannen van Halbe Zijlstra worden gekenmerkt door bezuinigingswoede en kwaadaardigheid. Hervormen doe je niet met een bommenwerper."

4. Bezuinigen moet, maar met visie door Wim Pijbes (17 december 2010): "Bezuinigen kan de kunst ook ten goede komen. Schaf bijvoorbeeld bureaucratische Europese kunstsubsidies af. En met kunst valt trouwens ook geld te verdienen."

5. Kap niet, kies! door Bastiaan Vinkenburg (23 december 2010): "De bezuinigingen op kunst en cultuur zijn veel omvangrijker dan de 200 miljoen waartegen geschreeuwd wordt. Rijk, provincies en gemeenten bezuinigen samen mogelijk een miljard euro. Instellingen kunnen deze last niet dragen."

Aflsuitend: Help Halbe door redacteur Ron Rijghard (30 december 2010): "Wim Pijbes, Bastiaan Vinkenburg, Boris van der Ham, Marjan Scharloo en Maarten Asscher schreven pamfletten tegen de ‘kaalslag’ in de kunst. Wat kan staatssecretaris Halbe Zijlstra van hen opsteken?"

12.1.11

Linkse hobby's en vooroordelen

Wie gebruikte de term linkse hobby's het eerst? VK (7 januari 2011): "PVV-Kamerlid Martin Bosma voelt zich onrecht aangedaan. In een opiniestuk in de Volkskrant hekelde hij donderdag [zie hieronder] het volgens hem door 'journalisten, columnisten en kunstbobo's' verspreide misverstand dat de PVV kunst een 'linkse hobby' zou hebben genoemd. Daar is niets van waar, zegt Bosma: noch Geert Wilders, noch andere PVV'ers hebben dat ooit beweerd."

Bezuinigen op kunst is een keuze - de Volkskrant - Opinie (6 januari 2011): "Geert Wilders heeft nooit gezegd dat kunst een linkse hobby is. Het zijn juist de linkse partijen die in gemeenten het sterkst bezuinigen op kunst. Sommige gemeenten geven juist meer uit aan kunst, zoals Nieuwegein en Schermer. VVD-gemeente Schermer zelfs plus 30 procent! Anderen gaan er op zijn Nigel de Jongs in: SP-bolwerk Boxmeer staat op de tweede plaats van het lijstje hakkers, met maar liefst 30 procent minder naar kunst."

De actiewebsite LINKSE HOBBY: "Hoe ziet Nederland eruit als 'linkse hobby's' verdwijnen? Zonder 'linkse hobby's' moeten we leven in een land zonder: ..."

5.1.11

Provincies en gemeenten bezuinigen flink op cultuur

Gemeenten snijden fors in cultuur - RTL Nieuws.nl: "Nederlandse gemeenten gaan de komende twee jaar 173 miljoen bezuinigen op Kunst en Cultuur. En dat gaan we merken. Gemiddeld wordt in 2012 door gemeenten 9% minder uitgegeven, €10 per inwoner. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws in samenwerking met het COELO, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen."

Provincies en gemeenten bezuinigen massaal - Cultuurbeleid.nl (28 december 2010): "Gemeenten bezuinigen massaal op cultuur. Volgens NRC Handelsblad varieren de bezuinigingen van 10 procent in Dordrecht tot 25 procent op alle culturele instellingen in Amersfoort. De gemeentelijke bezuinigingen komen bovenop de korting van 200 miljoen euro vanaf 2014 die de rijksoverheid wil doorvoeren. Brabant en Limburg korten vooralsnog niet op cultuur, omdat deze provincies kandidaat zijn voor de positie van Culturele Hoofdstad in 2018."

De eerste slachtoffers in de cultuursector vallen al - NRC Digitale editie (28 december 2010): "Het staat bekend als het beste en meest actieve Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) in Nederland: dat in Dordrecht. Gevestigd in een Jugendstil-pand aan de Voorstraat, slaagt het er al zo’n tien jaar in veel meer te zijn dan een kunstuitleen of een plek waar plaatselijke kunstenaars een biertje drinken.
Het CBK in Dordrecht nodigt nationale en internationale kunstenaars uit voor exposities, maar spant zich ook in om lokale kunstenaars buiten de stadsmuren onder de aandacht te brengen. Zo heeft het een gastatelier in Berlijn en haalt het critici, kunstenaars en tentoonstellingsmakers naar de stad. In het nieuwe jaar wordt alles anders."

Subsidie alle culturele activiteiten met dertig procent gekort - TC Tubantia (3 januari 2010): "ALMELO - De organisatoren van culturele activiteiten ontvangen dit jaar allemaal 30 procent minder subsidie van de gemeente. Net voor de Kerst zijn ze daarover ingelicht. "We hebben de pijn eerlijk verdeeld", aldus cultuurwethouder Gerrit van Woudenbergh..."

Arnhemmer denkt mee over bezuinigingen - Gelderlander (5 januari 2010): "De Arnhemse gemeenteraad moet in april de knoop doorhakken over het bezuinigingsvoorstel van het college burgemeester en wethouders. Als het aan het college ligt, is dan ook duidelijk hoe de bevolking van de stad denkt over de bezuinigingen."

BTW-verhoging: nekslag voor veel kunstenaars volgens NKvB

De Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB) schreef een open brief aan regering en volksvertegenwoordigers over de verhoging van het BTW-tarief: "Na het gevoel van opluchting kwam de klap des te harder aan. Theaters en concertzalen zijn voorlopig gered, de beeldend kunstenaar legt het loodje. Uitstel van de verhoging van het BTW-tarief van 6% naar 19% blijkt tot onze ontsteltenis helemaal niet voor alle kunsten te gelden, maar uitsluitend voor de podiumkunsten." Lees de volledige brief hier