24.2.11

Budget Prins Bernhard Cultuurfonds stijgt

Budget 2011 Cultuurfonds stijgt - ANP: "Het Prins Bernhard Cultuurfonds verhoogt het activiteitenbudget voor 2011 met 3,4 miljoen tot 30,2 miljoen euro. Deze stijging van 12,7 procent ten opzichte van 2010 is mede te danken aan de verhoogde opbrengsten uit CultuurFondsen op Naam en inkomsten uit donateurs in 2010.

In 2010 groeiden de opbrengsten uit ingestelde CultuurFondsen op Naam van bijna 3,7 miljoen euro naar 5,7 miljoen euro. Het Cultuurfonds ontving twaalf nieuwe fondsen op naam. Ook de inkomsten uit donateurs stegen met zo'n 6,6 procent naar 748.000 euro. Het particuliere mecenaat is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen bij het Cultuurfonds en zorgt relatief voor een grotere bijdrage aan het activiteitenbudget.

Het activiteitenbudget van het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat voornamelijk uit de ontvangen bijdragen van loterijen en de inkomsten van eigen fondsenwerving. Het bedrag is volledig bestemd voor cultuur en natuurbehoud in Nederland en culturele projecten in Europees verband. Voor 2011 is het activiteitenbudget vastgesteld op 30,2 miljoen euro, een stijging van 12,7 procent ten opzichte van 2010."

Verrijk uzelf door gul te geven (de Volkskrant)

Verrijk uzelf door gul te geven - de Volkskrant: "Henk van Os, de voormalig directeur van het Rijksmuseum, was een paar jaar geleden op een symposium vrij uitgesproken over het karakter van het Nederlandse mecenaat: ‘Het is in stilte geven. Hoe mooi en voornaam in stilte geven ook moge zijn, toch is er een probleem mee. Anoniem geven, levert geen goed voorbeeld op om na te volgen. En het kan ook geen kwaad om je te realiseren dat het individuele geven toeneemt naarmate de goede voorbeelden toenemen. Daarom is het zo belangrijk dat mecenassen in ons land uit de anonimiteit treden.’"

Wat Onderneemt Halbe Zijlstra?

De nieuwe website Wat Onderneemt Halbe Zijlstra? wil cultureel advies geven aan staatssecretaris Halbe Zijlstra en zegt dat Wat Onderneemt Halbe Zijlstra graag wil meewerken aan het versterken van het cultureel imago van de partij en de mens Zijlstra.

Ook "zijn kiezers die dit initiatief kracht willen bijzetten, van harte welkom. Stuur de staatssecretaris een mooi literair boek, een cd of een theaterkaartje, en motiveer het belang van kunst en cultuur in een bijgesloten brief. Stuur die brief vervolgens óók naar watonderneemthalbezijlstra@gmail.com – dan wordt deze op het blog geplaatst. En natuurlijk kunnen kiezers ook geheel op eigen initiatief een brief en een culturele optie naar Halbe Zijlstra sturen. Hij zal het kunnen waarderen."

23.2.11

Actie 'Schuilen In Het Rijks'

Actie 'Schuilen In Het Rijks': "Met minimaal 650 kunstenaars en mensen die de beeldende kunst een warm hart toedragen gaan de actievoerders de hele dag kunst bekijken in het Rijksmuseum. Meer mensen mogen van de brandweer het gebouw ook niet in. Bezoekers die er niet in kunnen, krijgen net als de pers een verklaring waarin de actievoerders uitleggen waarom cultuur belangrijk is." De actievoerende kunstenaars  zeggen verder dat deze actie wordt herhaald tot de regering haar destructieve maatregelen terugdraait en er een constructief overleg met de sector plaats gaat vinden.

De vijf betaalbare kunstwerken van februari (nrc.next)

De vijf betaalbare kunstwerken van februari - nrc.next: "We Like Art wil graag de naar binnen gerichte kunstwereld een beetje opschudden. Ze signaleren en bespreken kunst van € 0 tot € 1.500 en geven aan waar je het voor welke prijs kunt kopen (eventueel met de Kunstkoopregeling). Op de nextblog selecteert gastblogger Michiel Hogenboom elke laatste woensdag van de maand de favorieten."

Cultuurplan 2013-2016: nieuws van de Dienst Kunst en Cultuur in Rotterdam

Dienst Kunst en Cultuur in Rotterdam: "De staatssecretaris van Cultuur heeft in december 2010 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid. Vanuit de G9* is aandacht gevraagd voor het tijdsbestek waarbinnen de wijzigingen plaats dienen te vinden. De staatssecretaris gaf in eerste instantie aan uit te gaan van uitstel van de nieuwe cultuurnota tot 2014. Voor veel gemeenten, waaronder Rotterdam, is uitstel echter onwenselijk in verband met al ingeboekte gemeentelijke bezuinigingen op cultuur per 2013. Het departement beraadt zich momenteel op verschillende scenario’s en geeft op korte termijn uitsluitsel over de plannen."

Actuele informatie over het nieuwe cultuurplan zal worden geplaatst onder Cultuurplan 2013-2016.

*) G9: Rotterdam, Amsterdam, den Haag, Utrecht, Groningen, Maastricht, Eindhoven, Enschede, Arnhem.

22.2.11

Helft Nederlandse gemeenten bezuinigt op cultuur (via cultuurbeleid.nl)

Helft Nederlandse gemeenten bezuinigt op cultuur - cultuurbeleid.nl: "In 2011 bezuinigt 49 procent van de gemeenten op kunst en cultuur. Dat percentage loopt tussen 2010 en 2016 op tot 69 procent. Behalve Zuid-Holland, Overijssel, Flevoland en Limburg, bezuinigen ook alle provincies op kunst en cultuur. Dat blijkt uit een onderzoek van DSP-groep in opdracht van OCW. De gemeenten bezuinigen vooral op de bibliotheek. Daarna volgen cultuureducatie, amateurkunst, podia en podiumkunsten en musea."

20.2.11

Website 'Na de schreeuw nu de stem'

Morgen, maandag 21 februari, wordt de website NA DE SCHREEUW NU DE STEM: "“Na de schreeuw nu de stem” is een actie van het Nederlands cultuurpubliek en de cultuursector. Bepaal via deze website zelf hoe u het beste pro cultuur kunt stemmen bij de provinciale staten verkiezingen op 2 maart aanstaande. Op deze site zijn straks alle cultuurparagrafen van alle partijen in uw provincie te zien."

Mensen willen meer betalen voor cultuur (via Knack)

Mensen willen meer betalen voor cultuur - Knack.be: "Volgens een economische analyse kunnen tickets in België duurder zijn zonder dat de cultuurliefhebber daardoor gaat afhaken. Het effect van een lage toegangsprijs om mensen naar een cultuurevenement te lokken zou beperkt zijn.

Algemeen wordt aangenomen dat geld mensen al snel belemmert om deel te nemen aan culturele activiteiten. Laagopgeleiden en mensen met een onstabiele economische achtergrond zouden minder snel participeren dan hoogopgeleiden met geld. Toch zou een prijsstijging in de culturele sector geen verlies van participanten betekenen."

18.2.11

Het belang van kunsteducatie (via Cultuurnetwerk)

De waarde van kunst en cultuur - Cultuurnetwerk: "Het kabinet Rutte gaat flink bezuinigingen op cultuur, onder meer door de Cultuurkaart af te schaffen. Ook de provincies en gemeenten krijgen minder geld, met alle mogelijke gevolgen van dien voor de culturele infrastructuur. Reden genoeg voor goede argumenten voor het belang van kunst en cultuur(educatie). Hier vindt u naast de plannen van het nieuwe kabinet, citaten, opiniestukken en onderzoeken die dat belang ondersteunen."

Ook heeft Cultuurnetwerk afgelopen week een brief gestuurd naar de onderwijsraad: "Geachte leden van de Onderwijsraad, Binnenkort moet u advies uitbrengen over de plannen van minister Van Bijsterveldt om het aantal profielen in de bovenbouw havo/vwo terug te brengen naar twee, en om meer aandacht te geven aan Nederlands, Engels, wiskunde en 'science'. Wij maken ons zorgen over de mogelijk negatieve effecten van de maatregelen die worden voorgesteld in de adviesaanvraag voor een Actieplan Beter Presteren. Wij onderschrijven de wens om de leerprestaties van leerlingen te verbeteren. Wij wijzen u echter graag op de conclusie van uw rapport uit 2001 over de basisvorming, dat een kerncurriculum ook een cluster sociaal-culturele vakken omvat waaronder de kunstvakken. Om de volgende – met onderzoek onderbouwde - redenen verzoeken wij u in uw advies de kunstvakken de plaats te geven die ze in onze ogen verdienen." Lees verder.

Download hier het 'Actieplan Beter Presteren', adviesaanvraag Onderwijsraad op de website van de Rijksoverheid.nl

12.2.11

Kunsten '92 bood Tweede Kamer een 'Cultureel Gedoogakkoord' aan

Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed / Kunsten '92 bood de Tweede Kamer gisteren (vrijdag 11 februari 2011) een zgn cultureel gedoogakkoord aan.

Voor de hoorzitting die de Tweede Kamer vrijdag hield over het cultuurbeleid van dit kabinet, rekende Kunsten '92 enkele scenario's door die tonen welke onmogelijke bezuinigingsopdracht de sector wacht als er in 2014 in de laatste bezuinigingsronde nog 125 miljoen euro van de cultuurbegroting af moet.

1. Kieper het over de schutting naar de provincie of schrap linkse hobby's
2. Met een blinddoek om én een bijl in handen de siertuin te grazen nemen
3. Een cultureel gedoogakkoord; alsof de polder nooit is weggeweest….

Download hier de scenario's (excel)

Lees alles hier (website Kunsten '92)

11.2.11

Rekto:Verso dossier: 'Een ander cultuurbeleid'

Ook in Belgie is er sprake van reuring in de cultuurwereld, ook daar bezuinigingen en een roep om veranderingen in de sector. "De sector zou zich ook moeten roeren als het op cultuurbeleid aankomt," vindt het Belgische magazine Rekto:Verso. De daad bij het woord voegend, staat het januari-nummer in het teken van 'een ander cultuurbeleid'. Met zeer veel interessante bijdragen.

Introductie DOSSIER: Een ander cultuurbeleid: "Kankeren op Joke [Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, red.] groeide uit tot de culturele sport van 2010, maar wat baatte het? Het leidde enkel de aandacht af van de eigenlijke vragen. Wat is het bredere plaatje achter deze besparingen? Hoe dient de politiek zich te verhouden tot kunst en cultuur? Kortom: welk cultuurbeleid willen we? Dit dossier bundelt algemene beschouwingen, analyses over half vergeten beleidsdomeinen en nogal wat constructieve voorstellen. Voor één keer debatteren zelfs de kunstenaars mee! Een ander cultuurbeleid begint bij jezelf..."

Vandaag Rondetafelgesprek Cultuur - Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rondetafelgesprek Cultuur - Tweede Kamer der Staten-Generaal: Vrijdag 11 februari van 10.00 tot 17.00 uur houdt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een rondetafelgesprek over de kabinetsmaatregelen in de cultuursector.

Volg de gesprekken live op deze site via Live Debatten.

Het gesprek is een voorbereiding op het overleg met het kabinet over de inrichting van de nieuwe basisinfrastructuur en het proces daar naartoe. De Kamerleden gaan in gesprek met verschillende mensen uit de kunst- en cultuursector.

9.2.11

Symposium "Kom Je Ook?" gaat over "Money, money, money"

Het zevende symposium in de reeks Kom je ook? gaat over geld verdienen in de kunst- en cultuursector. Kom Je Ook? Money, money, money: "Geld verdienen met kunst en erfgoed. Welke alternatieve verdienmodellen kun je inzetten? En hoe kun je met weinig geld toch kunst maken? Met o.a. Eric Holterhues (Triodos Bank) over een nieuw financieringssysteem voor de kunsten. Frans van der Avert (Nieuwe Kerk Amsterdam en Hermitage Amsterdam) over de sleutels tot succesvol cultureel ondernemerschap. Pim van Klink (Universiteit Antwerpen) over de moeizame relatie tussen kunst en economie."

Zie hier verder het (voorlopige) programma.

Hoe eerder je je kaartjes besteld, hoe goedkoper (vandaag alweer 62,50 euro).

1.2.11

"Premier en staatssecretaris kennen eigen cijfers niet"

“RutteLeaks”: Premier en staatssecretaris kennen eigen cijfers niet: inkomenseisen kunstinstellingen al gehaald in 2007 en meeste subsidie nu al naar succesvolle instellingen — Cultureel Persbureau: "We dachten al dat er iets niet klopte, toen Mark Rutte in zijn door velen bejubelde krachtdadige optreden in Buitenhof sprak van ‘al die lege zalen met 10 mensen op de eerste rij’. Ok, hij was zelf al jaren niet meer geweest, maar volgens zijn Staatssecretaris Halbe Zijlstra was de leegte in ieder geval in Den Haag schrijnend, wist Rutte te melden. Immers, in ‘al die uitkrantjes’ staan 30 voorstellingen per avond per stad aangekondigd, waar allemaal maar 10 mensen op de eerste rij zitten en de rest van de zaal leeg is.
We vroegen op deze site en op Facebook om nadere gegevens, en kregen die. Over crowdsourcing gesproken."

Kunsten '92 nodigt premier Rutte uit voor een gesprek en publiceert een brief op hun website (die, naar ik aanneem, is verstuurd naar de premier). Deze start als volgt: "Geachte Heer Rutte, Uw optreden als premier, zoals onlangs ook weer in het televisieprogramma Buitenhof, zondag 16 januari jl., maakt ontegenzeggelijk indruk. U straalt daadkracht en visie uit. U profileert zich als de premier van alle hardwerkende en werkwillende Nederlanders en wekt de indruk goed geïnformeerd te zijn. Echter, daar waar het gaat over de kunstensector schroomt u niet te insinueren dat in deze sector op onverantwoorde wijze met belastinggeld wordt omgegaan en ontbreekt inzicht in de feiten. Dat betreuren wij en wij brengen daar graag verandering in aan. Graag organiseren wij voor u een gesprek met kunstenaars en ondernemers die allen eenzelfde belang hebben: het behoud van een bloeiend cultureel klimaat."

“De VVD staat altijd pal voor de kunsten” – Gastcolumn van Jeffrey Meulman over Rutte’s boude uitspraken — Cultureel Persbureau: "Jeffrey Meulman, directeur van Het Nederlands Theaterfestival TF, reageerde op de uitspraken van Rutte in Buitenhof, die ook op deze site te zien zijn. Vervolgens kreeg hij een brief terug van de VVD. Die brief, en zijn reactie daarop, wilden we u niet onthouden."