29.4.11

Advies cultuurbeleid 2013 - 2016 van de Raad voor Cultuur nu te downloaden

Advies cultuurbeleid 2013 - 2016: "In dit advies doet de Raad voor Cultuur voorstellen voor een nieuwe infrastructuur van culturele instellingen, waarvoor het budget €125 miljoen lager ligt dan bij de huidige basisinfrastructuur. De adviesvraag van de staatssecretaris stelde de Raad voor de uitzonderlijke opdracht meer dan een kwart te bezuinigen op het bestaande budget. De voorstellen die de Raad doet zijn ingrijpend. Wanneer deze worden uitgevoerd, zal het culturele aanbod aanzienlijk verschralen. Toegangsprijzen gaan fors omhoog met als gevolg dat minder mensen naar voorstellingen en tentoonstellingen gaan. De werkgelegenheid van enkele duizenden werknemers en minstens zo veel zzp’ers in de culturele sector en aanpalende sectoren komt op de tocht te staan. De kansen voor toptalent zullen sterk verminderen en de mogelijkheden voor innovatie en experiment lopen terug...

Download hier het hele advies en de bijlagen via cultuur.nl.

Conferentie Cultuur in beeld op 18 mei (Cultuur-Ondernemen & OCW)

Conferentie Cultuur in beeld - Cultuur-ondernemen: "Cultuur-Ondernemen organiseert op 18 mei in samenwerking met het ministerie van OCW de conferentie Cultuur in Beeld, over verdienstrategieen, bereiken en binden van (nieuw) publiek en de culture of asking.

De conferentie is bedoeld voor management en besturen van culturele instellingen en voor beleidsmakers van steden, fondsen en ondersteunende instellingen. Sprekers zijn ondermeer staatssecretaris Halbe Zijlstra en media-ondernemer Derk Sauer.

Er zullen lezingen en workshops zijn met experts uit bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar al veel langer ervaring is met het verkrijgen van eigen inkomsten en publieksbinding.

Aanmelden: de belangstelling voor deze conferentie is erg groot. Gezien de capaciteit van de locatie is de inschrijving gesloten. Op de website Cultuurinbeeld kunt u zich nog wel opgeven voor de reservelijst."

Zie verder de website van Cultuur in Beeld 2011.

28.4.11

“The more crises, the more performance” (de Brakke Grond)

Performance Art Event - “The more crises, the more performance” in de Brakke Grond, Amsterdam op 12 Mei 2011: "De kunstsector maakt zich momenteel druk over de crisis en zijn invloed op de kunsten. Performanc Art Event The more crises, the more performance, drukt de bewustwording van deze tendens uit die momenteel binnen de (podium-) kunsten een grote rol speelt. Live kunst heeft niet veel nodig, deze kan overal en altijd plaatsvinden en juist in een periode van crisis kan dit een toename betekenen in aantrekkingskracht voor performancekunst."

Meer informatie.

Debat in De Unie op 12 mei: Kunst aan het Volk!

Naar aanleiding van de discussienota van de Tafel van Zes en het advies van de Raad voor Cultuur organiseert De Unie in Debat op 12 mei een debat over de ongewisse toekomst van de ‘peer review’ beoordelingsystematiek van de kunsten. Met: Thije Adams (voormalig directeur Algemeen Cultuurbeleid van het ministerie OCW); René Boomkens (hoogleraar sociale en cultuurfilosofie en lid van de Raad voor Cultuur); Jonas Staal (beeldend kunstenaar en auteur van o.a. Macht?...Aan welk volk?)en Bert Holvast (directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en namens de Cultuurformatie lid van de Tafel van Zes). De discussie wordt geleid door columnist, essayist en schrijver Bas Heijne.

Gratis / reserveren@deunie.nu of 010-4333534 / voor meer informatie zie De Unie.

27.4.11

De volgende Kom Je Ook? gaat over Crowdsourcing

Kom Je Ook? op 16 juni gaat over Crowdsourcing: "Met de recente ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media wordt crowdsourcing makkelijker en aantrekkelijker voor zowel culturele instellingen als voor het grote publiek. Denk aan verhalenwebsites zoals innl.nl waarbij het publiek om haar kennis wordt gevraagd. Of Life in a Day, een documentaire van Ridley Scott samengesteld uit YouTube uploads van het publiek. Het moge duidelijk zijn dat crowdsourcing voor kunst, cultuur en erfgoed een toegevoegde waarde heeft, maar dan moet het nog wel goed worden toegepast."

"Crowdsourcen prediken betekent dat Kom Je Ook zelf de samenstelling van het programma wilde  crowdsourcen. Daarvoor zijn verschillende netwerken aangesproken. Lees: Kom Je Ook? - Dank en vele anderen!

De kaartverkoop voor de negende editie van Kom je ook? is begonnen. De prijs begint bij €50,- en loopt op, dus hoe eerder je erbij bent hoe goedkoper je kaartje.

26.4.11

Burgerparticipatie onderdeel cultuurplanproces in Rotterdam

Dienst Kunst en Cultuur: "Het college van B&W in Rotterdam heeft de gemeenteraad voorgesteld om burgerparticipatie een onderdeel te laten worden van het cultuurplanproces in de vorm van meta-onderzoek, openbare debatten en inzet van het digitale burgerpanel. Het college voert hiermee een motie (2008) uit van voormalig gemeenteraadslid Remco Oosterhoff.

De motie Oosterhoff riep het college op om “bij de volgende cultuurplanperiode Rotterdammers een actieve bijdrage te laten vervullen bij de advisering. Door bijvoorbeeld het instellen van een burgerpanel of het toevoegen van Rotterdammers aan adviescommissies.” Naar aanleiding van de motie bracht de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) advies uit over burgerparticipatie in het cultuurplanproces. In het advies beschrijft de RRKC een achttal mogelijke vormen van burgerparticipatie, die vooral aan het begin van het proces kunnen worden ingezet. Deze lopen uiteen van openbare debatten, een webforum, inzet van vriendenverenigingen tot onderzoek. Enkele aanbevelingen uit het advies van de RRKC zijn verwerkt in het voorstel van het college."

College van B&W in Rotterdam bespreekt startnotitie cultuur op 24 mei

Dienst Kunst en Cultuur: "Zoals eerder aangekondigd zal het Rotterdamse college van B&W al voor de zomer met een startnotitie voor het cultuurbeleid 2013-2016 komen. De bespreking van de startnotitie in het college van B&W staat gepland op 24 mei a.s. Vervolgens vindt naar verwachting op 8 juni een vergadering plaats van de raadscommissie Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport (JOCS) over de in de startnotitie opgenomen hoofdlijnen."

25.4.11

Schrijvers in het geweer tegen minachting van de kunsten

Vereniging van Letterkundigen: "De VvL heeft zich de afgelopen maanden gestoten aan de laatdunkendheid waarmee gesproken wordt over kunst en kunstenaars. Als een van de oudste beroepsverenigingen van kunstenaars in Nederland, willen wij lucht geven aan ons onbehagen. Wij willen het niet hebben over geld, wij zullen het hebben over waarde."

24.4.11

Federatie Cultuur pleit voor minder opleidingen (via nu.nl)

Kunstsector pleit voor minder opleidingen | nu.nl/economie: "Het aantal kunstopleidingen en studierichtingen daarin moet kleiner worden. Het kunstvakonderwijs moet tegelijkertijd wel beter worden. Ook moeten talentvolle kunstenaars ondersteuning krijgen. Dat zijn enkele van de aanbevelingen in een visie die de Federatie Cultuur donderdag heeft gepresenteerd. De visie is gericht aan onder anderen staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur, VVD), de Tweede Kamer en gemeenten. Het is een advies over de geplande bezuinigingen op de cultuursector met de titel 'Als het minder moet, dan zo sterk mogelijk'."

21.4.11

State of the Art: visies op de toekomst van kunst en cultuur in Rotterdam

State of the Art is een initiatief van TENT, WORM, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam en het Ro Theater: een serie aanjaagessays, YouTube-testimonials en gesprekken waarin kunstenaars, schrijvers, denkers en kenners zich uitspreken. State of the Art bundelt visies op de toekomst van kunst en cultuur in Rotterdam. Wat is het devies voor een vitaal kunstleven in Rotterdam?

Donderdagavond 21 april staat de visie van Wim van Krimpen centraal. Van Krimpen heeft een lange staat van dienst in de Nederlandse kunstwereld: hij initieerde de KunstRAI, was oprichtingsdirecteur van de Kunsthal Rotterdam, is voormalig directeur van het Gemeente-museum Den Haag en nu zelfstandig cultureel ondernemer. Hij sprak zich onlangs in De Groene Amsterdammer nog kritisch uit over het Rotterdamse cultuuraanbod.

Kijk voor meer informatie op de website van TENT.

Vierdaagse discussie over kunst en politiek in W139

Vierdaagse discussie over kunst en politiek - Cultuurbeleid.nl: "Vier kunstenaars en vier politici gaan vanaf 1 mei vier dagen lang onafgebroken met elkaar in discussie met het doel een nieuwe relatie te definieren tussen kunst en politiek. De locatie is een voor de gelegenheid gefabriceerde leefruimte in het Amsterdamse kunstcentrum W139. Het project heet 'Allegories of good and bad government'. De gesprekken zijn vertrouwelijk, maar publiek kan op een scherm zien hoe ‘griffiers’ schriftelijk verslag doen van de discussies. Alleen ’s avonds tussen 20.30 en 23.00 uur kan het publiek een kijkje nemen in de gespreksruimte. Initiatiefnemers zijn kunstenaars Jonas Staal en Hans van Houwelingen. Deelnemende politici zijn de Amsterdamse cultuurwethouder Carolien Gehrels (PvdA), Salima Belhaj (D66), Ruud Nederveen (VVD) en Michiel van Wessem (VVD). De PVV is niet uitgenodigd. De kunstenaars: Jonas Staal en Hans van Houwelingen, Jeanne van Heeswijk en Nicoline van Harskamp."

Zie de website van W139.

20.4.11

Marktwerking schadelijk voor de kunstsector (via ANP Pers Support)

ANP Pers Support - Marktwerking schadelijk voor de kunstsector: "Volgens Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, staat de diversiteit van kunst en cultuur onder druk doordat de overheid zich terugtrekt en kunst overlaat aan de markt. Tijdens de presentatie van Dutch Heights 2, het nieuwe jaarboek over kunst- en cultuurprijzen in Nederland, sprak hij zijn zorg uit over de redenering dat 'waardevolle' cultuuruitingen zonder steun hun weg toch wel naar het publiek zullen vinden. 'Cultureel ondernemerschap drijft niet uitsluitend op de kurk van individuele creativiteit. Het komt tot bloei in een klimaat waarin reflectie en expressie naar waarde worden geschat.'"

De gehele tekst van het essay van Robbert Dijkgraaf kan worden aangevraagd bij de Stichting Dutch Heights, office@dutchheights.nl.

19.4.11

Witte de With organiseert lezingenreeks over cultuurpolitiek: To Tell The Truth

Lezingenserie bij Witte de With, Centrum voor Hedendaagse Kunst in Rotterdam: TO TELL THE TRUTH. "Komend jaar zullen een aantal stafleden van Witte de With hun ideeën over cultuurpolitiek en de publieke rol van Witte de With uiteenzetten.

Woensdag 18 mei, 19 uur
THE DANGER OF MEDIOCRITY
door Nicolaus Schafhausen, directeur van Witte de With

Schafhausen onderzoekt in zijn lezing alternatieven voor de hedendaagse gevaarlijk simplistische benadering van cultuur en hoe deze relevant zijn voor instellingen voor hedendaagse kunst.

Woensdag 25 mei, 19 uur
THE EMPTY CENTER
door Monika Szewczyk, hoofd Publicaties

Szewczyk lezing gaat in op de preoccupatie die men de laatste tijd heeft met de zogenaamde ‘leegte’ van bepaalde hedendaagse kunstcentra; de insinuatie dat zij geen publiek hebben en daarom irrelevant zijn.

TO TELL THE TRUTH wordt in de herfst voortgezet met lezingen door drie curatoren van Witte de With: What is right and what is left door Juan A. Gaitán, Upstairs, Downstairs door Zoë Gray en Please door Anne-Claire Schmitz. Details volgen.

Nederland telt veel kunstenaars en schrijvers in verhouding tot EU (via Europa Nu)

Nederland telt veel kunstenaars en schrijvers in verhouding tot EU - Europa Nu: "Een naar verhouding groot deel van de Nederlandse bevolking verdient zijn brood als schrijver of kunstenaar. Dat blijkt uit een overzicht dat Eurostat, het statistisch bureau van de EU, donderdag heeft gepubliceerd.

Volgens cijfers uit 2009 werken alle 27 EU-landen samen 1,5 miljoen personen als schrijver of kunstenaar. Dat is 0,7 procent van het totaal aantal arbeidsplaatsen. In Nederland zijn bijna 110.000 auteurs en artiesten actief, ofwel 1,3 procent van de totale werkgelegenheid.

In absolute aantallen komt Nederland op de vijfde plaats, achter veel grotere lidstaten. Duitsland staat eerste met 330.000 schrijvers en kunstenaars, het Verenigd Koninkrijk tweede (200.000), Frankrijk derde (180.000) en Italie vierde 120.000.

Relatief staan Finland en Zweden aan kop. In deze landen is 1,5 procent van alle werkenden als schrijver of kunstenaar actief. Roemenië is met 0,1 procent hekkensluiter."

Het document is via deze link te downloaden: Cultural statistics in the spotlight.

Uitgesproken VARA over WWIK (via omroep.nl)

Uitgesproken VARA behandelde gisteren het afschaffen van de WWIK, kijk de de uitzending op omroep.nl (vanaf +/- 13:20 min tot 19:40 min). Aan het woord komen Jo Houben van Cultuur-Ondernemen en twee kunstenaars die de WWIK hebben gebruikt om hun praktijk op te kunnen starten.

18.4.11

Henk van Os: De spraakzame kunstliefhebber (via De Groene Amsterdammer)

De spraakzame kunstliefhebber door Henk van Os: "‘Kunst voor allen’ is altijd een riskant idee geweest. Wie nu nog dit evangelie wil verkondigen moet heel goed op zijn tellen passen.HOUDEN van kunst is een onbaatzuchtige liefde die geen jaloezie kent. Wie van kunst houdt, kan zich niet voorstellen dat anderen die liefde niet delen. Toch zijn ze er. De kunstliefhebber weet zeker dat die ongelukkigen door welke betreurenswaardige omstandigheden dan ook iets missen wat essentieel is voor hun mens zijn. Ter wille van hen wordt de kunstliefhebber een spraakzame kunstliefhebber. Enthousiast vertelt hij hoe gelukkig het hem maakt om met kunst om te gaan. Hij wil de anderen verheffen boven hun horizon door kunst in musea. De anderen luisteren of doen alsof. Ze geven zelfs belastinggeld uit om de spraakzame kunstliefhebber aan de praat te houden. Er was tot voor kort niemand die onomwonden tegen hem zei: ‘Die kunst van jou interesseert mij geen moer. Ga jij maar vissen. Daar heb je tenminste mijn belastinggeld niet voor nodig.’

Lees verder.

15.4.11

Koers Kunst

Koers Kunst is een project dat moet gaan fungeren als een landelijke brainstorm over de culturele toekomst van Nederland: "Van april tot juli krijgt iedereen die een warm hart heeft voor kunst en cultuur de kans om zijn of haar beste ideeën aan te dragen. Deskundige en eigenzinnige professionals opperen hun vernieuwende plannen voor een cultureler Nederland. Maar ook cultuurliefhebbers en betrokken buitenstaanders zijn van harte welkom om mee te denken. De beste ideeën worden direct online verspreid, zodat iedereen ze kan lezen en kan reageren.Ook een panel van prominente deskundigen laat zijn licht schijnen over de voorstellen. De Volkskrant en de AVRO doen verslag van de zoektocht."

FNV KIEM en Cultuur-Ondernemen eisen overgangsregeling voor kunstenaars

FNV KIEM: "Voor kunstenaars die hun speciale bijstandsuitkering dreigen kwijt te raken, moet een overgangsregeling komen. FNV KIEM en de stichting Cultuur-Ondernemen gaan die via de rechter afdwingen in het geval beide kamers instemmen met de afschaffing van WWIK. Het kabinet wil de regeling, de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars, per 1 januari 2012 in een keer afschaffen."

14.4.11

Boekmanstichting lanceert een Engelstalige e-journal: CPU

Nieuwsbrief Boekmanstichting: "Op 28 maart 2011 verscheen het eerste nummer van Cultural Policy Update (CPU), het nieuwe internationale Engelstalige e-journal van de Boekmanstichting.

Het eerste nummer van CPU staat in het teken van draagvlak creëren voor de kunsten van Azië tot Australië. Vandaag de dag zijn wereldwijd andere strategieën nodig als gevolg van globalisering, economische recessie, etcetera. CPU wil hieraan een bijdrage leveren door inspirerende artikelen van auteurs uit de gehele wereld in het relevante netwerk te verspreiden."

CPU komt tweemaal per jaar uit, de eerste uitgave kun je nu gratis uitproberen.

13.4.11

Van den Ende schrapt theater Zuidas Amsterdam (via nu.nl)

Van den Ende schrapt theater Zuidas Amsterdam - nu.nl: "Er komt voorlopig geen nieuw theater van Joop van den Ende aan de Amsterdamse Zuidas. De bouwtekeningen liggen klaar, maar door de voorgenomen BTW-verhoging in de kunstensector is het verwachte rendement te laag."

'Liberalisme, kunst, politiek' van Boekmanstichting nu gratis te downloaden

Nieuwsbrief Boekmanstichting: "Vriend en vijand zijn het erover eens: het liberale kunstbeleid behoeft reflectie en nadere onderbouwing. Cas Smithuijsen deed onlangs in de Volkskrant al een voorzet. In het artikel wijst Smithuijsen op de noodzaak van herijking van het liberaal cultuurbeleid. Om het debat te voeden is een heruitgave verschenen van het in 1986 gepubliceerde boek ‘Liberalisme, kunst, politiek. Beschouwingen over een liberaal kunstbeleid’ (Teldersstichting & Boekmanstichting) Het boekje, met bijdragen van onder meer Frits Bolkestein, Ivo Opstelten en Ed Nijpels is gratis in pdf te downloaden (gebruik rechtermuisknop en kies 'link opslaan als')."

12.4.11

Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert lezingen over mecenaat

"Het Cultuurfonds organiseert in samenwerking met SPUI25 een lezingenreeks over Mecenaat. Het thema wordt onder leiding van moderator Hans den Hartog Jager in zes lezingen vanuit diverse invalshoeken belicht. Lezingen vinden plaats in Academisch-cultureel centrum SPUI25."

Lees hier meer over het programma.

Is een kunstenaar ook ondernemer? (via Sprout)

Is een kunstenaar ook ondernemer? - Sprout: "Al op zijn 21ste vroeg beeldend kunstenaar Daan Roosegaarde - toen nog in opleiding - een btw-nummer aan. Dat kon echt niet, vonden sommige van zijn docenten. "Heulen met de belastingdienst, dat deed je niet ", zegt Roosegaarde. "Er bestond en bestaat nog steeds weerzin om met die wereld om te gaan. Maar het is toch niet zo dat ik een sticker van de belastingdienst op mijn kunstwerken heb geplakt?"

Kunst en commercie zijn elkaar bijtende entiteiten,vindt vooral de kunstwereld. Misschien dat daarom maar een klein deel van de kunstenaars erin slaagt daadwerkelijk geld te verdienen met zijn of haar werk. Met alle bezuinigingen in de culturele sector zal het de komende jaren in elk geval niet makkelijker worden om als kunstenaar je brood te verdienen. Wat doen de kunstenaars die zich wél als ondernemer opstellen?"

Lees verder.

11.4.11

Kunsten '92 reageert op onjuiste conclusies in NRC op visiedocument van de Tafel van Zes

Kunsten '92 geeft een reactie op Rudi Westers stelling in het NRC Handelsblad van zaterdag 9 april. Kunsten '92 zegt dat Wester het visiedocument van de Tafel van Zes verkeerd interpreteert: "Kunsten '92, een van de deelnemende organisaties aan dit informele discussiegezelschap, zou nooit akkoord gaan met een beleid waarin artistieke kwaliteit niet basisvoorwaarde zou zijn voor financiering en waarin het belang voor kunst en cultuur alleen wordt afgemeten aan het aantal bezoekers."

Lees verder

Kunstbeeld interviewde kunstenaar Eric Jan van de Geer over 'Tafel van Zes'

'Tafel van Zes vertegenwoordigt de instellingen' - Kunstbeeld: "Op 29 maart 2011 rondde de Tafel van Zes een 'discussienotitie' af over de komende hervormingen in kunst en cultuur getiteld Minder waar het kan. De kranten kopten vervolgens 'Kunstwereld bereikt akkoord over hervormingen'.

Niet iedereen in de kunstwereld voelt zich echter vertegenwoordigd door de Tafel van Zes en de discussienotitie werd door het NRC Handelsblad zelfs als 'dubbelzinnig' bestempeld. Kunstenaar Eric Jan van de Geer en zijn collega’s van de actie Schuilen in het Rijks nemen ook afstand van de notitie. Kunstbeeld sprak met Van de Geer kunstenaar over hun bezwaren."

Lees het interview.

Verslag ledenraadpleging Kunsten '92

Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed / Kunsten '92 presenteert het verslag van de ledenraadpleging met betrekking tot het discussiestuk van Tafel van Zes:

"Op vrijdag 1 april is tijdens een ingelaste, goedbezochte ledenvergadering het document van de Tafel van 6 besproken. Zoals reeds eerder gemeld heeft Kunsten ’92, tezamen met de andere deelnemers aan de Tafel van 6, alleen de 8 kernpunten van het stuk onderschreven, zij het dat behoefte bestond aan nadere explicitering.

De leden van Kunsten ‘92 waren kritisch over het proces van totstandkoming en presentatie van het document, maar konden zich - na discussie - merendeels vinden in het besluit van Kunsten ‘92 om de 8 kernpunten te onderschrijven.Tijdens de ledenvergadering is een aantal belangrijke aanvullingen op de 8 kernpunten benoemd (zie helemaal onderaan)."

Lees: Belangrijkste uitkomsten van de ledenvergadering van Kunsten ‘92

FNV KIEM organiseert debat over visiedocument van Tafel van Zes

Uitnodiging debat over visiedocument van de Tafel van Zes: "Op 29 maart jl. was het zo ver: de Tafel van Zes presenteerde het visiedocument 'Minder waar het kan, beter waar het moet'. Over het visiestuk kan nu worden gediscussieerd door de gehele kunstensector.

Op 26 april a.s. organiseert FNV KIEM voor haar leden een debat in de Balie in Amsterdam.

Wat is de procedure?
Nu het stuk door de Tafel van Zes is afgerond, is het woord aan de achterbannen.
Binnen FNV KIEM betekent het dat het stuk:
- ter sprake is gekomen bij de sectorraad Kunsten
- ter sprake komt bij alle verschillende vakgroepen"

WWIK in feiten (via cultuur-ondernemen)

Cultuur-ondernemen publiceerde een handig overzicht met feiten over de WWIK en het ondernemerschap van kunstenaars met:
- Kenmerken
- Aantallen gebruikers
- Resultaten
- Gevolgen afschaffing
- Kunstenaars en creatieven over de WWIK

Het factsheet is ook te downloaden in pdf.

7.4.11

"Spreken met een mond onmogelijk" 3voor12

Cultuurbezuinigingen: "Spreken met een mond onmogelijk" - 3VOOR12: "Even leek de cultuursector het voor elkaar te hebben: een gezamenlijk plan voor de bezuinigingen op cultuur. Een breed gedragen strategie om het gesprek aan te gaan met staatssecretaris Halbe Zijlstra. Maar voor dat plan - De Tafel Van Zes - goed en wel gepresenteerd is, laait de discussie al op. Verschillende partijen lieten al weten afstand te nemen van de plannen. Een van de zes partijen – Kunsten ’92 – overwoog zelfs uit het overleg te stappen, maar besloot enkel te blijven omdat vertrekken een nog slechtere optie was. 'Er is maar een optie: op elkaar schieten.'"

Lees Verder

6.4.11

Tafel van Zes en staatssecretaris tasten elkaar voorzichtig af (via FNV KIEM)

Tafel van Zes en staatssecretaris tasten elkaar voorzichtig af: "Als de Staatssecretaris van Cultuur het met De Tafel van Zes niet wil hebben over de hoogte van de bezuinigingen, dan mag hij niet ‘shoppen’ uit ideeën die de kunst- en cultuursector aandraagt voor een nieuw cultuurbeleid. Dat hebben de zes overlegpartners van de Tafel van Zes duidelijk gemaakt aan Halbe Zijlstra in een eerste gesprek dat hij met hen had over hun visiedocument over een nieuw cultureel bestel."

3.4.11

Kunstbeeld: Britse kunstwereld bereikt akkoord

Britse kunstwereld bereikt akkoord - Kunstbeeld: "Na Nederland heeft ook de Britse kunstwereld knopen doorgehakt en is er een akkoord bereikt over de financiering en subsidies in de kunstsector.

Arts Council England, de organisatie die financiële steun aan culturele instellingen van de Britse regering begeleidt, heeft aangekondigd wie er in de periode van 2012 tot en met 2015 nog kan rekenen op subsidie. "We hebben besloten om minder organisaties te financieren en meer aandacht te besteden aan instellingen met een realistische insteek en een groter bereik," aldus Arts Council voorzitter Liz Forgan."
Lees verder.

The Guardian heeft trouwens een speciale Arts Funding pagina op hun website over de bezuinigingen op kunst en cultuur in Groot-Britannie.

1.4.11

'Gezellig polderen' reactie op notitie Tafel van Zes door Cornelis de Bondt

Gezellig polderen door Cornelis de Bondt: "Gisteren werd een notitie, getiteld Minder waar het kan, beter waar het moet, over het kunstbestel van de zogenaamde groep De Tafel van Zes openbaar gemaakt. Deze tafelgroep claimt te spreken namens de gehele kunstsector, maar ik kan u verzekeren dat ik mij – als componist – in het geheel niet herken in dit schrijven. Ik heb hierover bericht in diverse media, waaronder de Volkskrant van afgelopen donderdag. Gezien het enorme aantal ondersteunende reacties dat ik hierop ontving kan ik zeggen dat ik niet alleen namens mijzelf spreek. Toch is het niet mijn opzet mij met een formeel bericht namens de club Zus-of-zo tot u te wenden, inclusief de obligate lijst handtekeningen – ik wil het persoonlijk houden. Dat acht ik mede van belang omdat de gang van zaken rond deze notitie in mijn ogen een algemener probleem aan de orde stelt, namelijk die van het consensusbeleid, het “polderen”, of zo u wilt, de beroemde “Hollandse gezelligheid”. Die gezelligheid is helemaal niet zo gezellig. Bij een eerlijke en nadere beschouwing blijkt de knusheid een verbloeming van een rottingsproces dat ons geleidelijk aan de adem smoort. Dit schrijven gaat daarom ten dele over zichzelf, over waarom ik dit schrijf en waarom u dit vermoedelijk niet leest en al helemaal niet gaat reageren. Toch kan het lezen van deze drie pagina’s u het lezen van die zestien pagina’s notitie besparen. Dat is een winst van dertien pagina’s."

Lees verder.

Voor context, zie op GoudenBergen: Toelichting van Kunsten '92 op het visiedocument Tafel van Zes en Discussienota online: 'Minder waar het kan, beter waar het moet, een pleidooi voor een andere rol van de overheid' (via Mondriaan Stichting)