30.9.11

Zijlstra: deel subsidie kunst gebruiken voor ontslagen (via nrc.nl)

"Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bereidt culturele instellingen die vanaf 2013 geen of minder structurele rijkssubsidie krijgen voor op hun mogelijke sluiting. Dat meldt NRC Handelsblad vanmiddag. De instellingen mogen de subsidie die nog resteert voor hun exploitatie en programmering in de periode 2009-2012 mede gebruiken voor de afbouw van hun activiteiten en verplichtingen, bijvoorbeeld voor ontslagvergoedingen.

Dat staat in een brief die OCW heeft gestuurd aan onder meer productiehuizen voor theater en dans, de Nationale Reisopera en jeugdgezelschappen voor dans. Het ministerie wil geen commentaar geven."

Lees: Zijlstra: deel subsidie kunst gebruiken voor ontslagen - nrc.nl.

29.9.11

Toolkit private financiering podiumkunsten (via TIN)

Een toolkit met een toegespitste handleiding voor organisaties uit de podiumkunsten om meer geld uit de markt te halen, is online te raadplegen via www.privaatgeldpodiumkunsten.com. Deze website is een initiatief van Theater Instituut Nederland (TIN) en Muziek Centrum Nederland (MCN). Deze toolkit is een goed hulpmiddel om uw doel te verwezenlijken en bereiken. Logisch en stapsgewijs leidt de toolkit de gebruiker tot een concreet plan van aanpak middels voorbeelden, spreadsheets en vragenlijsten. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de ervaring die gezelschappen en organisaties uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland op dit gebied al hebben opgedaan.

Zie Presentatie toolkit en essay - Theater Instituut Nederland.
Of ga direct naar: Toolkit private financiering podiumkunsten.

28.9.11

State of the Art: de visie van Rutger Wolfson (in TENT)

Op donderdagavond 29 september geeft Rutger Wolfson in TENT zijn visie op de toekomst voor kunst en cultuur in Rotterdam. Rutger Wolfson is directeur van het International Film Festival Rotterdam, dat jaarlijks in januari een groot publiek voor de vernieuwende films op de been brengt.

Rutger Wolfson wordt geïnterviewd door Victor Vroegindeweij, verdere bijdragen van o.a. ontwerpbureau DE MAKERS VAN, een YouTube-testimonial van Chris Kabel en live Skype-column van onze vaste columnist Ernest van der Kwast.

De avond is vrij toegankelijk en de voertaal is Nederlands.

Zie voor meer informatie: State of the Art: de visie van Rutger Wolfson.
En ook: \\\GoudenBergen///: State of the Art.

27.9.11

Zuid-Holland bezuinigt flink op regionale omroepen (via Elsevier.nl)

"De provincie Zuid-Holland heeft forse bezuinigingen aangekondigd voor de regionale omroepen. Zowel Omroep West als RTV Rijnmond moet het volgend jaar met 5 procent minder subsidie doen. In 2012 loopt dit percentage op tot 10 procent.

RTV Rijnmond dreigt naar de rechter te stappen vanwege de bezuinigingen. Zuid-Holland zou een deel van het geld dat de provincie van het Rijk krijgt voor regionale omroepen achterhouden."

BBK overweegt gerechtelijke stappen bij abrupte stopzetting WWIK

"De Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) overweegt naar de rechter te stappen als de Tweede Kamer aanstaande donderdag een amendement inzake een overgangsregeling voor de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) niet aanneemt. Duizenden kunstenaars die op dit moment van een WWIK uitkering gebruik maken, worden eerder toegekende rechten ontnomen als de Regering de WWIK per 1 januari 2012 opheft."

Lees verder: Bij abrupte stopzetting WWIK overweegt BBK de Regering voor de rechter te dagen - BBK.

26.9.11

Die belastingaftrek komt niet ten goede aan de kunst (via Joop.nl)

"De deze maand ingediende Geefwet regelt dat giften aan culturele instellingen meer belastingaftrek opleveren dan tot nu toe het geval is. Ik ben een liefhebber van kunst en cultuur en als lid van de raden van toezicht van twee culturele instellingen ben ik ook belanghebbende bij deze maatregel, maar het is een slecht plan."

Lees waarom: Die belastingaftrek komt niet ten goede aan de kunst - Joop.nl.

Noodnummer over de nieuwe politiek van cultuur (SKOR)

"Dit 'noodnummer' van Open. Cahier over kunst en het publieke domein is een extra uitgave die verschijnt bij De Groene Amsterdammer op 23 september 2011. Het richt zich niet alleen op de bezuinigingen, maar met name op de overkoepelende ideologie en het rechts-populistische regeringsbeleid waaruit deze voortkomen. Evenmin gaat de publicatie louter om de verdediging van de positie van de kunst, maar vooral om het aantekenen van een publiek protest tegen een voor velen kwaadaardig aanvoelend beleid, dat steeds meer groepen (zieken, immigranten, vluchtelingen, kinderen, ouderen, kunstenaars, 'gewone' mensen) en issues (aangaande cultuur, wetenschap, milieu, onderwijs, zorg, multiculturaliteit) nadelig treft, uitsluit of buitensluit."

Met bijdragen van: Sven Lütticken, Merijn Oudenampsen, Willem Schinkel, Zihni Özdil, Willem de Rooij, Joke Robaard, Wendelien van Oldenborgh, Arnoud Holleman / Gert Jan Kocken, Florian Cramer, Chris Keulemans, Dirk van Weelden, Eric Kluitenberg, Josephine Bosma, Marc Schuilenburg, Pascal Gielen, Luuk Boelens, Samuel Vriezen, Jonas Staal, Lotte Haagsma, Matthijs de Bruijne, Jeremiah Day / Can Altay, Casco / Actie Schone Kunsten, Margreet Fogteloo, Steven ten Thije, Bik Van der Pol, Charles Esche, Hugo Priemus, Lidwien van de Ven, Grahame Lock, Robin Brouwer, Foundland.


Zie Open: Noodnummer. Over de nieuwe politiek van cultuur - SKOR.
Of download Open: Noodnummer direct als PDF.

20.9.11

Cultuurcrisis - verslag van Symposium De Nieuwe Elite in het Stedelijk (Metropolis M)

"De culturele elite – succesvolle kunstenaars, curatoren, publicisten - voelt zich in het nauw gedreven. Het grote publiek moest al weinig hebben van hedendaagse kunst, maar sinds kort heeft ook de overheid een deel van haar steun ingetrokken. Tijdens het tweedaagse symposium 'De Nieuwe Elite' onderwerpen sprekers uit de culturele, publieke en academische sector het begrip ‘elite’ aan een kritisch onderzoek en presenteren ze oplossingen voor de crisis waarin de huidige culturele elite verkeert."

Cultuurcrisis - Review - Metropolis M.

Zijlstra: Postinitieel onderwijs is een zaak van de markt (Rijksoverheid.nl)

Brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer over postacademische opleidingen cultuur en de beleidsreactie op het sectorplan kunstvakonderwijs. "Zoals ik al in het notaoverleg van 27 juni heb aangegeven, zal ik geen budget overhevelen van de begroting Hoger Onderwijs naar de begroting Cultuur om bezuinigingen op de postacademische instellingen terug te draaien of te
verminderen. Net als in andere sectoren wordt postinitieel onderwijs een zaak van
de markt. Het staat de hogescholen vrij zich op deze markt te begeven," schrijft de staatssecretaris in de brief.

Lees/download: Kamerbrief postacademische opleidingen cultuur en beleidsreactie kunstvakonderwijs - Rijksoverheid.nl.

19.9.11

Raad voor Cultuur: eigen inkomstennorm niet in wet regelen

"De Raad voor Cultuur vindt het voorbarig om een vereist percentage aan eigen inkomsten als een criterium voor rijkssubsidie op te nemen in de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Opname van de eigen inkomstennorm als enig criterium in de wet schept bovendien onduidelijkheid over het belang van andere criteria. De Raad adviseert staatssecretaris Zijlstra (Cultuur) van deze wetswijziging af te zien."

Lees verder Raad voor Cultuur: eigen inkomstennorm niet in wet regelen.

Stad versus staat: tegenhangen of meebuigen? (verslag Paradisodebat in Tubelight)

"Het jaarlijkse Paradisodebat, dat samenviel met de Uitmarkt en daarmee de aftrap vormde van het culturele seizoen, stond – hoe kan het ook anders – in het teken van de bezuinigingen. De landelijke discussie over het cultuurbeleid van het zittende kabinet wordt nu al ruim een jaar verhit gevoerd. En dat is goed. De discussie mag niet stilvallen. Maar alle pogingen een waardevolle dialoog aan te gaan met de huidige roergangers blijken keer op keer op een muur te stuiten. Of begint er toch iets te verschuiven?"

Lees verder Stad versus staat: tegenhangen of meebuigen? - door Nathalie Hartjes - Tubelight.

Musea protesteren in kranten: Politici praat met ons (via Parool)

"Acht musea voor hedendaagse moderne kunst adverteren vandaag in enkele landelijke kranten tegen de bezuinigingen van het kabinet. 'Wat nu kapot wordt gemaakt gaat onherstelbaar verloren. Politici praat met ons', luidt de oproep van onder meer het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam."

Lees: Musea protesteren in kranten: Politici praat met ons - PAROOL.

15.9.11

Bezuinigingen in Vlaanderen (via Metropolis M)

"Op initiatief van het NICC, vereniging van en voor professionele kunstenaars, het VOBK, Verenigde Organisaties Beeld Kunst en het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, kwam de sector op 8 september samen in Antwerpen om het debat te voeren over de positie van de Beeldende Kunstenaar in Vlaanderen. Op de agenda drie panelgesprekken en twee kunstenaarsgetuigenissen. De vraag ‘wat zijn de contouren van een volwassen kunstenaarsbeleid voor de 21ste eeuw?’ liep als een rode draad doorheen de dag.

Luc Tuymans stelde het meteen scherp: kunst moet zijn plaats innemen en moet dat nu doen. We moeten anders leren denken: strijdvaardiger en pragmatischer. We moeten de aanwezige intelligentie organiseren, anders dreigt ze te verdwijnen."

Lees verder: Bezuinigingen in Vlaanderen - Metropolis M.

En zie http://www.8september.be. Een gedeeld discussieplatform over de actuele positie van de beeldende kunstenaar in Vlaanderen met het oog op gedeelde resultaten.

Breed protest tegen de bezuinigingen (via cultuurbeleid.nl)

"Op maandag 19 september, de dag voor Prinsjesdag, gaan verschillende maatschappelijke organisaties demonstreren tegen de bezuinigingen van het Kabinet Rutte. Alle bonden organiseren op diverse locaties in Den Haag ‘het nationaal beraad’. De Nederlandse Vereniging van Journalisten en FNV KIEM zullen gezamenlijk in het Conservatorium Den Haag van 11.00 tot 13.00 aandacht vragen voor de gevolgen van de exorbitante bezuinigingen op de kunst, cultuur en publieke omroep. Om 14.00 start gezamenlijke manifestatie op het Malieveld, waar diverse sprekers het woord nemen, afgewisseld met muzikale optredens. Onder andere het volledige Metropole Orkest heeft haar medewerking toegezegd."

Bron: 19 september breed protest tegen de bezuinigingen - cultuurbeleid.nl

Zie voor een uitgebreid programma: Massaal protest koers huidige minderheidskabinet - Metropolis M.

14.9.11

Niet tellen maar wegen - over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector (publicatie)

Welke mogelijkheden hebben cultuur-instellingen en subsidiërende overheden om het onderlinge gesprek en hun afspraken over resultaten te verbeteren? De auteurs Claartje Bunnik en Edwin van Huis geven in de publicatie "Niet tellen maar wegen - over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector" beide partijen aanwijzingen voor het maken van zinvolle prestatieafspraken.vAan de hand van praktijkvoorbeelden gaan zij in op goed partnerschap, het onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve resultaatafspraken, het inzetten van deugdelijke prestatie-indicatoren en op het belang van maatwerk.vDe auteurs belichten de waan en waarde van cijfers en normen, het efficiënt hanteren van beloning en sancties en pleiten voor de juiste toon bij het gesprek over verantwoording. Ook laten zij hun licht schijnen over hedendaagse beoordelingsinstrumenten als visitatie, zelfevaluatie en cultuur-effectrapportages.

Zie: BOEKMANSTICHTING Studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid.

De publicatie wordt officieel gepresenteerd op dinsdag 8 november op het Kunsten '92 - Boekmandebat.

9.9.11

Nationale Kunst Loterij: Elk jaar 50 miljoen euro voor de kunstsector (via Elsevier)

"De Kunst Loterij wil de kunstsector elk jaar met vijftig miljoen euro sponsoren. De nieuwe cultuurloterij wil daarmee 'een wezenlijke bijdrage leveren aan het bevorderen van kunst en cultuur in Nederland' als reactie op de cultuurbezuinigingen. De loterij wil jaarlijks 50 miljoen euro aan de kunstsector doneren
Het kabinet verhoogt het btw-tarief op podiumkunsten van 6 naar 19 procent. Een onverstandige, inhalige ingreep die de mogelijkheden verkleint van theaters om zichzelf te redden.

Dat maakte de organisatie van de loterij donderdag bekend bij de lancering van het initiatief. De Kunst Loterij wil de cultuursector steunen vanwege de kabinetsbezuinigingen op kunst en cultuur."

Lees verder: Loterij: Elk jaar 50 miljoen euro voor de kunstsector - Elsevier:
Zie ook: Website van De Nationale Kunst Loterij.

Gitta Luiten verlaat Mondriaan Stichting

Gitta Luiten, directeur van de Mondriaan Stichting, verlaat de Stichting in december van dit jaar. Zij zal ook geen directeur worden van het nieuwe Mondriaan Fonds, dat per die datum ontstaat uit een fusie van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB. Voor dit fonds zal een nieuwe directeur worden gezocht.

Lees het hele bericht: Gitta Luiten verlaat Mondriaan Stichting.

8.9.11

Royement dreigt voor MuseumgoudA (via nrc.nl)

"De Museumvereniging is boos dat het museum het schilderij van Marlene Dumas, The Schoolboys, in juni verkocht bij een veiling in Londen. Dat gebeurde nadat het museum in geldnood verkeerde. “De leden zijn principieel van mening dat een museum nooit collectiestukken mag verkopen om haar financiële nood te lenigen”, zegt voorzitter Hans Kamps tegenover persbureau Novum. “Zeker in deze tijd van bezuinigingen, waarin musea onder druk staan, is het belangrijk dit principe te onderstrepen.” Op 28 november stemmen de leden van de Museumvereniging over een mogelijk royement.

Het schilderij leverde overigens bij de omstreden veiling zo’n 1,2 miljoen euro op."

Lees: Door dit doek wordt MuseumgoudA mogelijk geroyeerd - nrc.nl.

8 miljoen mecenassen! (Metropolis M)

"Eerst was er Pim van Klink. Ik had nog nooit van de man gehoord, maar ineens was hij daar, in alle media. De kunsteconoom had onderzoek verricht naar kunstsubsidiëring in België en Nederland en vastgesteld dat het allemaal niks was. Negatieve prikkels gaan er van het huidige subsidiestelsel uit. Het maakt de kunstsector lui en in zichzelf gekeerd, zo de teneur van zijn verhaal.

Nauwelijks was Van Klink verklaard of daar lag daar het grote cultuurmarktonderzoek van NRC Handelsblad. Net als het stuk van Van Klink gepresenteerd in negatieve termen richting kunstsector. ‘Brede steun voor beleid Zijlstra’, vermeldde de website. In de krant zelf stond de kop: ‘Kunstenaars moeten naar publiek luisteren.’ Opnieuw was er het beeld van een sector die druk is met zichzelf, op kosten van de staat."

Lees verder: 8 miljoen mecenassen! - Metropolis M.

‘Weinig kennis van kunst, dan terughoudend zijn in kunstdebat’ (via DeJaap)

"In de polemiek tussen Bert Brussen en Erik Eerdenburg viel op dat Bert Brussen beweerde dat Lowlands 50.000 euro subsidie krijgt. De stelling dat de 50.000 euro een subsidie is, klopt niet geheel. Een subsidie wordt verstrekt nadat je een subsidie-aanvraag hebt ingediend. Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door een commissie en al of niet verstrekt. Of dat nu een milieu-, innovatie-, export- of cultuursubsidie is. Bij al die vormen geldt dat werkproces. Voor de 50.000 euro van Dronten gaat dit verhaal niet op."

‘Weinig kennis van kunst, dan terughoudend zijn in kunstdebat’ - DeJaap.

Zie \\\GoudenBergen///: Brussen vs. Von der Dunk over de kunstsubsidies.

7.9.11

Aandelen Concertgebouw te koop (via VK)

"Het is een kans die zich niet heel vaak voordoet. Om precies te zijn: tot nu toe maar eens in de 125 jaar. Wie een van de duizend nieuwe aandelen wil aanschaffen in het Concertgebouw in Amsterdam, moet er dus snel bij zijn. Ze kosten 250 euro per stuk. Maar er zit wel een addertje onder het gras: de koper moet eerst een schenking doen aan het Concertgebouw Fonds van 12.250 euro.

Met het nieuwe kapitaal dat het Concertgebouw zo hoopt binnen te halen, wordt een fonds opgezet. Met het rendement ervan worden toekomstige kosten voor het onderhoud - 2,5 miljoen euro per jaar - en de educatieve activiteiten (0,5 miljoen) gefinancierd. Het Concertgebouw hoopt dat de aandelenverkoop 12,5 miljoen euro opbrengt. Uiteindelijk moet het fonds 50 miljoen euro gaan bevatten. In zo'n endowment blijft het kapitaal onaangetast, maar wordt het rendement gebruikt."

Lees verder: Aandelen Concertgebouw te koop - VK.
Zie ook: Historische Jubileum-emissie Het Concertgebouw.

6.9.11

Joop van den Ende roept kunstsector op tot actie (verslag van de Staat van het Theater op het Boekman blog)

"Het nieuwe theaterseizoen werd op donderdag 1 september traditiegetrouw geopend met de Staat van het Theater, de openingstoespraak van het Nederlands Theater Festival. Dit jaar was de eer aan Joop van den Ende, die met een positieve blik en enkele concrete ideeën naar de toekomst van de kunsten keek.

Het eerste woord van de avond was aan presentatrice Clairy Polak. Als juryvoorzitter van het festival selecteerde zij de beste voorstellingen van het afgelopen theaterseizoen. “We zijn gewogen en te links bevonden”, verwoordde ze de koers van het huidige kabinet. Door de regeringsmaatregelen wordt een avondje theater een luxeproduct en wordt kunst elitairder, stelde ze.

Joop van den Ende begon zijn toespraak met een beschrijving van zijn liefde voor theater, die gegroeid was in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Hij noemde de cultuurbezuinigingen “heel erg”, maar erger vond hij het dedain waarmee de politiek over de kunsten spreekt."

Lees het hele verslag op het blog van Boekman.

5.9.11

Rotterdamse aanvraagprocedure Cultuurplan 2013-2016 van start

Op 30 augustus jl. heeft het college van burgemeester en wethouders Midden in de stad – Uitgangspuntennota voor het Rotterdamse cultuurbeleid 2013-2016 vastgesteld. Op 14 september a.s. zal de nota besproken worden in de raadscommissie voor Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport en de verwachting is dat de nota op 13 oktober voor de gemeenteraad geagendeerd zal worden.

Dat de uitgangspuntennota nu openbaar wordt gemaakt, heeft te maken met de indieningsdatum van de subsidieaanvragen op uiterlijk 16 december 2011, 17.00 uur. Instellingen die een subsidieaanvraag in het kader van het Rotterdamse Cultuurplan 2013-2016 willen doen, kunnen vanaf nu hun aanvragen opstellen en indienen.

Nota, inrichtingseisen en aanvraagformulier downloaden: Aanvraagprocedure Cultuurplan 2013-2016 van start - Cityportal Rotterdam.

Onderzoek: Kunstenaars zijn verslaafd aan subsidies (via Elsevier.nl)

"Het Nederlandse subsidiestelstel voor de kunst is ineffectief en bureaucratisch. Het subsidiestelsel van Groot-Brittannië, waarbij culturele instellingen evenveel subsidie krijgen als zij zelf aan inkomsten binnenhalen, is doeltreffender. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar kunstsubsidies in Europese landen door de Universiteit van Antwerpen, meldt NRC Handelsblad donderdag.

Volgens econoom en onderzoeker Van Klink moet Nederland het Britse subsidiemodel overnemen. De instellingen krijgen een hoger percentage aan eigen inkomsten opgelegd, produceren daardoor meer voorstellingen en trekken meer publiek."

Lees: Onderzoek: Kunstenaars zijn verslaafd aan subsidies - Elsevier.nl.

Of: Onderzoek NRC: brede steun voor kunstbeleid Zijlstra - nrc.nl.

Boerhaave zoekt vier ton voor eind 2011 (via LD)

"Vrijdagmiddag werd het startsein gegeven voor de actie Red Museum Boerhaave. Het Leidse museum verkeert in zwaar weer omdat door politieke besluiten musea eenmalig 700.000 euro aan extra inkomsten moet genereren om in 2012 in aanmerking te komen voor subsidie.

Inmiddels heeft Boerhaave 3 ton binnen. Een ton werd geschonken door een particulier. Maar dat betekent ook dat het museum nog vier ton nodig heeft voor 1 januari."

Boerhaave zoekt vier ton voor eind 2011 (video) - Leidsch Dagblad.

2.9.11

D66 Rotterdam wil snel hoorzitting cultuurbeleid (via Nieuws.nl)

"De fractie van D66 in Rotterdam wil op korte termijn een hoorzitting over het cultuurbeleid van de gemeente. De partij wil van deskundigen en vertegenwoordigers van de culturele instellingen weten wat ze van de plannen, die nog gepresenteerd moeten worden, vinden. Dat meldde de lokale D66 donderdag.

Cultuurwethouder Antoinette Laan maakt het cultuurbeleid voor de periode 2013 - 2016 vrijdag bekend. De richtlijnen voor toekenning van subsidiegelden in die periode moeten nog worden vastgesteld. Raadslid Jos Verveen van D66 waarschuwt echter al dat de gemeente 'heldere keuzes' moet maken, omdat de kunst- en cultuursector 'in financiële zin zwaar onder druk' staat.

De gemeente moet fors bezuinigen. In juni werd bekend dat de stad 180 miljoen extra snijdt in het budget, dat eerder naar beneden was aangepast. Het jaarlijkse budget voor cultuur in Rotterdam bedraagt vanaf 2013 78,5 miljoen euro per jaar."

Bron: Nieuws.nl - D66 Rotterdam wil snel hoorzitting cultuurbeleid.

1.9.11

Brussen vs. Von der Dunk over de kunstsubsidies (in VK)

"De organisator van Lowlands is als een straalverwend ventje dat twaalf koekjes eist van zijn ouders zonder dat hij heeft leren beargumenteren waarom hij daar recht op heeft, schrijft Bert Brussen. Volgens Thomas von der Dunk zou rechts Nederland identiek reageren als de miljonairsvillasubsidie tot het niveau van 2009 wordt teruggebracht."

Lees verder: Brussen vs. Von der Dunk over de kunstsubsidies - VK.

De directeur van Lowlands reageert vervolgens op de column van Bert Brussen. "Brussen, Brussen, wat ben je toch slecht geïnformeerd en wat klets je toch uit je nek. Je lijkt Geert Wilders wel. Is je 'oeuvre' een open sollicitatie voor een functie als communicatiemedewerker voor de PVV?"

Lees verder: Lowlands-directeur: Brussen, hou toch op met je gelul! - VK.

Het begon hier: Lowlands-directeur hekelt 'NSB-achtige sfeer rondom PVV' (via nu.nl).