31.10.11

30.000 euro ingezameld voor 'takkencirkel' Van Abbe (via Omroep Brabant)

"De inzamelingsactie voor het behoud van een kunstwerk in het van Abbemuseum heeft 30.000 euro opgeleverd. Dat heeft het actiecomité voor het behoud van het kunstwerk 'Wood Circle' vandaag bekendgemaakt. Het geld is door meer dan 250 particuliere donateurs bijeengebracht.

Het museum kan het kunstwerk 'Wood Circle' van de overleden kunstenaar Richard Long kopen van de erfgenamen. Die vragen 160.000 euro voor Wood Circle. Het kunstwerk bestaat uit 840 takken die zijn gerangschikt in de vorm van een cirkel met een doorsnee van zeven meter. Het werk uit 1977 is al jaren in bruikleen bij het Van Abbe. Het museum moet zelf nog de resterende 130.000 euro betalen. Dat lukt door een gift van de Bankgiroloterij."

Lees: 30.000 euro ingezameld voor 'takkencirkel' Van Abbe - Omroep Brabant.

Kritiek Kamer op fiscale steun cultuursector (via PAROOL)

"De Tweede Kamer heeft kritiek op de Geefwet van staatssecretaris Frans Weekers van Financien, die een fiscaal steuntje in de rug moet geven aan de cultuursector. Zo vindt de PVV dat het fiscale voordeel op giften aan culturele instellingen moet verdwijnen. De oppositiepartijen noemen de Geefwet een doekje voor het bloeden omdat het kabinet fors snijdt in subsidies aan de cultuursector en de btw heeft verhoogd."

Lees: Kritiek Kamer op fiscale steun cultuursector - PAROOL.

30.10.11

Amerikaanse manier van cultuur financieren in opkomst (via TROUW)

"Voor een kwalitatief hoogstaand kunstwerk willen mensen altijd wel geld geven. Dat is de stellige overtuiging van Loes Janssen, hoofd publieksbemiddeling bij het Van Abbemuseum in Eindhoven. Samen met de gastheren en gastvrouwen van het museum werkt ze aan een project op de crowdfunding website Voordekunst.

Ze proberen genoeg geld binnen te halen om het kunstwerk 'Wood Circle' van Richard Long van de eigenaar over te kopen en in de collectie te houden. Met nog 3 van de 60 dagen te gaan is er 28 duizend van de benodigde 30 duizend euro binnen gehaald. De 111 donateurs zijn vooral particulieren, maar ook is er een zestal organisaties bij."

Zie: Amerikaanse manier van cultuur financieren in opkomst  - TROUW.

28.10.11

'The Schoolboys had in Nederland kunnen blijven' (via Nieuws.nl)

"Het doek The Schoolboys van Marlene Dumas had voor Nederland behouden kunnen blijven. Een priveverzamelaar zou een miljoen euro voor het schilderij van Museumgouda over hebben gehad, zo meldde de Volkskrant maandag. Naast het bedrag van een miljoen euro bood de volgens de krant 'belangrijke Nederlandse kunstverzamelaar' aan het doek enkele jaren in bruikleen te geven aan Museumgouda. Hij vond het een 'win-winsituatie'. De directeur van het museum, Gerard de Kleijn, betwist dat echter.

Lees: 'The Schoolboys had in Nederland kunnen blijven' - Nieuws.nl.
Hieraan gerelateerd: \\\GoudenBergen///: Royement dreigt voor MuseumgoudA (via nrc.nl).

26.10.11

Relatie kunsten en creatieve industrie door kabinet nadrukkelijk ontkent (FNV Kiem)

"Dinsdag 18 oktober jl. presenteerde TNO het rapport 'Vormgeving verder op de kaart' (opgesteld in opdracht van Premsela). Het rapport heeft enige publiciteit gehad, waarbij met name aandacht werd besteed aan het feit dat de sector Creatieve Industrie (door het kabinet uitgeroepen tot een van de negen topsectoren), en met name het deel vormgeving daarvan, zelfs in tijden van economische tegenwind groeit."

Lees: Vormgeving verder op de kaart. Relatie kunsten - creatieve industrie door kabinet nadrukkelijk ontkent - FNV Kiem.

In 2010 gemiddeld minder muziek en publiek in de Nederlandse poppodia (VNPF)

"De programmering van popmuziek, diversiteit van het programma-aanbod en de kansen voor jong en onbekend, met name Nederlands, talent zijn in 2010 afgenomen. Dit blijkt uit ‘Poppodia in cijfers 2010’, de jaarlijkse publicatie van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). De belangrijkste conclusies uit de cijfers van 2010 zijn: afname van het aantal muziekactiviteiten (7%), daling van het bezoek (8%), toename van besloten verhuur en een beter gezamenlijk financieel resultaat.

De stijging van entreeprijzen en daling van concertbezoek in 2010 worden door de btw-verhoging in 2011 alleen maar versterkt. Het publiek kan geld maar één keer uitgeven en de concurrentiepositie ten opzichte van andere uitgaansvormen en vrijetijdsbestedingen verslechtert. De btw-verhoging, de stapeling van de bezuinigingen op overheidsfinanciering en de gevolgen van de economische crisis leiden tot verdere uitholling van de artistiek inhoudelijke functie van poppodia. Minder speelmogelijkheden voor nieuw en (nog) onbekend talent betekent een verschraling van het aanbod. De inhoudelijk innovatieve taak van poppodia en daardoor de diversiteit van het gepresenteerde, komt verder onder druk te staan."

Bron/Lees het hele bericht: In 2010 gemiddeld minder muziek en publiek in de Nederlandse poppodia (VNPF).

Lees ook: \\\GoudenBergen///: Btw-verhoging zal ook poppodia treffen.

20.10.11

Publieke omroepen fuseren toch ondanks bezwaren (via Elsevier)

"De publieke omroepen TROS, AVRO, BNN, VARA, KRO en NCRV zijn toch bereid om te fuseren. De omroepen gaven deze zomer aan niet te willen fuseren omdat zij er in subsidie te sterk op achter uit zouden gaan.

Zoals verwacht gaat de TROS fuseren met de AVRO, de VARA met BNN, en de KRO met de NCRV. De vermindering van het aantal omroepen moet bijdragen aan de 200 miljoen euro die het kabinet-Rutte wil bezuinigen op het publieke bestel."

Lees: Publieke omroepen fuseren toch ondanks bezwaren (via Elsevier).

Minister wil één mediafonds (via Villamedia)

"Minister Van Bijsterveldt (media, CDA) stevent af op een fusie tussen het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) en het Stimuleringsfonds voor de Pers. Tot verrassing van de beide fondsen heeft de minister het eerder aangekondigde onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking omgezet in een adviesaanvraag bij de Raad van Cultuur gericht op de vorming van één nieuw fonds, dat eind dit jaar verwacht wordt."

Lees: Minister wil één mediafonds – Villamedia.

19.10.11

Staatssecretaris Zijlstra beantwoordt kamervragen over frictiekosten (via Metropolis M)

"Staatssecretaris Zijlstra heeft vandaag antwoord gegeven op kamervragen van Jetta Klijnsma (PvdA) over de brief die in september naar culturele instellingen is gestuurd. Hierin staat te lezen dat de subsidie die zij ontvangen t/m 31 december 2012 gebruikt moet worden voor de afbouw van activiteiten en frictiekosten.

In de brief gericht aan Zijlstra vraagt kamerlid Klijnsma of bestedingsdoelen van subsidies zomaar kunnen worden bedacht, zonder dat de Kamer daarover heeft gesproken. Zijlstra antwoord hierop dat hij de Kamer hierover al heeft geïnformeerd in de brief Meer dan kwaliteit, die op 27 juni met de Kamer is besproken."

Lees: Kamervragen over frictiekosten - Metropolis M.
Download de brief van staatssecretaris Zijlstra (pdf, 2 pagina's): Beantwoording Kamervragen over brief culturele instellingen.

FNV KIEM maakt gang naar de rechter voor overgangsregeling WWIK

"FNV KIEM is teleurgesteld over het uitblijven van een overgangsregeling voor kunstenaars nu de WWIK definitief wordt afgeschaft. Voor kunstenaars die hun WWIK kwijtraken, moet een overgangsregeling komen vindt FNV KIEM. Via de rechter gaat de belangenbehartiger voor scheppende en uitvoerende kunstenaars dit proberen te bewerkstelligen."

Lees: FNV KIEM maakt gang naar de rechter voor overgangsregeling WWIK.

Wethouder belooft oplossing voor 'kwestie Van Abbe' (via ED)

"De Eindhovense wethouder van cultuur heeft dinsdagavond beloofd binnenkort een oplossing voor het Van Abbemuseum te presenteren waarmee de gehele raad het eens is. Wethouder Mary-Ann Schreurs zei dat aan het einde aan de discussie over de financiële toekomst van het toonaangevende museum in de Eindhovense binnenstad.

De Eindhovense politiek sprak dinsdagavond uitgebreid over de financiering van het Van Abbemuseum. Het ED zette de meningen van de verschillende fracties in de loop van de dag op een rijtje."

Van Gerrit Zalm mogen de cultuurbezuinigingen omlaag (BNR)

"De bezuinigingen op kunst en cultuur vallen met 200 miljoen euro wel erg hoog uit. Dat zei ABN Amro-baas Gerrit Zalm op BNR tegen Harmke Pijpers. Hoeveel geld er dan wel op het kunst- en cultuurbeleid kan worden bezuinigd heeft ook Zalm niet direct voor ogen. Uiteindelijk moet het huishoudboekje natuurlijk wel kloppen."

18.10.11

Veel steunbetuigingen voor Van Abbe-directeur Esche (via ED)

"De raadscomissie cultuur van de gemeente Eindhoven behandelt dinsdagmiddag een initiatief raadsvoorstel van de PvdA. Die partij wil de doelstellingen van het Van Abbemuseum aanpassen, denkt dat het museum meer geld uit externe bronnen kan halen en wil daarom de subsidie verlagen.

Van Abbe-directeur Charles Esche heeft een oproep geplaatst op zijn Facebook-pagina. Met het verzoek een steunbetuiging te sturen naar de raadsleden en naar het ED. Dat heeft een flink aantal reacties opgeleverd van kunstenaars, museumdirecties en andere betrokkenen uit alle hoeken van de wereld.

De steunbetuigingen komen uit het binnen- en het buitenland. Ze zijn afkomstig van onder meer Edwin Jacobs (directeur Centraal Museum, Utrecht), Professor dr. Hito Steyerl (University of Arts Berlin, Fine Arts Dept), Professor Sholette (Queens College, New York) en Franco Berardi Bifo (European School for social Imagination, Bologna)."

Lees het gehele artikel: Veel steunbetuigingen voor Van Abbe-directeur Esche - ED.

17.10.11

Voortzetting 'To Tell The Truth' bij Witte de With

"In 2011 heeft het publieke debat over de culturele sector en de rol van kunst, kunstenaars en kunstinstellingen een steeds uitgesprokener en zichtbaarder karakter gekregen. De discussie wordt echter overheerst door politieke retoriek en gebruikt om punten mee te scoren. Tegelijkertijd krijgen individuele betrokkenen uit de culturele sector slechts bij uitzondering de kans om uitvoerig in te gaan op hun motivatie. In een poging ruimte te bieden aan een geëngageerde dialoog worden tijdens de lezingenserie To Tell The Truth leden van het programmateam van Witte de With uitgenodigd om hun ideeën over cultuurpolitiek en de publieke rol van Witte de With uiteen te zetten."

Programma:
Woensdag 19 oktober, 19 uur, PLEASE door Anne-Claire Schmitz, junior curator.
Woensdag 26 oktober, 19 uur, UPSTAIRS, DOWNSTAIRS door Zoë Gray, curator.
Woensdag 2 november, 19 uur, WHAT IS RIGHT AND WHAT IS LEFT door Juan A. Gaitán, curator.

Zie verder: To Tell The Truth | Witte de With.
Zie ook: \\\GoudenBergen///: Witte de With organiseert lezingenreeks over cultuurpolitiek: To Tell The Truth.

Ammodo schenkt 15 miljoen aan kunst en cultuur (via Kunstbeeld)

"De nieuwe stichting Ammodo stelt dit jaar 15 miljoen euro beschikbaar voor kunst en cultuur. Het vermogen van de stichting is indirect afkomstig uit het pensioenfonds van de Rotterdamse haven.

Ammodo behoort door deze stap meteen tot een van de grote cultuurfondsen van Nederland. VSBfonds deelde vorig jaar 32 miljoen euro uit, het Prins Bernhard Cultuurfonds kende in 2009 24 miljoen euro subsidie toe en het SNS Reaal Fonds heeft dit jaar 16,5 miljoen beschikbaar gesteld."

Zie: Ammodo schenkt 15 miljoen aan kunst en cultuur - Kunstbeeld.
En de website van Ammodo.

13.10.11

Belastingadviseurs kraken Geefwet die cultuursector moet stimuleren (via nrc.nl)

"Belastingadviseurs en andere deskundigen hebben stevige kritiek op de zogeheten Geefwet, die schenkingen in met name de cultuursector moet stimuleren. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.

Zij beschouwen de wet, die door kunstinstellingen met blijdschap is ontvangen, als een onvoldragen samenraapsel van fiscale maatregelen, zonder achterliggende visie. Bovendien vinden zij het onterecht en een slecht signaal dat de culturele sector in de Geefwet fiscaal wordt bevoordeeld ten opzichte van andere sectoren."

Lees verder: Belastingadviseurs kraken Geefwet die cultuursector moet stimuleren - nrc.nl.

Kunstzinnig tintje startersregeling bijstand (via nu.nl)

"In de Tweede Kamer gaan stemmen op om de aparte inkomensregeling voor kunstenaars (WWIK) die het kabinet wil afschaffen, samen te voegen met de startersregeling in de bijstand (BBZ).

Een voorstel van Tweede Kamerlid Mariko Peters van GroenLinks hiertoe noemden regeringspartijen VVD en CDA woensdag het onderzoeken waard. Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) zegde vervolgens toe ernaar te kijken. Volgens PvdA, SP, GroenLinks en D66 is de WWIK succesvol en zou afschaffing leiden tot een groter beroep op de bijstand."

Lees: Kunstzinnig tintje startersregeling bijstand - nu.nl.

Amsterdam Museum wil restauratie bekostigen met crowdfunding (via PAROOL)

"Het Amsterdam Museum hoopt via crowdfunding 30.000 euro op te halen voor de restauratie van één van de grootste schilderijen van Nederland.

Zondag 9 oktober wordt in de Schuttersgalerij van het museum De intocht van Napoleon te Amsterdam (1813) van Matthieu van Bree onthuld. Voor de tweede fase van de restauratie van het werk (zes bij vier meter) begint het museum volgende week met een online crowdfund-actie. Het publiek kan delen van het werk sponsoren, zoals het portret van Napoleon (250 euro) of van zijn paard Marengo (25 euro)."

12.10.11

Tropenmuseum met sluiting bedreigd na stopzetting subsidie (via nrc.nl)

"Het Tropenmuseum in Amsterdam dreigt zijn deuren te moeten sluiten. Het kabinet stopt eind volgend jaar de subsidie van twintig miljoen euro aan het het Koninklijk Instituut voor de Tropen, waar ook het Tropentheater en een bibliotheek toe behoren.

President van het Koninklijk Instituut voor de Tropen Jan Donner is ontzet over het besluit. Hij gaat het besluit van Knapen juridisch aanvechten, zo meldt persbureau Novum.

Volgens de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Knapen hoeft het stopzetten van de subsidie niet te leiden tot sluiting van het instituut, dat een begroting heeft van vijftig miljoen euro. Hij stelt samenwerking met het Afrikamuseum in Berg en Dal en het Volkenkundig Museum in Leiden voor."


Lees ook: Museumvereniging probeert Tropenmuseum nog te redden - PAROOL: "De Nederlandse Museumvereniging is zeer verbaasd over de bezuinigingen die het Tropenmuseum treffen. De vereniging roept staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken op zijn voorstel in te trekken."

Post een steunbetuiging op de website van het Tropenmuseum.

Mecenas: Als er iets elitair is... (Joop.nl)

"Het mecenaat is door velen, die zich vooral ter rechterzijde van het politieke spectrum bevinden, als het antwoord op de kunst- en cultuurbezuinigingen van het huidige kabinet geformuleerd. Zo verscheen van de hand van Diederik Boomsma, duo-raadslid voor het CDA in Amsterdam en een prominente jonge conservatieve denker, een veelbesproken opiniestuk dat stelde dat we het subsidie-infuus maar moesten afbouwen, en de kunsten terug moeten werpen op markt en mecenas.

Dat klinkt natuurlijk fantastisch. Laat het aan de liefhebber zelf over om te bepalen waar zijn geld naar toegaat, in plaats van dat we een beetje socialistisch belastingen bij elkaar harken om dat vervolgens te gaan herverdelen aan tromboneclubjes waar niemand op zit te wachten en pindakaasvloeren die door niemand worden begrepen."

Lees verder: Mecenas. Als er iets elitair is... - Joop.nl.

Haagse raad akkoord met cultuurbezuinigingen (via Westonline)

"De 12 miljoen euro aan bezuinigingen op cultuur in Den Haag zijn definitief, nu de Haagse gemeenteraad donderdagavond de cultuurnota heeft aangenomen.

Welke instellingen het veld moet ruimen is nog niet duidelijk. Een commissie onder leiding van voormalig minister Hirsch Ballin gaat eerst een advies schrijven. In het voorjaar wordt er dan beslist waar de klappen gaan vallen."

11.10.11

Cultuur-Ondernemen: Breid succesvolle startersregeling juist uit (naar alle creatieven)

"Woensdag 12 oktober staat de afschaffing van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) ter discussie in de Tweede Kamer. Cultuur-Ondernemen roept op om de WWIK niet af te schaffen, maar om als startersregeling uit te breiden naar alle creatieven.

Volgens het ‘Evaluatierapport WWIK' (uitgave ministerie SZW) is de WWIK een succesvolle inkomensstimuleringsmaatregel: 94% van de WWIK-gebruikers heeft in gemiddeld 2 jaar een zelfstandig inkomen, 83% daarvan verdient dit in de cultuursector."

Lees verder: Breid succesvolle startersregeling juist uit (naar alle creatieven) - Cultuur-Ondernemen.

10.10.11

The Wall Street Occupennial: An Open Call to Artists in Alliance with Occupy Wall Street

The Wall Street Occupennial roept kunstenaars op om bij te dragen aan Occupy Wall Street. Momenteel worden alle voorstellen/kunstprojecten gearchiveerd op de tumblr van Wall Street Occupennial.

Occupy Wall Street is een verzetsbeweging van verschillende mensen. Zij noemen zichzelf  We are the 99%, de 99% van de samenleving die niet langer de hebzucht en corruptie tolereren van de 1%. Ze zeggen gebruik te maken van de tactiek van de revolutionaire Arabische lente om hun doelen te bereiken en moedigen het gebruik van geweldloosheid aan om de veiligheid van alle deelnemers te waarborgen.

PvdA wil Van Abbemuseum met bezuiniging tot nieuwe koers bewegen (via Omroep Brabant)

"De Eindhovense PvdA vindt dat het Van Abbemuseum veel meer bezoekers moet gaan trekken. De partij komt deze week met een voorstel om bijna een miljoen euro op het museum te bezuinigen en het Van Abbe de opdracht te geven die korting op te vangen door meer betalende bezoekers binnen te halen.Dat aantal zou moeten stijgen tot bijna 225.000."

7.10.11

Leiden sluit aan bij Jeugdcultuurfonds (via Sleutelstad.nl)

"Per 1 januari 2012 kunnen Leidse kinderen in een achterstandspositie een beroep doen op het Jeugdcultuurfonds (JCF). De gemeente stelt daarvoor 50.000 euro per jaar beschikbaar. Dat zou voldoende moeten zijn om de ongeveer 200 kinderen die er naar verwachting gebruik van willen maken een bijdrage van 350 euro te geven om deel te nemen aan culturele activiteiten. Het gaat daarbij om het actief volgen van bijvoordeeld dans- of muziekles. De vergoeding is niet bedoeld voor zaken als entreekaartjes."

Lees: Leiden sluit aan bij Jeugdcultuurfonds - Sleutelstad.nl.

Zie ook: http://www.jeugdcultuurfonds.nl/.

‘Met de rug tegen de muur’ – Interview Kees Weeda (Robbert van Heuven, Kritiek en Reflectie)

"Op 1 juli nam Kees Weeda afscheid als algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur. Toen de voormalig journalist en hoofd Culturele Zaken van de Gemeente Rotterdam in 2004 aantrad bij de Raad kabbelde het cultuurbeleid rustig voort. Heel anders vergeleken met de turbulente tijd waarin Weeda de Raad nu achterlaat."

Lees: ‘Met de rug tegen de muur’ – Interview Kees Weeda (Raad voor Cultuur) - Robbert van Heuven, Kritiek en Reflectie.

Afschaffing WWIK: neem geen verkeerd besluit op een verkeerd moment (Kunsten ’92)

"Morgen wordt in de Tweede Kamer naar alle waarschijnlijkheid besloten de Wet werk en inkomen (WWIK) voor kunstenaars in te trekken. Deze regeling die startende kunstenaars en cultureel ondernemers stimuleert om een eigen beroepspraktijk op te bouwen is zeer succesvol en zeer goedkoop, Maar ondanks het feit dat opheffing meer kost dan het oplevert, wordt de WWIK afgeschaft om ‘ principiële redenen’. Dat zou een verkeerd besluit op een verkeerd moment zijn, vindt Kunsten ’92."

Lees verder: Afschaffing WWIK: neem geen verkeerd besluit op een verkeerd moment - Kunsten ’92.

Download hier de brief van Kunsten '92 aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

6.10.11

De publicatie Koers Kunst is nu te downloaden

"Op 3 oktober presenteerde Koers Kunst haar eindconclusies in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tijdens de levendige bijeenkomst bleek het draagvlak voor innovatie in de cultuursector groot. De publicatie is vanaf vandaag te downloaden op Koerskunst.nl.

De conclusies van Koers Kunst vallen in twee delen uiteen: in Matchmaker tussen cultuur en publiek kijken we over de verschillende ideeën heen en schetsen we drie routes om te komen tot een cultuurinstelling van de 21e eeuw."

Zie verder: Koers Kunst. Of Download de publicatie.

3.10.11

Koers Kunst presenteert vandaag de eindconclusies

"Maandag 3 oktober presenteren initiatiefnemers Johan Idema en Simon van den Berg de eindconclusies van KOERS KUNST. In een afrondende publicatie beschrijven zij aan de hand van alle ideeën die KOERS KUNST heeft opgeleverd de nieuwe uitdaging waar de cultuurwereld voor staat. Ook presenteren de initiatiefnemers de lessen die KOERS KUNST als innovatiepodium heeft opgeleverd.

De bijeenkomst vindt plaats in de grote zaal van Pakhuis de Zwijger van 16.00 – 18.00 uur. De eerste 100 bezoekers ontvangen een gratis exemplaar van de publicatie."

Koers Kunst presenteert eindconclusies op maandag 3 oktober in Pakhuis de Zwijger - Koers Kunst.

Zie ook: \\\GoudenBergen///: Koers Kunst.

Brief Zijlstra ergert cultuursector (via NOS Nieuws)

"Culturele instellingen zijn boos over een brief van staatssecretaris Halbe Zijlstra, waarin wordt aangekondigd dat ze vanaf 2013 mogelijk geen of minder subsidie krijgen. Ze mogen de subsidie die ze nu nog krijgen, gebruiken om activiteiten af te bouwen of voor ontslagvergoedingen. Als de organisaties dat willen, moeten ze binnen vier weken een plan indienen."

Lees: Brief Zijlstra ergert cultuursector - NOS Nieuws.