28.11.11

Metropole Orkest maakt uit protest nummer 1 hit (via Joop.nl)

"Het kabinet vindt dat alleen kunst met hitpotentie bestaansrecht heeft. Voor mooie zaken die commercieel minder interessant zijn, mag geen geld worden uitgegeven. Een van de zaken die bedreigt wordt door deze ideologie is het Metropole Orkest van Publieke Omroep.

Uit protest tegen het beleid namen ze het speciaal door John Ewbank en Han Kooreneef geschreven nummer 'Wereldwijd Orkest' op. Gezongen door Gordon & Los Angeles The Voices, Edsilia Rombley, Leonie Meijer, 3JS, Jennifer Ewbank, Ruth Jacott, Paul de Munnik, Giovanca, Glennis Grace, Karin Bloemen, Lee Towers, Hind en Trijntje Oosterhuis."

Metropole Orkest maakt uit protest nummer 1 hit - Joop.nl.

'Stad verliest 127 miljoen kunstsubsidie' (via AT5)

Amsterdam verliest bij elkaar 127 miljoen kunstsubsidie. Dit blijkt heeft D66 Amsterdam berekend. Volgens de partij gaat het om een stapeling van bezuinigingen van het Rijk en de gemeente.

De 127.1 miljoen euro is een optelsom van kortingen van het Rijk (70 miljoen), de verhoging van de BTW naar 19% (45.6 miljoen) en de aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen op het Kunstenplan 2013-2016 van jaarlijks 8 miljoen. Daarnaast worden de zogeheten ID-banen (gesubsidieerde banen) versneld afgebouwd. Hierdoor krijgen de Amsterdamse kunst- en cultuurinstellingen nog een extra kostenpost van 3.5 miljoen euro te verwerken."

Anton Corbijn zet zich in voor kunst Den Haag (via VK)

"Fotograaf en filmmaker Anton Corbijn gaat zich samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds inzetten voor kunst en cultuur in Den Haag. Samen hebben ze het Haagsche Bluf Fonds ingesteld, dat projecten financieel gaat ondersteunen die het kunstklimaat in Den Haag stimuleren."

'Waarom is de museumcollectie heilig?' (TROUW)

"De kunstcollecties in de Nederlandse musea zijn zo goed als heilig verklaard. Voor altijd en eeuwig moeten ze bewaard blijven. "Maar waarom is dat eigenlijk? En is dat wel terecht, zeker als het gaat om werken die zelden of nooit het depot verlaten?" Dit dogma mag best eens ter discussie worden gesteld, zegt kunsteconoom Arjo Klamer vandaag in Trouw. Dit is ook het juiste moment, vindt hij, nu er toch al sprake is van een soort 'revolutie' in de culturele sector, waar onder druk van de bezuinigingen veel heilige huisjes ter discussie staan."

Lees verder: 'Waarom is de museumcollectie heilig?' - TROUW.

‘Niet tellen, maar wegen’. Verslag debat 8 november (via Kunsten ’92)

"Aan vele bestuurstafels zal men in de komende maanden wikken en wegen over het lot van menig kunstinstelling. Er zullen gesprekken plaatsvinden waarbij prestatieafspraken worden gemaakt en subsidievoorwaarden gesteld. Langs welke parameters wordt dit gesprek gevoerd? Hoe zinvol zijn de afspraken, en de feiten en argumenten die daarbij een rol spelen?

Daarover organiseerden Kunsten ’92 en de Boekmanstichting een debat op 8 november 2011. Leidraad in het debat tussen politici en vertegenwoordigers uit de cultuursector was de recentelijk verschenen publicatie 'Niet tellen maar wegen: over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector' van Claartje Bunnik en Edwin van Huis."


Zie ook: \\\GoudenBergen///: Niet tellen maar wegen - over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector (publicatie).

Fact-free politics rond HBO-kunst (via ScienceGuide)

"De Tweede Kamer zal binnenkort stemmen over een motie van VVD-kamerlid Bart de Liefde die oproept tot verdergaande reductie van de instroom bij kunstvakopleidingen. Opleidingen moeten zich meer richten op ondernemerschap en excellentie. De positie van hun afgestudeerden op de arbeidsmarkt zou zwak zijn, aldus de motie. Dit staat in schril contrast tot de actuele en internationale data van de commissie onder leiding van Robbert Dijkgraaf die vorig jaar advies gaf aan de HBO-raad en de kunstsector voor het opstellen van een sectorplan."

Lees: Fact-free politics rond HBO-kunst - ScienceGuide.

EU Plans Largest-Ever Arts Funding Program, Pinning Economic Hopes on Culture Industry (via Artinfo)

"In Brussels today, the European Commission proposed the world’s largest-ever cultural funding program under the title Creative Europe. The initiative, which would disperse a projected €1.8 billion ($2.4 billion) between 2014 and 2020, represents a 35 percent increase in European Union expenditures on culture, and is part of a larger Pan-European goal to stimulate the economy through cultural enterprise."

Lees verder: EU Plans Largest-Ever Arts Funding Program, Pinning Economic Hopes on Culture Industry - Artinfo.

Zie ook: Europa wil meer geld voor cultuur op de website van SICA (Dutch Centre for International Cultural Activities, de ondersteunende organisatie voor het Nederlands internationaal cultuurbeleid).

Brandbrief Brabantse festivals over bezuinigingen (via 3VOOR12)

"Brabantse festivals krijgen niet de erkenning die ze verdienen, en de Provincie zou budget moeten verschuiven van productie van kunst naar afname. Dat is de strekking van de brandbrief die Brabantse festivals eerder deze week aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben gestuurd, naar aanleiding van het "Concept subsidieregeling meerjarige subsidies infrastructuur podiumkunsten en beeldend en multimedia". Het concept voor subsidieregeling werd afgelopen vrijdag besproken in de Provinciale Staten, en zou verregaande gevolgen kunnen hebben voor de Brabantse festivals."

Lees: Brandbrief Brabantse festivals over bezuinigingen - 3VOOR12.

Eindhoven veilt kunstwerken uit het gemeentelijke depot

Op 16, 17 en 18 december verkoopt de gemeente Eindhoven kunstwerken uit het gemeentelijk depot. In de jaren 1956-1987 verwierf de gemeente vele kunstwerken in het kader van de BKR (Beeldend Kunstenaars Regeling). Veel van die werken staan al jaren in het gemeentelijke depot. Dat doet geen recht aan de kunstwerken en niet aan de makers. Daarom is besloten de collectie te verkopen, zo laat de gemeente weten via de website: Eindhoven Veilt Kunst.

23.11.11

Rotterdamse theatermakers houden actie Uitverkoop (via RTV Rijnmond)

"Uit protest tegen de cultuurbezuinigingen is er in de Rotterdamse Schouwburg een reeks aan protestavonden getiteld Werk in Uitvoering. Op de eerste avond kan het publiek bieden op bijzondere theaterattributen tijdens een veiling. Als voorschot op de bezuinigingen vanaf 2013 gaan decorstukken en kostuums uit het theaterverleden van Productiehuis Rotterdam en de Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg onder de hamer. De Rotterdamse acteur John Buijsman is veilingmeester.

"Door te bieden op stukken uit het verleden kan het publiek investeren in de toekomst want de opbrengst van de veiling gaat naar een nieuwe productie van een veelbelovende jonge theatermaker," zegt Marijn Dulfer van Productiehuis Rotterdam.

Zie: Rotterdamse theatermakers houden actie Uitverkoop - RTV Rijnmond.

Muziek tegen het snoeien (via Parool)

De Muziekschool dreigt onbetaalbaar te worden, de Amsterdamse Jeugdtheaterschool staat onder druk, evenals Cinekid, jeugdtheater De Krakeling en het Leerorkest voor kinderen. Muziekschoolleerlingen kwamen gisteravond naar de Stopera om de commissie Cultuur eens even wat te laten zien en horen. Er werd met grote toewijding geblazen, getrommeld, gezongen en gestreken.

De gevolgen van de bezuinigingen in de cultuursector worden steeds duidelijker. De commissie Cultuur moet zich uitspreken over de nieuwe Hoofdlijnen 2013-2016 voor subsidie, uitgezet door wethouder Carolien Gehrels. De keuzes hebben gevolgen voor de kunstzinnige scholing binnen het onderwijs. Lessen buiten schooltijd, op de Muziekschool of op de Amsterdamse Theaterschool, raken hun subsidie kwijt en worden dus (veel) duurder. De tarieven voor instrumentale lessen op de muziekscholen dreigen, door verdubbelingen tot acht-, negenhonderd euro per jaar, onbetaalbaar te worden.

Zie: Muziek tegen het snoeien - PAROOL.

GroenLinks wil cultureel ondernemersplan (via nu.nl)

"GroenLinks vindt dat de overheid met een zogenoemd cultureel ondernemersplan moet komen. Kamerlid Mariko Peters heeft maandag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de cultuurbegroting 2012 een motie van deze strekking ingediend.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) "wil dat kunstenaars en culturele instellingen meer hun eigen broek ophouden. Maar tegelijk neemt hij allerlei maatregelen die dat belemmeren", aldus Peters.

Lees: GroenLinks wil cultureel ondernemersplan - nu.nl.
Zie hierover ook de website van GroenLinks Tweede Kamer.

Raad voor Cultuur: geen erfgoed in de etalage

"De omstreden verkoop van het schilderij ‘The Schoolboys’ door museumgoudA eerder dit jaar onderstreept volgens de Raad voor Cultuur dat bestaande afspraken over het beheer en behoud van ons cultureel erfgoed niet serieus zijn genomen. Om herhaling te voorkomen, pleit de Raad daarom voor een strikte naleving van de ‘Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten’ (LAMO). Dit betekent onder meer dat objecten of verzamelingen altijd eerst aan collega-musea moeten worden aangeboden. Dit schrijft de Raad in een vandaag gepubliceerd advies."

Lees verder: Raad voor Cultuur: geen erfgoed in de etalage.

21.11.11

Cultuurkaart kan blijven bestaan (via cultuurbeleid.nl)

"Stichting CJP schrijft in een notitie aan staatssecretaris Zijlstra dat de Cultuurkaart zonder rijkssubsidie kan blijven bestaan. VVD en CDA hebben in het Regeerakkoord vastgelegd dat zij de kaart, die door bijna 1 miljoen scholieren wordt gebruikt, afschaffen. Dat is een bezuiniging van 10,8 miljoen euro per jaar. De stichting CJP ziet echter mogelijkheden om met steun van gemeenten, provincies en private partijen een investeringsfonds Cultuur en School op te richten, waaruit de kaart voor 40 procent kan worden betaald. De overige 60 procent zou moeten worden betaald door de betrokken scholen."

Bron: Cultuurkaart kan blijven bestaan - Cultuurbeleid.nl.

20.11.11

If Steve Jobs made a Museum - OpenCulture Blog

Geschreven door Nicholas Poole, CEO van Collections Trust.

"OK, let me get this out of the way from the beginning. I am not an Apple fanboy. I own an iPod, but I have never used a Macbook (I don’t trust anything that doesn’t have a DOS prompt). I have tried to avoid writing this post, but for some reason it just won’t go away.

Last month, Steve Jobs died leaving behind him a company whose projects have touched the hearts and changed the lives of millions of people. I never met the guy, and I know nothing about him other than what I have read in the press both before and after his death. And yet, the mythology is of a man who transformed the world of consumer electronics because of at least 4 fundamental qualities:

1. Exceptional leadership
2. Extradordinary design sensibility
3. A singular focus on the user experience
4. Strong business acumen

The reaction to Steve Jobs’ death was one of genuine sense of loss - that something uniquely valuable had gone from the world. It isn’t often that someone who essentially makes a living by making stuff and selling it to people achieves this kind of personal relationship with their customers. And it got me to thinking - museums should always look outwards to other industries to see what we can learn from their success. In previous posts, I have drawn on examples from gaming, from manufacture and from logistics, but never consumer goods. So, I wondered, what if Steve Jobs had made a museum?"

Lees verder: If Steve Jobs made a Museum - OpenCulture Blog.

19.11.11

Cultuursector krijgt al in 2012 klappen (via TROUW)

"De Nederlandse cultuurwereld krijgt het sneller voor zijn kiezen dan tot nog toe werd aangenomen. Al in 2012 wordt zeker 100 miljoen bezuinigd op cultuur en erfgoed. Niet door Halbe Zijlstra, staatssecretaris van cultuur, maar door gemeenten en provincies.

Volgend jaar zijn de grote bezuinigingen van het Rijk op de cultuursector nog niet van kracht. Die komen pas per 2013. Maar de bezuinigingen van de lagere overheden belopen in 2012 bij elkaar opgeteld rond de 100 miljoen euro. Gemeenten en provincies moeten bezuinigen. Sommige hanteren de kaasschaaf en korten op iedere begrotingspost evenveel. Maar de maatschappelijke waardering voor cultuur speelt ook een rol. Zo vroeg de gemeente Eindhoven zijn inwoners waar volgens hen het meeste geld vanaf kon. Het antwoord was klip en klaar: cultuur."

Lees verder: Cultuursector krijgt al in 2012 klappen - TROUW.

Gratis museum lokt niet meer jeugd (via nrc.nl)

"Het is goed dat musea voor kinderen niet gratis toegankelijk zijn geworden, zoals in 2008 nog het plan was. Uit onderzoek van de Nederlandse Museumvereniging blijkt dat de kosten veel hoger zouden uitvallen dan destijds geraamd (geen 5,4 miljoen euro maar 9 miljoen) en dat bovendien het effect veel geringer zou zijn dan destijds werd gedacht."

Lees: Gratis museum lokt niet meer jeugd - nrc.nl.

Kamer neemt Belastingplan en Geefwet aan (via Stentor)

"De Tweede Kamer heeft donderdag met algemene stemmen het Belastingplan van staatssecretaris Frans Weekers (Financien) aangenomen. Ook de Geefwet, die bedoeld is als fiscaal duwtje in de rug voor de door bezuinigingen getroffen cultuursector, werd aangenomen.

De regeringspartijen VVD en CDA hadden tot verdriet van Weekers samen met de PVV de Geefwet wel flink aangepast, waardoor ongeveer 7 miljoen euro aan fiscale steun verschuift van culturele instellingen naar sport- en muziekverenigingen. De PvdA was als enige partij zo ontevreden over de hele Geefwet dat zij tegenstemde. "Van het toch al schamele budget van 12 miljoen euro blijft nog maar 5 miljoen over. Dit is een volgende aanslag op de cultuursector'', zei PvdA-Kamerlid Ed Groot in een toelichting op zijn tegenstem."

Hoop voor het Tropenmuseum (via PAROOL)

Het Tropenmuseum in Amsterdam kan waarschijnlijk open blijven. Het museum dat door bezuinigingen bij het Ministerie van Buitenlandse zaken de deuren zou moeten sluiten heeft nu weer zicht op een oplossing.

Staatssecretaris Zijlstra van Cultuur heeft laten weten dat het museum deel kan gaan uitmaken van het museale stelsel. Het Tropenmuseum moet met een goed plan komen; dan maakt Zijlstra geld vrij in zijn begroting. Het museum moet efficiënter gaan werken en samenwerking zoeken met andere musea.

Lees verder: Hoop voor het Tropenmuseum - PAROOL.
Zie ook een eerder bericht: Tropenmuseum met sluiting bedreigd na stopzetting subsidie (via nrc.nl).

En: Honderden omarmen Amsterdams Tropenmuseum - TROUW: "Het Tropenmuseum in Amsterdam heeft zich vandaag laten omarmen door enkele honderden mensen die daarmee protesteerden tegen de dreigende sluiting van het museum, het Tropentheater en de bijbehorende bibliotheek."

17.11.11

Oppositie wil kunstkortingen doorrekenen (via DePers.nl)

"GroenLinks in de Tweede Kamer vraagt samen met D66, SP, ChristenUnie en de PvdA aan het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) om de bezuinigingen op kunst en cultuur door te rekenen. Dat maakten de partijen maandag bekend. Het gaat om bezuinigingen van het Rijk, de provincies en de gemeenten.

Het doel is inzichtelijk te maken hoe groot de totale bezuinigingen samen zijn en wat precies de gevolgen zullen zijn voor aanbod en werkgelegenheid. GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters: ,,Met dit verzoek willen we de politiek van de korte termijnagenda tegengaan. Goed beleid, ook bezuinigingsbeleid, houdt rekening met de effecten op de lange termijn.''

Oppositie: laat kunstkortingen doorrekenen - DePers.nl.

Harde keuzes in de Amsterdamse kunstsector (via PAROOL)

"Door de bezuinigingen verliezen in 2013 in Amsterdam zo'n vijftig culturele instellingen hun subsidie. Ook zal de gemeente, die 10 miljoen op kunst en cultuur bezuinigt, cultuurpanden verkopen. Wethouder Carolien Gehrels van Cultuur: 'Bezuinigen is pijnlijk, maar op een aantal vlakken is ook sprake van een overaanbod."

Lees verder Harde keuzes in kunstsector - PAROOL.

8.11.11

Commissie OCW houdt openbare hoorzitting met acht musea voor moderne kunst

De Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt woensdag 9 november een openbare hoorzitting met acht musea voor moderne kunst. Dit gebeurt naar aanleiding van de oproep die de musea in de landelijke dagbladen plaatsten op 19 september 2011, waarin zij vroegen om een gesprek met politici.

Het gaat om: Boijmans van Beuningen, Van Abbemuseum, Bonnefantenmuseum, Centraal Museum, Kröller-Muller Museum, Gemeentemuseum en Stedelijk Museum Amsterdam.

Zie Agenda comissievergadering - Tweede Kamer der Staten-Generaal.

7.11.11

Interview Joop Daalmeijer (nieuwe voorzitter Raad voor Cultuur) en George Lawson (voorzitter Fonds Podiumkunsten) - BNR

"De kunstsector moet meer als een ondernemer gaan denken. Het Fonds Podiumkunsten gaat subsidieaanvragen er zelfs op beoordelen. Paul van Liempt praat met voorzitter van het fonds George Lawson en Joop Daalmeijer, de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur.

Daalmeijer volgt Els Swaab op, die afgelopen jaar vertrok. Ze wilde geen verantwoordelijkheid dragen voor de bezuinigingsmaatregelen op de kunsten van dit kabinet. Ook de commissie Podiumkunsten en enkele leden van andere adviescommissies van de Raad legden daarom hun lidmaatschap neer."

Luister: De toekomst van de kunst - BNR.

Week van het kunstinitiatief bij Metropolis M

Op het moment dat fondsen en gemeentes sleutelen aan hun beleidsplannen voor de periode 2013 en daarna, wil Metropolis M een week lang volop aandacht vragen voor het cruciale belang van het kleine kunstinitiatief. Komende dagen zullen er meerdere modellen besproken worden, steden belicht, centra uitverkoren.

Zie/volg deze serie via Metropolis M: Week van het kunstinitiatief

5.11.11

ArtEZ snijdt in aantal studenten Fine Art (de Gelderlander)

"Hogeschool ArtEZ wil het aantal studenten Fine Art (vrije kunst) met 125 verminderen. Docenten in Arnhem vrezen dat dit leidt tot sluiting van de Arnhemse afdeling. Afdelingen in Zwolle en Enschede zouden gespaard blijven. Volgens het College van Bestuur is die onrust 'puur speculatief'.

De beoogde vermindering van het aantal studenten vrije kunst is een uitvloeisel van het sectorplan 'Focus op toptalent' dat de HBO Raad onlangs over het kunstonderwijs heeft opgesteld."

ArtEZ snijdt in aantal studenten - Gelderlander.

VVD: 'Beoordeling subsidieaanvragen in culturele sector moet op de schop' (VK)

"In de kunstwereld worden subsidies voor kunstenaars in de regel door (ex-) kunstenaars toegekend. En dat is onwenselijk volgens Bart de Liefde, cultuurwoordvoerder voor de VVD.

In de Volkskrant schrijft De Liefde: "De beoordelingscommissies bestaan al tientallen jaren uit personen die zelf in de sector werkzaam zijn of waren, of er op een andere manier mee verbonden zijn. Dit komt erop neer dat dansers en choreografen de subsidieaanvragen van dansgezelschappen beoordelen, acteurs en regisseurs die van toneelgezelschappen en dirigenten en violisten die van orkesten. Gevolg van dit peer review-systeem is dat de afgelopen decennia voornamelijk de door de sector zelf benoemde artistieke kwaliteit van een gezelschap, instelling of kunstenaar centraal heeft gestaan. Criteria als eigen inkomsten, ondernemerschap en publieksbereik waren van ondergeschikt belang. Ik vind het onwenselijk dat een beroepsgroep volledig over zichzelf oordeelt."

Lees: 'Beoordeling subsidieaanvragen in culturele sector moet op de schop' - opinie - VK.

Joop Daalmeijer nieuwe voorzitter Raad voor Cultuur (via Raad voor Cultuur)

"Joop Daalmeijer wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met zijn benoeming. Daalmeijer neemt met ingang van 15 november 2011 de taken over van de huidige waarnemend voorzitter van de Raad, Mirjam de Meijer.

Eerder dit jaar legde toenmalig voorzitter Els Swaab haar functie neer, omdat zij het niet eens was met de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Zijlstra (Cultuur). De afgelopen maanden nam Mirjam de Meijer de honneurs waar. Zij hervat binnenkort haar werkzaamheden als raadslid.

Joop Daalmeijer verheugt zich op zijn nieuwe functie bij de Raad voor Cultuur: “Bij de Raad voor Cultuur ga ik me inzetten voor de strategie en het meerjarenbeleid van de uitvoerende sector. Samen met de collega’s in de Raad ga ik op zoek naar nieuwe kansen en ontwikkelingsmogelijkheden in deze tijd van bezuinigingen en de economische crisis. Want juist in sombere tijden zijn kunst en cultuur broodnodig."

Lees: Joop Daalmeijer nieuwe voorzitter Raad voor Cultuur - website Raad voor Cultuur

3.11.11

State of the Art vanavond in TENT Rotterdam: de visie van ZUS

"Op donderdagavond 3 november geven Elma van Boxel en Kristian Koreman van ZUS [Zones Urbaines Sensibles] in TENT hun visie op de toekomst voor kunst en cultuur in Rotterdam. Victor Vroegindeweij ondervraagt de twee architecten over hun ervaringen met het Schieblock, het Guggenheim Lab en de komende Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. De avond wordt opgeluisterd door shout-outs, onze vaste columnist Ernest van der Kwast en een YouTube-testimonial van Ina Klaassen."

State of the Art is een initiatief van TENT, WORM, Centrum Beeldende Kunst Rotterdam en het Ro Theater. het bestaat uit een serie aanjaagessays, YouTube-testimonials en gesprekken waarin kunstenaars, schrijvers, denkers en kenners zich uitspreken.

Zie: State of the Art, de visie van ZUS - TENT.

Culturele instellingen krijgen 2-4 maanden om verplichtingen af te bouwen (via cultuurbeleid.nl)

"Vandaag heeft het ministerie van OCW de frictiekostenregeling gepubliceerd. Hierin staat in welke gevallen culturele instellingen die nu opgenomen zijn in de Basisinfrastructuur en vanaf 2013 geen subsidie meer ontvangen aanspraak kunnen maken op geld om reeds aangegane verplichtingen af te bouwen.

Afhankelijk van hoe lang een culturele instelling structurele subsidie ontvangt word er in de regel 2 tot 4 maanden subsidie uitgekeerd. Dit is volgens het Ministerie van OCW ongeveer gelijk aan hoe in het verleden met frictiekosten is omgegaan. Voor instellingen met een B3-status gaat maatwerk gelden, de reden hiervoor is de bijzondere arbeidsrechterlijke positie van het personeel dat bij deze instellingen in dienst is.

 In de toelichting worden instellingen gewaarschuwd dat subsidie steeds voor vier jaar wordt verstrekt en er niet gerekend kan worden op een soortgelijke regeling bij het ingaan van een volgende beleidsperiode."

Bron: Instellingen krijgen 2-4 maanden om verplichtingen af te bouwen - cultuurbeleid.nl.

Of ga direct naar Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009-2012 op Rijksoverheid.nl