12.12.11

Boekman 89: Kunst op een keerpunt

Het decembernummer van Boekman gaat over verrassende initiatieven en innovatieve bedrijfsvoering in de culturele sector. De bezuinigingsgolf dwingt cultuurinstellingen zich los te maken van de overheid en het cultureel ondernemerschap te omarmen. Een groot aantal cultuurinstellingen moet van het toneel verdwijnen. In de lege ruimte die ontstaat, komen andere initiatieven juist tot bloei. Deze Boekman is bedoeld als inspiratiebron.

Zie/bestel: BOEKMANSTICHTING Studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten