17.1.12

Doorstart Cultuurkaart in 2012-2013 (Cultuurplein)

"De Cultuurkaart gaat in schooljaar 2012-2013 door als samenwerkingsverband tussen scholen en culturele instellingen. Het kabinet en de Tweede Kamer steunen het Plan van Aanpak hiervoor van CJP. In de nieuwe vorm is het uitgangspunt dat scholen 10 euro per leerling investeren in een Cultuurkaart en hier 15 euro aan cultureel tegoed voor terug krijgen. Verder is het de bedoeling dat culturele activiteiten worden vrijgesteld van BTW en dat de administratieve lasten voor scholen verminderen."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten