3.1.12

Kunstenaars winnen kort geding over WWik van Staat (via VK)

"De Eerste Kamer nam half december een wetsvoorstel aan waardoor er per 1 januari een einde kwam aan de WWik-regeling. FNV Kiem en de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) eisten via de rechter een overgangsregeling, zodat de kunstenaars zich kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie. De rechtbank besliste dat de wet waarmee de Eerste Kamer instemde met het opheffen van de WWik, buiten werking gesteld moet worden voor kunstenaars die gebruikmaakten van de regeling. Eerst moet de overheid zorgen voor 'een adequate overgangsperiode waarin de desbetreffende kunstenaar zijn of haar beroepspraktijk kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden."

Lees: Kunstenaars winnen kort geding over WWik van Staat - VK.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten