4.2.12

Benoeming directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van OCW (via Rijksoverheid.nl)

"De ministerraad heeft besloten mevrouw M.J. (Marjan) Hammersma voor te dragen voor benoeming tot directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Mevrouw Hammersma (1964) is sinds 2005 werkzaam bij OCW als directeur Media, Letteren en Bibliotheken. Vanaf 2007 is zij tevens plaatsvervangend directeur-generaal Cultuur en Media. Daarvoor was zij onder andere werkzaam als hoofd van de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek bij de Nederlandse Publieke Omroep. Zij volgt Judith van Kranendonk op."

Zie: Benoeming directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van OCW - Rijksoverheid.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten