15.2.12

Cultuurparticipatiebeleid trekt geen nieuw kunstpubliek (via cultuurbeleid)

"Het overheidsbeleid in Nederland en Vlaanderen van de laatste tientallen jaren om de cultuurparticipatie te stimuleren, heeft niet geleid tot een breder publiek voor kunst en cultuur. Autochtone hogeropgeleiden blijven degenen die vaker naar klassieke concerten en de bibliotheek gaan. Zij zijn ook als amateur meer actieve kunstbeoefenaars. Dat is een van de conclusies van een vergelijkend onderzoek naar cultuurparticipatiebeleid in Nederland en Vlaanderen door onderzoeker Quirine van der Hoeven."

Onderzoek: Van Anciaux tot Zijlstra - Cultuurparticipatie en cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen. Proefschrift - Sociaal en Cultureel Planbureau. Of download het persbericht (pdf).

Bron: Cultuurparticipatiebeleid trekt geen nieuw kunstpubliek - cultuurbeleid.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten