3.2.12

Kunstwereld twijfelt: heeft Halbe Zijlstra dan toch gelijk? (via VK)

"Dat de bezuinigingen van 200 miljoen euro op de kunstsubsidies disproportioneel en schadelijk zijn, daar is iedereen in de kunstwereld het, on en off the record, nog steeds over eens. Maar tegelijkertijd wordt steeds breder erkend dat het beleid van staatssecretaris Halbe Zijlstra ook goede elementen kent. Grotere gerichtheid op het publiek, verzakelijking, samenwerking, nauwere banden met de stad en de regio, het terugdringen van het overaanbod: de kunstwereld wordt er mede door de hoge bezuinigingen toe gedwongen. En dat vinden zelfs degenen wier achterban daar last van heeft, eigenlijk wel een goede zaak."

Lees: Kunstwereld twijfelt: heeft Halbe Zijlstra dan toch gelijk? - VK.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten