30.3.12

Minder Nederlandse films door bezuinigingen (via FNV-KIEM)

"Volgens het Filmfonds zullen er vanaf 2013 minder en bovendien goedkopere Nederlandse films worden gemaakt, tenzij er alternatieve manieren van financiering worden gevonden. Vanaf 2013 wordt het Filmfonds flink gekort op haar budget en dat gaan filmmakers voelen. En dat terwijl de Nederlandse film juist bezig was met een opmars. Het marktaandeel is inmiddels 22 procent, waar dat in de jaren negentig slechts 1 procent was."

Zie: Minder Nederlandse films door bezuinigingen - FNV-KIEM.

Kunstverzamelaar Van Caldenborgh heeft plannen voor eigen museum (via NOS Nieuws)

"Industrieel Joop van Caldenborgh, nummer 94 in de Quote 500, heeft zoveel kunst dat hij er zelfs een heel nieuw museum voor wil bouwen. Hij heeft een plan ingediend voor de bouw van een museum aan de rand van de duinen in Wassenaar."

Zie: Kunstverzamelaar Van Caldenborgh heeft plannen voor eigen museum - NOS Nieuws (video).

26.3.12

Antiek- en kunstbeurs TEFAF ontvangt 72.000 bezoekers (via Kunstbeeld)

"Dit jaar heeft de antiek- en kunstbeurs TEFAF 72.000 bezoekers getrokken, ongeveer evenveel als vorig jaar. Het aantal privéjets was groter: vorig jaar landden er 150 extra jets op de luchthaven van Maastricht, dit jaar werden 360 extra vluchten geteld. Concrete omzetcijfers zijn niet prijsgegeven, maar een woordvoerster van de TEFAF vertelde gisteravond dat de verkopen de verwachtingen overstegen. Het aantal kopers uit Rusland, China en Hongkong is gestegen."

Zie: TEFAF ontvangt 72.000 bezoekers - Kunstbeeld.

The Euro Crisis Is Hurting Cultural Groups (NYTimes.com)

"European governments are cutting their support for culture, and American arts lovers are starting to feel the results.

In Italy, the world-famous opera house La Scala faces a $9 million shortfall because of reductions in subsidies. In the Netherlands, government financing for arts programs has been cut by 25 percent. Portugal has abolished its Ministry of Culture.

Europe’s economic problems, and the austerity programs meant to address them, are forcing arts institutions there to curtail programs, tours and grants. As a result, some ensembles are scaling down their productions and trying to raise money from private donors, some in the United States, potentially putting them in competition with American arts organizations."

Lees: The Euro Crisis Is Hurting Cultural Groups - NYTimes.com.

22.3.12

How Damien Hirst tried to transform the art market (via Telegraph)

"Ahead of a Tate retrospective, Colin Gleadell sees how the maverick artist Damien Hirst has fought to ensure that he, rather than future buyers, makes the most money from his work. In his television documentary The Mona Lisa Curse, the pugnacious and persuasive art critic Robert Hughes argued that traditional values which judge art by its quality have been overridden by marketing and hype, and that, in the present consumer culture, the only meaning left for art is a financial one. Perhaps today, the millions who visit museums do so in order to contemplate art’s financial rather than aesthetic values." Lees verder: How Damien Hirst tried to transform the art market - Telegraph.

21.3.12

Kunst Centraal richt zich alleen nog op primair onderwijs door bezuinigingen (via Cultuurnetwerk)

Kunst Centraal, de steunfunctie voor cultuureducatie in de provincie Utrecht, moet vanaf schooljaar 2012-1013 40% bezuinigen. Als gevolg daarvan richt Kunst Centraal zich alleen nog op het primair onderwijs. De werkzaamheden voor het voortgezet onderwijs worden afgebouwd en stopgezet. Komend schooljaar wordt het huidige Kunstmenu en Cultuurprogramma gecontinueerd. Voor de periode vanaf 2013-2014 wordt een ‘nieuwe’ formule ontwikkeld. Het aanbod voor nascholing, de scholennetwerken en de actieve kunstprojecten stoppen deze zomer."

Zie Kunst Centraal richt zich op primair onderwijs - Cultuurnetwerk.

Debat: ‘Cultuur teruggeven aan de burger?’ door Kunsten ’92

Kunsten '92 organiseert op donderdag 26 april in de Singelkerk in Amsterdam een discussie met als titel ‘cultuur teruggeven aan de burger’. Volgens de aankondiging is de huidige regering onder dit motto bezig haar verantwoordelijkheid voor kunst en cultuur drastisch te beperken. Los van de directe gevolgen hiervan voor de culturele sector, zijn de belangrijkste vragen die gesteld moeten worden: wat is hiervan de achterliggende gedachte? Wat geeft de overheid eigenlijk terug aan de burger? Wat betekent dat voor de rol van de overheid en die van de sector? Met recente publicaties van de Teldersstichting en van Thije Adams krijgt het debat over de grondslagen van het cultuurbeleid een nieuwe dimensie.

Zie voor meer informatie: Debat ‘Cultuur teruggeven aan de burger?’ - Kunsten ’92.

Geen inzicht in gevolgen bezuinigingen (via Cultuurnetwerk)

"Staatsecretaris Zijlstra kan de Tweede Kamer geen inzicht geven in de gevolgen van de bezuinigingen op cultuur. Dat schrijft hij in zijn antwoord op Kamervragen van Mariko Peters (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP). ‘Het is momenteel niet mogelijk om de ontwikkeling van [...] de cultuursector betrouwbaar te voorspellen, laat staan wat de invloed van de bezuinigingen daarop is’, aldus Zijlstra."

Bron: Geen inzicht in gevolgen bezuinigingen - cultuurnetwerk.nl

Zie de website van de Rijksoverheid.

20.3.12

Raad voor Cultuur neemt museumbestel onder de loep (via nrc.nl)

"De Raad voor Cultuur gaat het museumbestel onderzoeken. Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra (VVD) vraagt de raad onder meer te kijken naar samenvoeging van rijkscollecties en een fusie van musea. Dat heeft het adviesorgaan vandaag bekendgemaakt. Zijlstra vindt dat musea ‘meer en beter kunnen samenwerken’, zo staat in de adviesaanvraag van de bewindsman. Dat kan volgens hem ‘in geval van fusies’ ook leiden tot minder musea."

Lees: Raad voor Cultuur neemt museumbestel onder de loep - nrc.nl.

Jan Hoet jr stopt met zijn galerie (De Standaard)

"Hoet Bekaert Gallery, de galerie van Jan Hoet Junior en zijn partner Delphine Bekaert in Gent, kondigt op zijn website 'het einde' aan. Na negen jaar houdt het koppel ermee op. De kunstwereld draait tegenwoordig nog te weinig om de kunst, vindt Hoet Jr. 'Het is een erg speculatieve wereld geworden. Dat klanten met hun financien bezig zijn, is normaal, maar het draait ook bij de kunstenaars nu vooral om het geld. Ik mis de rock-'n-roll in de kunst, de tijd dat het hier soms meer een cafe dan een galerie was. Kunst moet kritisch zijn, en dat is ze veel te weinig."

Lees: Jan Hoet jr stopt ermee - De Standaard.

18.3.12

Musea verdwijnen uit merkenranglijst (via Marketingtribune)

"De reputatie van de Nederlandse museumsector is in de afgelopen twee jaar fors gedaald. Vrijwel alle musea zagen hun imago verslechteren. Dit blijkt uit een tweejaarlijks merkenonderzoek door Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 3000 Nederlanders. Alleen Naturalis en de Kunsthal stegen licht. Maar liefst vijf musea verdwenen uit de ranglijst van sterkste cultuurmerken: Paleis Het Loo, Mauritshuis, Amsterdam Museum, Rijksmuseum van Oudheden en Teylers Museum."

Lees: "Musea verdwijnen uit merkenranglijst - Marketingtribune.nl.

Minder aanvragen voor subsidie podiumkunsten (via nrc.nl)

"Het Fonds Podiumkunsten heeft 206 aanvragen gekregen voor meerjarige subsidie. Dat is een kwart minder dan bij de vorige aanvraagronde in 2008. De daling is opmerkelijk omdat veel minder instellingen dan voorheen terecht kunnen voor subsidie bij het ministerie van OCW. Daardoor werd verwacht dat de druk op het fonds juist had kunnen toenemen. De aanvragers vroegen in totaal voor 54 miljoen subsidie per jaar; dat was in de vorige ronde nog 87 miljoen."

Lees: Minder aanvragen voor subsidie podiumkunsten - nrc.nl.

14.3.12

voordekunst publiceert eerste resultaten donateursenquete

De eerste enquete vanuit voordekunst is eind februari naar de op dat moment 4045 donateurs verstuurd. Er hebben 3329 donateurs de mail geopend, waarvan er 920 zijn begonnen aan de enquete. Hiervan hebben er 781 de enquete volledig ingevuld. De resultaten worden gedeeld op het weblog van voordekunst.

Zie: Eerste resultaten donateursenquete voordekunst.

12.3.12

Telders stichting: “Beeldend kunstenaars hoeven niet te worden gesubsidieerd” (Jegens & Tevens)

"Het wetenschappelijk bureau van de VVD, de Teldersstichting, heeft een rapport gepresenteerd waarin zij haar visie uiteen zet m.b.t. overheidsbemoeienis ten aanzien van cultuur. Als we in aanmerking nemen dat de regeringspartij haar eigen Teldersstichting serieus neemt; dat de VVD voorlopig deel uit maakt van de regering; en dat de (VVD-)staatssecretaris voor cultuur waarschijnlijk nog meer bezuinigingen zal moeten doorvoeren, ziet de toekomst voor beeldend kunstenaars er somber uit. Want “beeldend kunstenaars hoeven niet te worden gesubsidieerd”."

Lees verder: Telders stichting: “Beeldend kunstenaars hoeven niet te worden gesubsidieerd” - Jegens & Tevens:

10.3.12

Kabinet moet kosten van ontslaggolf podiumkunst zelf betalen (FNV Kiem)

"FNV KIEM en branchevereniging NAPK voor de podiumkunsten schatten dat 40% van de medewerkers in de sector zijn baan zal kwijt raken. De sociale partners hebben de ministeries van OCW en SZW een ontwerp Sociaal Plan Theater en Dans toegestuurd, dat als minimaal vangnet zou moeten dienen voor de ontslagen die de cultuurbezuinigingen veroorzaken."

Lees: Kabinet moet kosten van ontslaggolf podiumkunst zelf betalen - FNV Kiem.

Lees ook: Megabezuiniging op kunst eist ‘slechts’ 800 ontslagen, maar er verdwijnen wel vijfduizend banen - Cultureel Persbureau.

'Bij te veel instellingen nog steeds gebrek aan cultureel ondernemerschap' (via VK)

"Musea, orkesten en theatergezelschappen ontwikkelen nog onvoldoende ondernemerschap. Dat concludeert voorzitter Joop Daalmeijer van de Raad voor Cultuur vandaag in een interview. De raad beoordeelt in opdracht van het ministerie van OCW de subsidieaanvragen van culturele organisaties."

Lees: 'Bij te veel instellingen nog steeds gebrek aan cultureel ondernemerschap' - VK.

8.3.12

Fusie jeugdgezelschappen Rotterdam (via cultuurbeleid.nl)

"Drie jeugdgezelschappen in Rotterdam vormen samen een nieuwe organisatie, voorlopig onder de naam ‘Maas’. Het gaat om jeugddansgezelschap Meexers, Theatergroep Max. en Theatergroep Siberia. Ze nemen hun intrek in het pand De Gouvernestraat in de binnenstad van Rotterdam, waarin vroeger Lantaren/Venster was gevestigd. Ze zullen niet alleen zelf theater en dans voor jong publiek produceren, maar ook stukken van andere gezelschappen programmeren."

Bron: Fusie jeugdgezelschappen Rotterdam - cultuurbeleid.nl

Aleid Truijens: 'Trek een lange neus naar de literaire baantjesmarkt' (VK)

Uitgevers noch literair agenten weten iets te beginnen met de goede, onzichtbare schrijver. Het werk wordt verramsjt, en zonder uitgever geen subsidie. 'Maar er is hoop. Er komt een generatie aan die gewend is haar zaken zelf te regelen', ziet Aleid Truijens.

Aleid Truijens: 'Trek een lange neus naar de literaire baantjesmarkt' - VK.

Haagse toneeltraditie vindt nieuwe vorm met de Toneelalliantie (via het Nationale Toneel)

"Het Nationale Toneel, de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui hebben hun krachten gebundeld in het nieuwe Kunstenplan 2013-2016 en vormen vanaf heden de Toneelalliantie. De Haagse theaterinstellingen gaan intensief samenwerken op het gebied van educatie en talentontwikkeling. Ook een gevarieerd en goed op elkaar afgestemd toneelaanbod krijgt een grote rol. Zo voorzien de drie topinstellingen Den Haag op efficiente wijze van een vitaal toneelaanbod. De samenwerking moet leiden tot een stijging van 15% meer bezoekers in 2013."

Lees het persbericht: De Toneelalliantie - het Nationale Toneel.

'Het Van Abbe is geen Efteling' (De Groene Amsterdammer)

Hoe kunnen de musea van hedendaagse kunst voor zichzelf een nieuwe legitimiteit bevechten, nu alles wat abstract en vreemd is opzij geschoven wordt? Een gesprek met twee museumdirecteuren. Lees: 'Het Van Abbe is geen Efteling' in De Groene Amsterdammer.

7.3.12

Zestig topmusici weg bij MCO Hilversum (via Broadcast magazine)

"Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) mag dan overeind blijven in Hilversum, inmiddels is duidelijk dat er toch harde klappen vallen. Directeur Anton Kok kondigt voor april slechtnieuwsgesprekken aan met zestig van zijn topmusici. Het MCO moet het per 1 augustus volgend jaar doen met veertien miljoen euro rijkssubsidie per jaar, ruim de helft minder dan het huidige budget van 31 miljoen euro."

Zie: Zestig topmusici weg bij MCO Hilversum - Broadcast magazine.

LAKtheater gaat definitief dicht (via LD)

"Het LAKtheater in Leiden houdt aan het einde van dit seizoen op te bestaan. Een fusie met de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal is definitief van de baan. Dat is vanmiddag bekendgemaakt door de betrokken partijen. Er is het afgelopen half jaar gekeken of het LAKtheater samen kon gaan met Stadspodia (Schouwburg en Stadsgehoorzaal). Stadspodia beschouwt een fusie op dit moment echter als een onverantwoord risico."

Zie: LAKtheater gaat definitief dicht - LD

6.3.12

Extra bezuinigingen op publieke omroep dreigen (via Broadcast magazine)

"Onderhandelaars van VVD, CDA en PVV beginnen maandag hun gesprekken over extra bezuinigingen, die mogelijk oplopen tot boven de 10 miljard euro. In de stukken die de ambtenaren hebben opgesteld is sprake van een extra bezuiniging van 100 miljoen euro op de publieke omroep. Deze bezuiniging komt boven op de 200 miljoen euro die eerder al is opgelegd."

Zie: Extra bezuinigingen op publieke omroep dreigen - Broadcast magazine.

Limburg trekt miljoenen uit voor fanfares en zangkoren (via VK)

"De provincie Limburg trekt de komende vier jaar 3 miljoen euro uit voor het opleiden van musici en muzikaal talent. De provincie voert zo een PVV-motie uit om 5 miljoen euro uit te delen aan organisaties die de Limburgse volkscultuur ondersteunen. De rest van het geld gaat onder meer naar nieuwe uniformen (1 miljoen euro over vier jaar verspreid) en evenementen.

Het geld gaat naar 4 koepelorganisaties van onder meer fanfares, harmonieën, schutterijen en zangkoren met 1500 aangesloten verenigingen en 70.000 georganiseerde leden."

Lees: Limburg trekt miljoenen uit voor fanfares en zangkoren - VK.

5.3.12

Kenniscentrum Tropeninstituut dicht (via PAROOL)

"Door de overheidsbezuinigingen sluit het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam zijn Museumbibliotheek. Dit kenniscentrum van en in het museum gaat dicht per 1 april. De sluiting is 'een onvermijdelijk gevolg' van de bezuinigingen die het KIT vorig jaar voor zijn kiezen kreeg. Eerder al ging het museum op de maandagen dicht en paste onder meer de Museumbibliotheek haar openingstijden aan."

Zie: Kenniscentrum Tropeninstituut dicht - PAROOL.

4.3.12

Muziekpaleis: partijen moeten 5 miljoen aanloopkosten wegwerken (via 3VOOR12)

"Het Muziekpaleis in Utrecht hangen eenmalige aanloopkosten van 5 miljoen euro en een jaarlijks exploitatietekort van 813.000 euro boven het hoofd. De Utrechtse wethouder van Cultuur Frits Lintmeijer is optimistisch over het wegpoetsen van zowel de aanloopkosten als het dreigende exploitatietekort. Het laatste is al opgelost volgens de bestuurder: "Daar staat een miljoen aan taakstellende maatregelen tegenover, die in de voorjaarsnota aan bod komen." Vooralsnog lijkt het Muziekpaleis kleinere zalen als EKKO en Tivoli de Helling niet te bedreigen, maar voor wereldmuziekpodium RASA is dat allerminst zeker."

Lees verder: Muziekpaleis: partijen moeten 5 miljoen aanloopkosten wegwerken - 3VOOR12.

Future museum: publiek of privaat? (Metropolis M)

The Wall Street Journal signaleerde al in 2008 dat verzamelaars steeds minder vaak delen van hun collectie aan musea schenken. Ze richten liever een eigen museum op. Ook in Nederland opent het ene na het andere museum tentoonstellingen waarin privéverzamelaars hun collectie mogen presenteren. Afgezien van China en India worden bijna nergens ter wereld nog nieuwe publieke kunstmusea gebouwd. Het nieuw op te richten kunstmuseum is steeds vaker een particuliere aangelegenheid.

Kunsttijdschrift Metropolis M besteedt aandacht aan dit onderwerp in het kader van de lezingenreeks Facing Forward. Op 8 maart spreken Hans Belting (kunsthistoricus) en Iwona Blazwick (directeur Whitechapel Gallery in Londen) over ‘Future Museum’.

Lees de inleiding van de museumspecial in Metropolis M: Future museum: publiek of privaat?

2.3.12

Mecenaatslezingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds gebundeld

"Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseerde in 2011 in samenwerking met academisch-cultureel centrum SPUI25 een interactieve lezingenreeks over het mecenaat. Het thema werd in zes lezingen vanuit diverse invalshoeken door verschillende sprekers worden belicht. Lezingen vonden plaats in Academisch-cultureel centrum SPUI25. De verslagen van deze bijeenkomsten heeft het Cultuurfonds gebundeld in de publicatie 'Modern Mecenaat'. "

Zie: Prins Bernhard Cultuurfonds - Mecenaatslezingen.