25.4.12

Advies Rotterdamse Raad voor Cultuur gepresenteerd

"De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op verzoek van het gemeentebestuur een advies opgesteld over de verdeling van het subsidiebudget voor de cultuurplanperiode 2013-2016. Het budget voor het lopend cultuurplan bedraagt ruim 91 miljoen euro. Een verlaging van het cultuurplanbudget naar ruim 72 miljoen is een forse sprong. Niet zonder grote pijn kan het cultuurplanbudget in zo’n omvang worden ingekrompen. Om binnen het budget van 72,43 miljoen te blijven moesten ingrijpende afwegingen worden gemaakt die velen instellingen en publiek in de stad pijn zullen doen; geliefd en gewaardeerd cultureel aanbod zal verdwijnen.

"Lees verder en download het advies: website Rotterdamse Raad voor Cultuur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten