17.4.12

Onderzoek Museumvereniging: De gevolgen van de bezuinigingen op musea

"De Nederlandse museale sector wordt geconfronteerd met een stapeling van bezuinigingen, aangekondigd vanuit verschillende financiers. Tussen 19 juli 2011 en 1 september 2011 heeft de Nederlandse Museumvereniging haar leden benaderd met de vraag hoe ze verwachten dat hun diverse financiers de komende tijd zullen omgaan met de financiering van hun museum. Aan de musea werd de vraag gesteld wat hun belangrijkste financieringsbron is en wat de effecten zullen zijn van de bezuinigingen op het museum."

Download het rapport: De gevolgen van de bezuinigingen op musea.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten