25.4.12

Veertien Rotterdamse kunstinstellingen verliezen subsidie (via PAROOL)

"Veertien bestaande Rotterdamse kunstinstellingen komen volgens de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur (RRKC) niet meer in aanmerking voor subsidie. Ingrijpende keuzes moesten worden gemaakt, omdat de cultuursector in Rotterdam het de komende jaren moet doen met 72 miljoen euro aan jaarlijkse gemeentesubsidie, 19 miljoen minder per jaar dan in de lopende periode. Het advies schudt het Rotterdamse culturele landschap behoorlijk op. Veel belang wordt gehecht aan ondernemerschap. De RRKC adviseert om de aanvragen van 67 instellingen (deels) te honoreren."

Lees: Veertien Rotterdamse kunstinstellingen verliezen subsidie - PAROOL.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten