28.5.12

Dijkbreuk in het Nederlandse cultuurbeleid: 6 lessen voor Vlaanderen in tijden van hoogwater (DeWereldMorgen.be)

"De aangekondigde besparingswoede in het Nederlandse cultuurbeleid is aan het eindspel begonnen. Ook zonder Wilders gaat het ontslagnemend kabinet-Rutte onverbiddelijk door met de saneringsoperatie onder het mom van 'goed bestuur'. Wat kunnen wij in Vlaanderen daar uit leren?"

Lees: Dijkbreuk in het Nederlandse cultuurbeleid: 6 lessen voor Vlaanderen in tijden van hoogwater - DeWereldMorgen.be.

25.5.12

Alexander Pechtold: Btw op kunst naar 6 procent is een win-winsituatie (via Kunstbeeld)

"Op vrijdag 25 mei werd het begrotingsakoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie door minister De Jager van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. Goed nieuws voor de kunstwereld: de btw op kunst- en verzamelobjecten zal weer worden verlaagd naar 6% vanaf 1 juli 2012. Kunstbeeld vroeg Alexander Pechtold om een reactie, bij wie we vorige week met onze brievenactie met succes hebben gelobbyd. Pechtold: "Het ging het kabinet-Rutte niet meer om bezuinigen, dit was een afrekening."

Lees: Alexander Pechtold: Btw op kunst naar 6 procent is een win-winsituatie - Kunstbeeld.

Nederlandse galeries zien enorme omzetdaling (via VK)

"Ruim de helft van de Nederlandse galeries heeft zijn omzet vorig jaar met meer dan een kwart zien dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) onder haar leden. De daling is volgens de galeries het gevolg van de economische crisis, in combinatie met de door het kabinet-Rutte opgelegde verhoging van de btw van 6 naar 19 procent. Het onderzoek van de NGA komt op de dag dat de Kunduz-coalitie bekendmaakt dat de btw-verhoging voor beeldende kunst per 1 juli wordt teruggedraaid. "

Lees: Nederlandse galeries zien enorme omzetdaling - VK.

23.5.12

Laag btw-tarief voor kunst (via nu.nl)

"De btw op kunst- en verzamelobjecten gaat omlaag. Dat staat in het Lenteakkoord, maar was tot nog toe niet naar buiten gebracht. Bronnen in Den Haag bevestigen woensdag berichtgeving in De Telegraaf hierover.
VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie kwamen ook overeen andere bezuinigingen op de cultuursector te schrappen."

Lees verder: Laag btw-tarief voor kunst - nu.nl.

22.5.12

Nullen en enen (via Metropolis M)

Domeniek Ruyters van Metropolis M heeft nog nooit een beoordeling met zoveel nullen bij elkaar gezien. En de belangrijkste drama's staan er nog niet eens in. "Laten we het typerend noemen voor het geheel. Weliswaar tegen de wil van de Raad voor Cultuur wordt Stroom in Den Haag gestraft omdat het de inkomstennorm van 17,5% niet haalt. Ze kwam niet verder dan 16,6%. Minder dan 1% tekort!"

Lees: Nullen en enen - Metropolis M.

'Goede of slechte kunst? Over smaak valt wel degelijk te twisten' (via VK)

"Is dat wat wij onder goede of slechte kunst verstaan een volstrekt individuele aangelegenheid? 'Natuurlijk, uiteindelijk komt dat oordeel tot stand in ons hoofd, hart en onderbuik. Maar daarmee is het nog niet totaal subjectief geworden', schrijven Sander van Zanten en Marcel Cobussen."

Lees: 'Goede of slechte kunst? Over smaak valt wel degelijk te twisten' - VK.

Dit artikel is een reactie op 'De ware kunstenaar krijgt geen subsidie' - VK en 'Waar is de 'ware kunstenaar' die wij wel willen subsidieren?' - VK.

"Het lijkt wel een slagveld, het advies ‘Slagen in Cultuur’ van de Raad voor Cultuur" (Kunstbeeld)

"Het lijkt wel een slagveld, het advies ‘Slagen in Cultuur’ van de Raad voor Cultuur. Eerst werden de bezuinigingen van 200 miljoen op kunst en cultuur bekend, en nu ligt er dan de ernstig uitgeklede basisinfrastructuur. Een eerdere poging van de raad om het tij te keren, een advies uit 2011 waarin de raad voorstelde de bezuinigingen gefaseerd in te voeren, werd afgewimpeld door staatssecretaris Halbe Zijlstra."

"Tussen de regels door weerklinkt het oorverdovende besef dat de strikte keuzen een behoorlijke impact zullen hebben. Er is weinig ruimte voor talentontwikkeling, vernieuwing en experiment," schrijft Machteld Leij in Kunstbeeld.

Lees helemaal: Raad voor Cultuur presenteert Slagen in Cultuur - Kunstbeeld.

Vreugde en verdriet in de cultuursector: Joop Daalmeijer in Nieuwsuur

Joop Daalmeijer in Nieuwsuur gisteravond over 'Slagen in Cultuur', het advies dat de Raad voor Cultuur gisteren uitbracht. Daalmeijer is voorzitter van de Raad. Pijnpunten waren volgens hem het advies voor de presentatie-instellingen voor Beeldende kunsten, de Rijksacademie en de orkesten.

Eenderde van de culturele instellingen moet zijn subsidieaanvraag opnieuw indienen. Anders komen ze niet in aanmerking voor subsidie.Of ga naar Vreugde en verdriet in de cultuursector - Nieuwsuur.nl.

21.5.12

Samenvattingen van het advies 'Slagen in Cultuur' van de Raad voor Cultuur

De raad moest 125 miljoen euro bezuinigen op het te verdelen subsidiebedrag. De meeste instellingen, zoals Toneelgroep Amsterdam, Het Nationale Ballet en het Koninklijk Concertgebouworkest, krijgen de subsidies die ze hadden aangevraagd. Dat blijkt uit het advies dat de raad vanochtend aanbiedt aan staatssecretaris Zijlstra (Cultuur, VVD). Zie: Raad voor Cultuur spaart grote instellingen bij verdeling subsidies - nrc.nl.

 De bezuinigingen op kunst en cultuur raken de kern van het Nederlandse culturele bestel. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies 'Slagen in Cultuur'. Daarin adviseert de raad staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra over de subsidieaanvragen voor de komende vier jaar. Lees: Bezuinigingen raken de kern van het culturele bestel; 45 afwijzingen subsidie - VK.

Een groot deel van de cultuurinstellingen schat zijn bezoekerscijfers, en de daarbij behorende inkomsten, veel te positief in. Eenderde van de instellingen moet zijn subsidieaanvraag daarom opnieuw indienen voordat er subsidie wordt toegekend. Lees: Raad voor Cultuur volgt Zijlstra - NOS.

De RvC geeft positief advies over 73 van de 118 aanvragen. Zo'n 38 procent van de aanvragers kreeg slecht nieuws, hun subsidieaanvraag werd door de raad negatief beoordeeld. Van de instellingen die positief advies kregen, moet alsnog bijna 29 procent aan aanvullende voorwaarden voldoen. Lees: Zijlstra grotendeels achter advies cultuurbezuinigingen - nu.nl.

Reacties op het advies 'Slagen in Cultuur' van de Raad voor Cultuur

De Raad van Cultuur bracht vandaag advies uit daarover aan staatssecretaris Zijlstra van Cultuur. Een overzicht van de gevolgen en reacties op VK. Lees: 'Heel pijnlijk' advies Raad voor Cultuur is 'een mokerslag' - VK:

Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur neemt het grootste deel van de adviezen van de Raad voor Cultuur over, zei hij maandag bij de presentatie van het advies. Lees: Zijlstra grotendeels achter advies cultuurbezuinigingen - nu.nl.

 De slachting in de culturele sector die al vorig jaar was aangekondigd, krijgt nu een gezicht. Het advies van de Raad voor Cultuur laat zien hoe diep de bezuinigingen op kunst en cultuur er zullen inhakken. Vele deuren zullen sluiten, en veel instellingen moeten het doen met minder, soms met minder dan de helft van het budget. Lees: Persbericht Kunsten '92 over advies Raad voor Cultuur.

Raad voor Cultuur presenteert Adviezen 'Slagen in Cultuur', culturele basisinfrastructuur 2013 - 2016

De Raad voor Cultuur presenteert vandaag ‘Slagen in Cultuur: advies over de culturele basisinfrastructuur 2013 - 2016’. In het advies motiveert de raad welke culturele instellingen volgens hem vanaf 2013 in aanmerking komen voor een vierjarige rijkssubsidie. Er zijn 118 aanvragen door de raad beoordeeld op de criteria kwaliteit, publieksbereik, ondernemerschap, (inter)nationaal belang, educatie, geografische spreiding en bij bepaalde instellingen ook talentontwikkeling. Het gaat om subsidieaanvragen van zeer uiteenlopende culturele organisaties: van orkesten tot musea, van jeugdtheatergezelschappen tot presentatie-instellingen. De raad heeft bij de beoordeling van de aanvragen rekening gehouden met de verschillen tussen instellingen, hun eigen profilering en de betekenis van de instelling voor de lokale en/of nationale omgeving.

Lees en download: Adviezen 'Slagen in Cultuur, culturele basisinfrastructuur 2013 - 2016 - cultuurbeleid.nl'.

Stroom Den Haag introduceert nieuwe subsidievorm: PRO Deo

"Stroom Den Haag heeft per 2012 een nieuwe subsidievorm geïntroduceerd die qua opzet uniek is en een van de eerste in zijn soort: de PRO Deo. Bij de PRO Deo kunnen Haagse kunstenaars en organisatoren een aanvraag indienen voor een niet-financiële ondersteuning van activiteiten die in het teken staan van hun verdere ontwikkeling of positionering. Stroom Den Haag verstrekt geen geld, maar maakt gebruik van haar internationale netwerk, de kennis en expertise van de eigen organisatie en van andere partijen om zo de aanvrager een op maat gesneden ondersteuning te bieden."

Zie: Stroom Den Haag - PRO Deo: geen geld, maar maatwerk.

Kerncijfers OCW 2007 – 2011 naar de Kamer (Rijksoverheid.nl)

"Voor het zestiende jaar op rij heeft OCW de belangrijkste beleidsontwikkelingen in onderwijs, cultuur, media, wetenschap en emancipatie cijfermatig op rij gezet en aan de Tweede Kamer aangeboden. De bundel Kerncijfers OCW 2007 – 2011 is nuttig voor politici, wetenschappers, journalisten en andere geïnteresseerden. De gegevens zijn verzameld uit onderzoek dat OCW eerder liet uitvoeren, overzichtelijk geordend en waar mogelijk in internationaal perspectief geplaatst."

Lees verder en download: Kerncijfers OCW 2007 – 2011 naar de Kamer - Rijksoverheid.nl.

20.5.12

Raad voor Cultuur: 'Kunstsector veel te optimistisch' (via VK)

"Kunstinstellingen zijn veel te optimistisch over bezoekersaantallen en particuliere inkomsten over de komende jaren. Bijna eenderde verkeert in financieel zwaar weer. Dat concludeert de Raad voor Cultuur op basis van de subsidieaanvragen. Maandag maakt de raad zijn adviezen bekend over de aanvragen.De instellingen houden onvoldoende rekening met de toekomst, vindt voorzitter Joop Daalmeijer van de Raad voor Cultuur. 'Op 1 januari volgend jaar gaat de knop om, maar er wordt nog niet aan alternatieven gewerkt. Dat irriteert me.' Daalmeijer doelt vooral op de orkestsector, waar volgens hem veel topmusici op straat zullen komen te staan."

Lees verder: Raad voor Cultuur: 'Kunstsector veel te optimistisch' - VK.

18.5.12

De kunst van kritische kunst (rekto:verso)

"Deze tijd heeft nood aan ‘dwarsdenken’, roept politicologe Chantal Mouffe sinds jaar en dag. Ze is er zelf een levendig bewijs van. Terwijl consensuspolitiek de dienst uitmaakt, verdedigt de vermaarde filosofe het grote belang van onenigheid, van scherp ideologisch conflict. Ook kunstenaars spelen daar volgens haar een rol in: ‘Kritische kunst voedt het besef dat er wel degelijk alternatieven zijn."

Lees: De kunst van kritische kunst - rekto:verso.

Pleidooi voor vernieuwing van de klassieke concertpraktijk (via Muziek Centrum Nederland)

"Het boek Present! – Rethinking Live Classical Music van Johan Idema is een pleidooi voor vernieuwing van de klassieke concertpraktijk. De publicatie toont aan, in tekst en beeld, hoe klassieke concerten uitdagender en laagdrempeliger kunnen. De bezuinigingen op cultuur en teruglopende publieke belangstelling voor klassieke muziek maken de urgentie tot innovatie groter dan ooit. Hoe deze vernieuwing eruit ziet, toont de publicatie met meer dan 40 inspirerende cases van innovatieve concertformules van pioniers wereldwijd – componisten, musici, regisseurs en programmeurs.

Zie: Present! - Muziek Centrum Nederland.

Amsterdamse Kunstraad wil productiehuizen behouden (via Theaterkrant)

"In een tussenrapportage aan gemeenteraad en college van B&W schrijft de Amsterdamse Kunstraad (AKr) dat Amsterdam zwaar door de landelijke bezuinigingen wordt getroffen en dat ook de gemeente niet kan ontkomen aan bezuinigen. Maar in tegenstelling tot de regering zal de gemeente Amsterdam wel een productiehuis voor theater en een productiehuis voor dans subsidiëren om een overgang van beroepsopleiding naar beroepsuitoefening in stand te houden."

Zie: Amsterdamse Kunstraad wil productiehuizen behouden - Theaterkrant.

Wereldtournee Concertgebouworkest is big business (via Welingelichte Kringen)

"Als Beatrix op staatsbezoek gaat, reist er in haar kielzog altijd een handelsdelegatie mee. Bedrijven hopen op goede deals met het te bezoeken land. Volgend jaar bestaat het Concertgebouworkest 125 jaar. Op het programma staat een wereldtournee langs zes werelddelen. En het bedrijfsleven zit erbovenop, want het orkest kan hun big business opleveren, schrijft het FD. Hoofdsponsors ING en Unilever staan vooraan in de rij. Ook Philips is geïnteresseerd.

Zie: Welingelichte Kringen - Wereldtournee Concertgebouworkest is big business.

Balkenendenorm voor directeur Culturele Hoofdstad 2018 (via ED)

"Als Brabant de titel Culturele Hoofdstad van 2018 binnenhaalt dan ontvangt de artistiek directeur van het evenement een salaris dat maximaal de Balkenendenorm (193.000 euro) is." De provincie en vijf deelnemende grote steden hebben dat besloten ondanks een unaniem gesteunde motie van de gemeenteraad van Den Bosch die maximaal het lagere burgemeesterssalaris wilde. Ze verwachten dat dit salaris alleen aan de orde komt bij de artistiek directeur. "En we streven naar lager", schrijven de partijen nog wel.

Zie: Balkenendenorm voor directeur Brabant 2018 - ED.

Stedelijk blijft geld vragen (via PAROOL)

"Als het Stedelijk Museum de aangevraagde subsidie van 15,6 miljoen euro niet krijgt, zal het geen nieuw plan maken: 'Maar dan zijn we wel gedwongen om de entreeprijs te verdubbelen tot dertig euro.' Dat zei (vertrekkend) zakelijk directeur van het Stedelijk Patrick van Mil gisteren tegen de raadscommissie kunst. Het Stedelijk, legde Van Mil daar als inspreker nog eens uit, is echt niet in staat om twee miljoen extra aan onderhoudskosten te betalen en nog eens twee miljoen te bezuinigen."

Lees: Stedelijk blijft geld vragen - PAROOL.

17.5.12

'Waar is de 'ware kunstenaar' die wij wel willen subsidieren?' (via VK)

"Waarom is dat hier kunst en dat niet? Met die vraag is echt niets mis! Het taboe op kunst bevragen is postmodernistisch onzin. 'Als we samen een gemeenschap willen organiseren waarin we het ene wel en het andere niet ondersteunen, dan moeten we voorbij de patstelling dat ieders eigen smaak legitiem is, naar een gezamenlijk oordeel', betoogt Jeroen Rijnders, filosoof en kunstenaar."

Lees verder: 'Waar is de 'ware kunstenaar' die wij wel willen subsidieren?' - VK.

16.5.12

Het Van Abbemuseum in Eindhoven wil financieel zelfstandiger worden (via cultuurbeleid.nl)

"Het Van Abbemuseum in Eindhoven wil financieel zelfstandiger worden, meer binding krijgen met Eindhovenaren en vaker gaan samenwerken, ook internationaal. Dat staat in het beleidsplan 2013-2017, 'Transparant & verspreid - voor kunst & samenleving'. Het museum wil kunstwerken op commerciële basis gaan verhuren aan bedrijven, de toegangsprijs verhogen en intensiever gaan samenwerken met het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) en het culturele instituut SALT in Istanbul."

Lees: Plannen van Van Abbemuseum 2013-2017 - cultuurbeleid.nl.

Advies cultuurnota Groningen: popmuziek redelijk ongeschonden (via 3voor12)

"Na Amsterdam, Den Haag en Rotterdam heeft nu ook Groningen een advies voor de cultuurnota. Waar in Rotterdam twee podia hun subsidie volledig verliezen, blijft de popmuziek in de noordelijke stad redelijk ongeschonden. Poppodium Vera krijgt zelfs evenveel subsidie al in de huidige periode, van Simplon wordt een efficiencyslag gevraagd. Eurosonic/Noorderslag behoudt zijn subsidie. De stichting Urban House, die diverse evenementen organiseert, krijgt iets minder geld dan voorheen."

Lees verder:  Advies cultuurnota Groningen: popmuziek redelijk ongeschonden - 3voor12.

Cultuurkaart scholieren blijft voorlopig bestaan (via nu.nl)

"De Cultuurkaart voor midddelbare scholieren verdwijnt voorlopig niet. Een tijdje bestond de vrees dat door het verdwijnen van de rijksbijdrage voor cultuureducatie dat ging gebeuren. Directeur Walter Groenen zegt voldoende fondsen te hebben gevonden om de Cultuurkaart in ieder geval komend schooljaar te laten bestaan. Nieuw is dat ook commerciële partijen meedoen."

Lees: Cultuurkaart scholieren blijft voorlopig bestaan - nu.nl.

Geen Art Amsterdam 2012 - Binnenland (via VK)

"Amsterdam RAI heeft besloten te breken met Art Amsterdam. De editie 2012 gaat niet door en de RAI verwacht dat de kunstbeurs de komende jaren niet terugkeert op de beurskalender. Volgens een woordvoerder van de RAI hebben alle partijen (waaronder de RAI-directie en het beursteam) tot het uiterste gevochten voor het behoud van de beurs."

Zie: Geen Art Amsterdam 2012 - VK.

Advies: streep door tientallen Utrechtse cultuursubsidies (RTV Utrecht)

"Tientallen Utrechtse culturele instellingen hebben een negatief subsidieadvies gekregen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Festival deBeschaving, toneelgezelschap 't Barre Land, Jeugdtheaterhuis de Berenkuil, RASA Utrecht, Het Lab Utrecht en het Moluks Historisch Museum. Een onafhankelijke commissie heeft woensdag advies uitgebracht over de subsidies. Van de 88 subsidieaanvragen voor de Cultuurnota 2013-2016 krijgen er 48 het advies 'subsidiabel'. Negen daarvan hebben het label 'subsidiabel met prioriteit'."

Lees verder: Advies: streep door tientallen Utrechtse cultuursubsidies - RTV Utrecht.

14.5.12

Art Amsterdam nu al in problemen (via PAROOL)

De nieuwe kunstbeurs Art Amsterdam, onder leiding van Edo Dijksterhuis, kampt met problemen. Een toenemend aantal galeriehouders, onder wie Annet Gelink en Paul Andriesse, trekt zich terug. Deelnemers aan de beurs zouden niet gelijk worden behandeld. Er wordt gesproken over een A- en een B-lijst. Art Amsterdam is door beursdirecteur Dijksterhuis en onder auspiciën van de RAI opgezet als een vernieuwde, oftewel kleinere en exclusievere uitvoering van de oude beurs in de RAI. Dijksterhuis bedacht een concept voor 'nieuwe invalshoeken' en 'frisse perspectieven' met 'innovatieve' galerieën. Hij verplaatste de beurs in tijd (van het voorjaar naar september) en in locatie (van de RAI naar een oude fabriekshal van Stork in Amsterdam-Noord). Zijn plannen werden met enthousiasme begroet.

Lees: Art Amsterdam nu al in problemen - PAROOL.

'De ware kunstenaar krijgt geen subsidie' (VK)

"De reden waarom kunstsubsidies geen topkunstenaars opleveren en in de praktijk deze juist buitensluiten, is gemakkelijk aan te wijzen: met de selecties door de 'experts' uit de belangengroepen ontstaat een cirkelconstructie waarin, met opzet, voor toptalent geen plaats is. Dat betoogt componist John Borstlap.

Op de site van de Volkskrant verscheen op 19 april een stuk getiteld: 'Kunstsubsidies leveren geen topkunstenaars op', waarin een onderzoek werd vermeld dat zou uitwijzen, dat sinds 1960 in Nederland het aantal kunstenaars dat 'doorbreekt' onafgebroken is gedaald, terwijl de kunstsubsidies in die periode juist enorm toenamen."

Lees verder: 'De ware kunstenaar krijgt geen subsidie' - VK.

12.5.12

Kunstraad: Stedelijk krijgt verloren wereldreputatie niet meer terug (via PAROOL)

"De wereldtop is voor het Stedelijk Museum onhaalbaar, zegt voorzitter Gerard de Kleijn van de Amsterdamse Kunstraad (AKR). 'Het Stedelijk had een wereldreputatie. Het streven was die terug te krijgen, maar we leven nu in een andere tijd. Dit type museum, met dit budget, haalt het wereldpodium niet. Kijk naar wat wordt gebouwd in Azie en de Arabische wereld, de budgetten daar. Daar is niet tegenop te concurreren,' zegt De Kleijn."

Lees verder: Kunstraad: Stedelijk krijgt verloren wereldreputatie niet meer terug - PAROOL.

KIT gaat in beroep bij Raad van State (via cultuurbeleid.nl)

"Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam stapt naar de Raad van State om de subsidiestop per 1 januari 2013 van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan te vechten. Een beroep bij de rechtbank in Amsterdam werd eerder deze week niet-ontvankelijk verklaard. Onderdelen van het KIT, zoals het Tropenmuseum en het Tropentheater, en de wetenschappelijke bibliotheek, dreigen eind dit jaar de deuren te moeten sluiten."

Bron: KIT gaat in beroep bij Raad van State - cultuurbeleid.nl.

11.5.12

Everyone for Themselves (Interview met Bik Van der Pol in Metropolis M)

Hoe beïnvloedt de actuele financiële crisis onze ethische kaders? Wat is de rol van de markt? In hoeverre sturen ‘power players’ in de kunstwereld en beslissingen van politici onze waarneming? Over deze vragen buigen Liesbeth Bik en Jos van der Pol zich deze week samen met Jan van de Pavert in Witte de With, Centrum voor Hedendaagse Kunst en De Unie in Rotterdam tijdens het project Everyone for Themselves, eindigend in een symposium op zaterdag 12 mei.

Zie: Everyone for Themselves - preview in Metropolis M.

Kunst zal de wereld niet redden (haar helpen wel) (De Standaard)

"Er zullen altijd mensen bestaan die kunst elitair noemen. Ze doen maar, zegt Oscar van den Boogaard. Als de overheid maar beseft dat ze zelfs dat elitaire moet blijven steunen. Commercie en platheid hebben we vanzelf al genoeg."

Lees: Kunst zal de wereld niet redden (haar helpen wel) - De Standaard.

SfA ondersteunt negen organisaties werkzaam in e-cultuur, architectuur en vormgeving

"Met ingang van 2013 zullen er geen producerende instellingen op gebied van architectuur, e-cultuur en vormgeving rechtstreeks door het ministerie van OCW worden gesubsidieerd. De organisaties die tot nu toe deel uitmaken van de Basis Infrastructuur (BIS) konden dit voorjaar subsidie aanvragen bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) voor het uitvoeren van een tweejarig programma.

Negen instellingen ontvangen een positief advies. Op gebied van e-cultuur: Mediamatic, Submarine Channel, V2, De Waag en Steim. Binnen de sector architectuur: Archiprix, de IABR en Architectuur Lokaal. En op gebied van Vormgeving: Droog Design. In totaal stelt het SfA voor het uitvoeren van deze programma’s jaarlijks € 2.700.000 beschikbaar. Er kon maximaal € 500.000 per instelling worden aangevraagd. Voor sommige instellingen betekent dit dat zij ondanks een positief advies alsnog een fikse bezuiniging moeten doorvoeren."

Lees verder: SfA ondersteunt negen organisaties werkzaam in e-cultuur, architectuur en vormgeving.

Rotterdamse poppodia en festivals schrijven brandbrief aan wethouder Laan (via 3voor12)

"In een gezamenlijke brief aan wethouder Laan (Sport & Recreatie en Kunst & Cultuur) vragen Rotterdamse poppodia en festivals aandacht voor de desastreuze gevolgen voor de popmuziek in Rotterdam, als de adviezen in het Cultuurplanadvies 2013-2016 van de RRKC integraal in beleid worden omgezet. Dat zou namelijk betekenen dat de subsidie voor pop verlaagd wordt van 3,7% van het totale cultuurbudget in 2009 naar 1,7% in 2013; een verlaging van bijna 60%. Daarmee wordt het in de komende jaren onmogelijk om een serieus popaanbod overeind te houden."

Lees verder: Brandbrief aan wethouder Laan - 3VOOR12.

1.5.12

BTW omlaag, kaartje niet goedkoper (via Spitsnieuws)

"De Kunduzcoalitie mag dan wel eerder deze week hebben besloten dat de vorig jaar ingevoerde btw-verhoging in de kunstsector wordt teruggedraaid, daar zullen u en wij weinig van merken. De vorig jaar op de barricades geklommen podia en schouwburgen grijpen het voordeeltje namelijk aan om de kas extra te spekken, zo blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad bij enkele podia en instanties in de kunstsector."

Zie: BTW omlaag, kaartje niet goedkoper - Spitsnieuws.

Petitie: BTW voor beeldende kunst terug naar 6% (petities.nl)

Beeldend kunstenaars, galeriehouders, verzamelaars, collega's uit de sector, en kunstliefhebbers
constateren dat ongelijke handhaving van de BTW voor podiumkunsten en beeldende kunst een onacceptabel onderscheid in de culturele sector aan brengt. Terwijl de podiumkunsten teruggaan naar 6% BTW, krijgt de beeldende kunst met een tweede BTW-verhoging te maken. Door de BTW-verhoging daalde de verkoop via galeries het afgelopen jaar reeds met 25%. De beeldend kunstenaars worden onevenredig hard getroffen door deze opeenstapeling van bezuinigingen.

Zij vinden dat er geen onderscheid gemaakt mag worden in het BTW-tarief binnen de culturele sector.
En dat ook de beeldende kunst terug moet naar 6% BTW!

De actiegroep zegt dat een lager BTW-tarief de lasten voor de beeldend kunstenaar verlicht, het ondernemerschap stimuleert, de sterk dalende opbrengsten repareert en de internationale marktpositie helpt te handhaven.

Ga naar BTW voor beeldende kunst terug naar 6% - petities.nl en teken de petitie.

Onderscheid Podium vs Beeldende Kunst (Platform Beeldende Kunst)

"Platform Beeldende Kunst is verbolgen over het feit dat het herstel van de btw-verhoging, aangekondigd door het demissionair Kabinet Rutte, slechts geldt voor de podiumkunsten en niet voor de beeldende kunst. Op kaartjes voor theatervoorstellingen wordt slechts 6 procent btw geheven, op kunst gaat het tarief van 21 procent gelden. Zelfs binnen de VVD-gelederen werd ingezien dat een btw-verhoging een ongelukkige maatregel was die averechts uitpakt. Toch wordt dit inzicht niet opgevolgd wat de beeldende kunst betreft. Hiermee wordt niet alleen een eigenaardig onderscheid in het kunstenveld aangebracht waarvan de redenering uiterst onduidelijk is, het is ook een zoveelste verzwakking van de structurering van de beeldende kunst in Nederland."

Lees verder: Onderscheid Podium vs Beeldende Kunst - Platform Beeldende Kunst.

Hogere BTW klap voor galeriehouder (via VK)

Kopers van kunstwerken worden op 1 oktober met de tweede BTW-verhoging binnen twee jaar geconfronteerd. Galeriehouders verbazen zich omdat voor de podiumkunsten straks wel weer het lage btw-tarief gaat gelden. 'Terwijl we al 15 tot 20 procent omzetverlies hebben geleden. Veel van mijn collega's zitten op de rand. Verzamelaars wijken uit naar Frankrijk en Duitsland, waar wel de lage tarieven gelden. Dit is oneerlijke concurrentie en heel slecht voor de export van onze kunst.'

Lees: Hogere btw klap voor galeriehouder - VK.