14.5.12

'De ware kunstenaar krijgt geen subsidie' (VK)

"De reden waarom kunstsubsidies geen topkunstenaars opleveren en in de praktijk deze juist buitensluiten, is gemakkelijk aan te wijzen: met de selecties door de 'experts' uit de belangengroepen ontstaat een cirkelconstructie waarin, met opzet, voor toptalent geen plaats is. Dat betoogt componist John Borstlap.

Op de site van de Volkskrant verscheen op 19 april een stuk getiteld: 'Kunstsubsidies leveren geen topkunstenaars op', waarin een onderzoek werd vermeld dat zou uitwijzen, dat sinds 1960 in Nederland het aantal kunstenaars dat 'doorbreekt' onafgebroken is gedaald, terwijl de kunstsubsidies in die periode juist enorm toenamen."

Lees verder: 'De ware kunstenaar krijgt geen subsidie' - VK.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten