22.5.12

"Het lijkt wel een slagveld, het advies ‘Slagen in Cultuur’ van de Raad voor Cultuur" (Kunstbeeld)

"Het lijkt wel een slagveld, het advies ‘Slagen in Cultuur’ van de Raad voor Cultuur. Eerst werden de bezuinigingen van 200 miljoen op kunst en cultuur bekend, en nu ligt er dan de ernstig uitgeklede basisinfrastructuur. Een eerdere poging van de raad om het tij te keren, een advies uit 2011 waarin de raad voorstelde de bezuinigingen gefaseerd in te voeren, werd afgewimpeld door staatssecretaris Halbe Zijlstra."

"Tussen de regels door weerklinkt het oorverdovende besef dat de strikte keuzen een behoorlijke impact zullen hebben. Er is weinig ruimte voor talentontwikkeling, vernieuwing en experiment," schrijft Machteld Leij in Kunstbeeld.

Lees helemaal: Raad voor Cultuur presenteert Slagen in Cultuur - Kunstbeeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten