21.5.12

Raad voor Cultuur presenteert Adviezen 'Slagen in Cultuur', culturele basisinfrastructuur 2013 - 2016

De Raad voor Cultuur presenteert vandaag ‘Slagen in Cultuur: advies over de culturele basisinfrastructuur 2013 - 2016’. In het advies motiveert de raad welke culturele instellingen volgens hem vanaf 2013 in aanmerking komen voor een vierjarige rijkssubsidie. Er zijn 118 aanvragen door de raad beoordeeld op de criteria kwaliteit, publieksbereik, ondernemerschap, (inter)nationaal belang, educatie, geografische spreiding en bij bepaalde instellingen ook talentontwikkeling. Het gaat om subsidieaanvragen van zeer uiteenlopende culturele organisaties: van orkesten tot musea, van jeugdtheatergezelschappen tot presentatie-instellingen. De raad heeft bij de beoordeling van de aanvragen rekening gehouden met de verschillen tussen instellingen, hun eigen profilering en de betekenis van de instelling voor de lokale en/of nationale omgeving.

Lees en download: Adviezen 'Slagen in Cultuur, culturele basisinfrastructuur 2013 - 2016 - cultuurbeleid.nl'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten