11.5.12

SfA ondersteunt negen organisaties werkzaam in e-cultuur, architectuur en vormgeving

"Met ingang van 2013 zullen er geen producerende instellingen op gebied van architectuur, e-cultuur en vormgeving rechtstreeks door het ministerie van OCW worden gesubsidieerd. De organisaties die tot nu toe deel uitmaken van de Basis Infrastructuur (BIS) konden dit voorjaar subsidie aanvragen bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) voor het uitvoeren van een tweejarig programma.

Negen instellingen ontvangen een positief advies. Op gebied van e-cultuur: Mediamatic, Submarine Channel, V2, De Waag en Steim. Binnen de sector architectuur: Archiprix, de IABR en Architectuur Lokaal. En op gebied van Vormgeving: Droog Design. In totaal stelt het SfA voor het uitvoeren van deze programma’s jaarlijks € 2.700.000 beschikbaar. Er kon maximaal € 500.000 per instelling worden aangevraagd. Voor sommige instellingen betekent dit dat zij ondanks een positief advies alsnog een fikse bezuiniging moeten doorvoeren."

Lees verder: SfA ondersteunt negen organisaties werkzaam in e-cultuur, architectuur en vormgeving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten