28.6.12

Theater Instituut vecht voor behoud collectie (via ED)

"Het Theater Instituut Nederland (TIN) in Amsterdam meent dat het ministerie van OCW dwarsligt bij de redding van de omvangrijke theatercollectie, die sinds begin vorige eeuw is opgebouwd. Het TIN krijgt volgend jaar geen subsidie meer en wil de collectie daarom onderbrengen bij de Universiteit van Amsterdam. Het instituut wil hier 4 miljoen euro voor gebruiken dat het overhield aan de verkoop van drie panden aan de Amsterdamse Herengracht in 2008. Het ministerie van OCW heeft echter in een brief aan het TIN laten weten hier geen toestemming voor te geven."

Bron: Theater Instituut vecht voor behoud collectie - ED. Luister ook het item op NOS Nieuws: Theater Instituut naar rechter om beheer collectie.

Jeffrey Deitch on the threat private institutions pose for museums (artnet Magazine)

"Two years since his surprise appointment as director of the Los Angeles Museum of Contemporary Art, Jeffrey Deitch admits that the switch from running a successful commercial gallery in New York to salvaging a struggling nonprofit was a "rude awakening".During a conversation with art advisor Josh Baer at Art Basel, Deitch described the burden of raising money from museum patrons, who, unlike gallery clients, have fewer tangible incentives to give.

Deitch reserved his strongest criticism for the new class of wealthy private institutions that now compete with museums for acquisitions. These megacollectors pose a bigger threat to LA MOCA than do even the top galleries, many of which are known for producing museum-quality shows, he said.

In the end, Deitch said he’s setting out to create a new hybrid fund-raising model, one that looks beyond the traditional realms of patron and corporate support and connects museums with private foundations."


Read: Jeffrey Deitch on the threat private museums pose for LA MOCA - artnet Magazine.

Onderwijsraad en Raad voor Cultuur: Geef scholen regie over onderwijs in kunst en cultuur

"Ontwikkel een referentiekader cultuureducatie, bevorder de deskundigheid op school en stel de culturele infrastructuur meer in dienst van de scholen. Volgens de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur zijn dit noodzakelijke maatregelen die ervoor moeten zorgen dat cultuureducatie in het hart van het onderwijs terechtkomt. Zo krijgen de scholen de touwtjes in handen bij het onderwijzen van kunst en cultuur. Dit schrijven deze raden in hun gezamenlijke advies Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren! dat vanochtend is aangeboden aan demissionair staatssecretaris Zijlstra (OCW)."

Lees: Onderwijsraad en Raad voor Cultuur: Geef scholen regie over onderwijs in kunst en cultuur - website Raad voor Cultuur. Of download het advies direct.

Oproep voor een inhoudelijk en grondig cultuurdebat (DeWereldMorgen.be)

Dominique Willaert (artistiek coördinator van Victoria Deluxe) pleit voor een open en vernieuwend kunst- en cultuurdebat in Vlaanderen.

"Vlaanderen is echter bijzonder arm aan visie over waar het met ons kunst- en cultuurbeleid naar toe moet. De recente beslissingen van de Vlaamse regering en minister Schauvliege maken pijnlijk duidelijk hoe het Kunstendecreet de deuren wijd openzet voor politieke zelfbediening en parochiaal getouwtrek tussen cultuurbobo’s en hun organisaties en kunstenaars die ze zogenaamd vertegenwoordigen. De recente stroom aan opiniestukken zijn zowat telkens op dezelfde leest geschoeid: misnoegde cultuurmakers scanderen hoe slecht ze wel zijn behandeld door de beoordelingscommissies en de minister. Zelden tot nooit wordt er een brede analyse gemaakt over hoe we willen dat ons kunst- en cultuurbeleid er in globo kan en moet uitzien."

Lees verder: Oproep voor een inhoudelijk en grondig cultuurdebat - DeWereldMorgen.be.

26.6.12

'Vlaamse regering gelooft in de kunstensector' (via Knack.be)

"De Vlaamse regering heeft de meerjarige cultuursubsidies voor de periode 2013-2016 goedgekeurd. Er wordt 94,5 miljoen euro uitgetrokken. Dat is 7,5 miljoen euro meer dan oorspronkelijk voorzien. "Een bewijs dat deze regering gelooft in de kunstensector", aldus minister van Cultuur Joke Schauvliege.

Er was de voorbije weken heel wat te doen over de nieuwe subsidieronde in de cultuursector. Minister Schauvliege besliste om de adviezen in alle transparantie online te plaatsen en dat veroorzaakte de nodige beroering in de culturele sector. Zo was er vooral veel commotie rond een aantal organisaties (zoals Musical van Vlaanderen, het barokorkest La Petite Bande en het Antwerpse Zuiderpershuis) die hun subsidies dreigden te verliezen."

Lees: Schauvliege: 'Vlaamse regering gelooft in de kunstensector' - Knack.be.

Gemeente Den Haag bezuinigt 20 procent op kunst en cultuur (via cultuurbeleid.nl)

"Tientallen Haagse culturele instellingen krijgen de komende jaren geen gemeentelijke subsidie meer. Op een groot aantal instellingen wordt flink gekort. Dat staat in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur ‘Haagse Nieuwe’ met de cultuursubsidies voor de periode 2013 - 2016 van de gemeente Den Haag. Het college (PvdA, VVD, D66 en CDA) neemt het advies van een cultuurcommissie grotendeels over. Tot en met 2016 trekt Den Haag jaarlijks ruim 49 miljoen euro uit voor cultuursubsidies, een korting van zo’n 20 procent."

Bron: Cultuurbeleid.nl. Naar: Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur ‘Haagse Nieuwe’.

25.6.12

Onderzoek naar de presentatie-instellingen voor beeldende kunst beschikbaar - De Zaak Nu

De Zaak Nu, de Nederlandse belangenvereniging voor presentatie-instellingen,heeft een onderzoek ingesteld naar de rol, het belang en het functioneren van Nederlandse presentatie-instellingen.Met bijna 100 leden over het hele land verspreid, is het ledenbestand van De Zaak Nu een volwaardige afspiegeling van dit diverse en dynamische deel van de Nederlandse beeldende kunst-sector.Het onderzoek dat zij hebben laten uitvoeren door DSP-groep is er op gericht om zowel aan inhoudelijke verdieping en kennis bij te dragen als voor het eerst cijfermateriaal over de Nederlandse presentatie-instellingen te verzamelen.

DSP-groep heeft de sector de afgelopen maanden zowel kwantitatief als kwalitatief onderzocht. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is dat van een uiterst actieve en dynamische sector. Het totaal aantal activiteiten van presentatie-instellingen bedroeg bijvoorbeeld in 2011 ruim 13.000. Hiermee wisten de instellingen 6700 keer de pers te halen en bereikten ze een overweldigend aantal van 2,9 miljoen mensen.

Download: Onderzoek naar de presentatie-instellingen beschikbaar! - De Zaak Nu.

ArtEZ stopt met 'Fine Art' in Zwolle (via Stentor)

"De locatie Zwolle van hogeschool ArtEZ verliest de studierichting Fine Art (vrije kunst). Arnhem blijft de opleiding houden, maar die krijgt per 2013 wel een compleet nieuwe opzet. Enschede volgt in 2016. Dat is de uitkomst van de discussie over deze studierichting. Doel is, met een strengere selectie, het aantal studenten te verlagen van 480 naar 350. Daarnaast moet de kwaliteit van het onderwijs omhoog. ArtEZ wil zo beter voldoen aan de vraag naar het soort kunstenaars dat op dit moment nodig is."

Lees verder: ArtEZ stopt met 'Fine Art' in Zwolle - Stentor.

22.6.12

Crowdfunding: schijnhuwelijk tussen cultuur en markt (DeWereldMorgen.be)

"De verdeling van cultuursubsidies in België verloopt eens te meer niet zonder heisa. Vijftien culturele organisaties worden positief beoordeeld, maar krijgen toch geen middelen. Omdat er doodeenvoudig drie miljoen euro te kort is. Aanleiding voor een debat over alternatieve financiering voor cultuurprojecten. Yamila Idrissi (SP.A) pleit voor het stimuleren van crowdfunding.

Maar, zegt Dirk Tuypens (acteur en lid van de Belgische PVDA), crowdfunding is geen antwoord op, maar een gewillig meegaan in een beleidsstrategie die overheidssubsidies doet afnemen en de culturele sector overlevert aan de nefaste invloed van de markt."

Lees alles: Crowdfunding: schijnhuwelijk tussen cultuur en markt - DeWereldMorgen.be

Zijlstra: nieuw cultuuradvies zou onzorgvuldig zijn (via PAROOL)

"Het zou onzorgvuldig zijn om de Raad voor Cultuur opnieuw om advies te vragen over subsidies voor de kunst- en cultuursector. Dat stelde staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) vandaag tijdens een overleg met de Tweede Kamer. Enkele partijen, zoals de PvdA, SP en GroenLinks, struikelen erover dat Zijlstra op Prinsjesdag een besluit neemt over de subsidies, terwijl er dan net verkiezingen zijn geweest. Zijlstra vindt dat de procedure die met de Kamer is afgesproken moet worden gevolgd. Een nieuw advies kan deze procedure stilleggen waardoor onduidelijkheid zal ontstaan, ook voor instellingen die wel een positief subsidieadvies hebben gehad. 'Je kunt niet gedurende de rit de spelregels veranderen', zei Zijlstra."

Zie: Zijlstra: nieuw cultuuradvies zou onzorgvuldig zijn - PAROOL.

20.6.12

Rotterdamse kunstenaars raken atelier kwijt (via Telegraaf)

"Zo'n 100 Rotterdamse kunstenaars moeten voor het einde van het jaar hun atelier uit. De gemeente doet zo veel mogelijk panden waarin kunstenaars werken van de hand. Dat zegt Chris Bouma, directeur van de Stichting Kunstenaars Accommodatie Rotterdam (SKAR). De pijn zit in de gehuurde panden, zo'n 40 procent van het totale bestand. De gemeente heeft plannen om die tien gebouwen te verkopen als 'kluspand' of als te ontwikkelen appartementencomplex.

Donderdag bespreekt de raadscommissie de brandbrief van de BBK aan wethouder Hamit Karakus. Behalve beeldende kunstenaars worden ook dansers, theatermakers en schrijvers getroffen door de voorgenomen verkoop van gemeentegebouwen."

Zie: Rotterdamse kunstenaars raken atelier kwijt - Telegraaf.nl.

19.6.12

Stedelijk houdt deuren op maandag dicht (via VK)

"Het Stedelijk Museum in Amsterdam zal na de heropening iedere maandag gesloten zijn. Het museum wijkt daarmee af van de openingstijden van het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum. Die twee ook aan het Museumplein gelegen musea zijn wel zeven dagen per week open. 'Natuurlijk heten we liever op alle dagen het publiek welkom, maar dat kan niet met de huidige subsidie', zegt zakelijk directeur Patrick van Mil. Het gesloten houden van de deuren op maandag scheelt volgens Van Mil honderdduizenden euro's per jaar."

Lees: Stedelijk houdt deuren op maandag dicht - VK.

18.6.12

De Pop van de Top (Metropolis M - Opinie)

"Een culturele saneringsoperatie heeft zich in gang gezet. Niets lijkt deze nog te kunnen stoppen. De eerste ontslagen zijn al gevallen, velen zullen er nog volgen. Over de komende maanden zal de rook langzaamaan optrekken en zullen de contouren zichtbaar worden van een nieuw cultuurbestel, waarin de verhouding tussen overheid, cultuurmakers en het bredere publiek grondig gewijzigd zal zijn. Logischerwijs ontkomt ook het kunstonderwijs niet aan verandering. Bestuurders bereiden zich voor om de instroom drastisch te reduceren en de focus te verleggen naar toptalent, ondernemerschap en marktgerichtheid. De daadkrachtige managementtaal waaraan de cultuursector nu wordt onderworpen maskeert echter een gapende leegte: bij gebrek aan ideeën over waar kunst en cultuur nu eigenlijk voor dienen, wordt cultuur gereduceerd tot commercie en de cultuurmaker tot cultureel ondernemer. Alleen de zogenaamde topinstellingen en de toptalenten worden nog buiten de tucht van de markt gehouden. Maar het is een top zonder basis, als een gebouw zonder fundering."

Lees verder: De Pop van de Top - Metropolis M: opinie. Door Merijn Oudenampsen, socioloog en politicoloog.

Kunsten 92 roept politiek op om schade aan cultuursector te beperken

Aanstaande donderdagmiddag 21 juni (13.00 – 16.00 uur) vergadert de Tweede Kamer over het advies ‘Slagen in cultuur, culturele basisinfrastructuur 2013-2016’ van de Raad voor Cultuur. Kunsten 92 doet middels een brief een oproep aan de politiek om de schade die aan de sector wordt toegebracht door te snel en teveel te bezuinigen zoveel mogelijk te beperken.

Lees: Brief Kunsten 92 aan Tweede Kamer ten behoeve van het debat op 21 juni.

Zijlstra ondersteunt nieuwe opzet cultuurkaart (via Cultuurnetwerk)

"Op verzoek van CJP bekrachtigt staatssecretaris Zijlstra de nieuwe private opzet van de Cultuurkaart. De btw-vrijstelling voor activiteiten in het kader van de Cultuurkaart is niet uitvoerbaar. Wel is staatssecretaris van Financiën Frans Weekers bereid tot een vrijstelling in het geval van besloten voorstellingen voor leerlingen. Verder zal Zijlstra het convenant van de samenwerkingspartners medeondertekenen en draagt hij de eigendomsrechten van de Cultuurkaart over aan CJP."

Bron: Zijlstra ondersteunt nieuwe opzet cultuurkaart - Cultuurnetwerk.

15.6.12

Geen geld voor 23 kunstinstellingen Amsterdam (via PAROOL)

"23 Amsterdamse kunst- en cultuurinstellingen moeten vanaf volgend jaar geen subsidie van de gemeente meer krijgen. Daaronder zijn Theater de Engelenbak, Felix Meritis, het Tropentheater en M-Lab. Dat adviseert de Amsterdamse kunstraad in een vandaag gepresenteerd advies aan de gemeente over de te verstrekken kunstsubsidies in de periode 2013-2016."

Zie: Geen geld voor 23 kunstinstellingen Amsterdam - PAROOL.

13.6.12

WORM in Rotterdam misschien dicht

Het is vrijwel zeker dat WORM na 2012 zal ophouden te bestaan, als de adviezen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) en het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Vormgeving en e-cultuur worden opgevolgd. De kans is zelfs aanwezig dat WORM de deuren al in het najaar moeten sluiten. WORM gaat er meer dan 50% aan structurele inkomsten op achteruit door de voorgenomen bezuinigingen. Op dit moment is de organisatie bezig met het maken van een plan waarbij WORM met de verminderde inkomsten en een ingrijpende reorganisatie een doorstart kan maken.

Zie: WORM.org - WORM dicht?

IFFR's Hubert Bals Fonds maakt voorjaarsselectie 2012 bekend (via IFFR)

"Het Hubert Bals Fonds (HBF) van het International Film Festival Rotterdam heeft negentien filmprojecten geselecteerd die bijdragen ontvangen voor scenario-ontwikkeling, digitale productie, postproductie of workshops. Het fonds geeft daarmee in totaal 260.000 euro aan projecten uit Aziatische, Latijns-Amerikaanse en Oost-Europese landen."

Zie: IFFR's Hubert Bals Fonds maakt voorjaarsselectie 2012 bekend - IFFR.

Platform Beeldende Kunst: Platform BK zoekt platforms

27 Juni lanceert Platform Beeldende Kunst hun initiatief in W139. Op deze dag willen ze niet alleen hun eigen plannen presenteren maar tevens een goed inzicht geven in alle initiatieven die zich inzetten voor de (beeldende) kunst. Voor een inventarisatie is Platform Beeldende Kunst daarom op zoek naar alle georganiseerde samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor de kunst. Ze willen deze groepen presenteren en daarmee de breedte en diversiteit van het kunstenveld zichtbaar maken.

Zie voor meer informatie: Platform Beeldende Kunst: Platform BK zoekt platforms.

12.6.12

Schauvliege zet nu ook subsidieadviezen online (via De Morgen)

"Op 1 juni liet minister Schauvliege totaal onaangekondigd weten dat ze de adviezen online liet zetten. Toen waren er alleen cijfers en rangschikkingen te zien, wat volgens de krant moeilijk in te schatten was omdat er geen inhoudelijke omkadering was. Om een open debat te krijgen, kondigde de minister vorige week aan dat de rest zou volgen. Gisterennamiddag verschenen de zakelijke en artistieke doorlichtingen van 355 huizen online."

Lees: Schauvliege zet nu ook subsidieadviezen online - De Morgen.

11.6.12

Kunstbeleid en onderzoek lijkt een haat-liefdeverhouding (Boekman 91)

"De relatie tussen kunstbeleid en onderzoek lijkt een haat-liefdeverhouding. Bestuurders laten onderzoek met ongewenste uitkomsten het liefst in de la verdwijnen. De harde waarheid van cijfers en conclusies dringt maar mondjesmaat door tot de praktijk. Met als schoolvoorbeeld rapporten die de laatste tien jaar aandacht vroegen voor de groeiende kloof tussen podiumkunst en publiek. Daarom in Boekman 91 een stevig pleidooi voor de Cultuurindex Nederland die de Boekmanstichting in samenwerking met het SCP wil gaan maken."

Zie: Boekman 91: Kunst en onderzoek - Boekman Stichting.

Ruim helft adviezen Raad voor Cultuur aangevochten (via PAROOL)

"In 62 brieven hebben evenzoveel culturele instellingen bezwaar gemaakt tegen de adviezen van de Raad voor Cultuur (RvC) over de aanstaande verdeling van rijkssubsidies. Daarmee wordt ruim de helft van de 118 door de RvC uitgebrachte adviezen aangevochten. Algemeen secretaris van de Raad, Jeroen Bartelse, is niet verbaasd: 'Er wordt ook flink gehakt.'"

Lees verder: Ruim helft adviezen Raad voor Cultuur aangevochten - PAROOL.

7.6.12

Meerderheid raad bezorgd om Rotterdamse popsector (via RTV Rijnmond)

"Een meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van de popsector in Rotterdam. Onlangs adviseerde de Rotterdams Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) om de subsidie met bijna 60 procent te korten. n november valt het definitieve besluit over de subsidietoekenningen.Dinsdagavond organiseerde Pop-Up (de gezamelijke poppodia en -organisaties) een informatieavond voor de Rotterdamse politiek."

Lees: Meerderheid raad bezorgd om Rotterdamse popsector - RTV Rijnmond.

Winnie Sorgdrager adviseur voor fusie orkesten (via VK)

"Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) heeft voormalig minister Winnie Sorgdrager benoemd als adviseur voor de fusie van de symfonieorkesten in Brabant en Limburg. Betrokken partijen hebben dat donderdag gezegd. In het zuiden is volgens het kabinet nog maar plaats voor één symfonieorkest. De Raad voor Cultuur wees vorige maand de subsidieaanvragen van het Brabants Orkest (HBO) en het Limburgs Symfonie Orkest (LSO) af omdat ze maar niet bij elkaar komen. Emotie en regionale sentimenten wees voorzitter Joop Daalmeijer destijds aan als oorzaak.

Lees: Winnie Sorgdrager adviseur voor fusie orkesten - VK.

5.6.12

Avro-directeur serieus over fusie met TROS (via VK)

"De voorgenomen fusie tussen de omroepen Avro en TROS moet echt leiden tot een nieuwe media-organisatie. Dat zei Avro-directeur Willemijn Maas vanmiddag in het programma Mediazaken op BNR Nieuwsradio. 'Dit gaat verder dan slechts het aan elkaar plakken van twee omroepen'. De besprekingen tussen beide omroepen zijn al in vergevorderd stadium, maar worden nu wel enigszins gefrustreerd door de val van het kabinet, erkende Maas. "

Lees verder: Avro-directeur serieus over fusie met TROS: 'We gaan echt iets nieuws neerzetten' - VK.

Directeur Stedelijk: We leggen de lat bewust hoog (via PAROOL)

"'Oneerlijk. En vooral: onwaar.' Zakelijk directeur Patrick van Mil van het Stedelijk Museum heeft iets recht te zetten, zegt hij. Na de harde kritiek van de Amsterdamse Kunstraad op het museum is er een 'totaal verkeerd' beeld van het museum ontstaan."

Lees verder: Directeur Stedelijk: We leggen de lat bewust hoog - PAROOL.

Haagse Hof: overgangsregeling WWIK noodzakelijk (via FNV Kiem)

"De overgangsregeling voor de afgeschafte kunstenaarsregeling WWIK, zoals FNV KIEM en de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) die in kort geding begin 2012 hebben weten af te dwingen, is inderdaad noodzakelijk. Dat bekrachtigt het Gerechtshof Den Haag vandaag in het hoger beroep dat de Staat der Nederlanden had aangespannen tegen de kort geding-uitspraak.

FNV KIEM en BBK maakten zich sterk voor een adequate overgangsregeling omdat veel kunstenaars investeringen voor de langere termijn hadden gedaan in de verwachting dat zij konden rekenen op de vaststaande 48 maanden WWIK-uitkering. Vaak gaat dat om atelierhuur, productiekosten of investeringen in promotie. De afgedwongen overgangsregeling verlengt de WWIK voor een half jaar, tot 1 juli aanstaande. "

Lees verder: Haagse Hof geeft FNV KIEM gelijk: overgangsregeling WWIK noodzakelijk.

Atlas voor Gemeenten 2012 verschenen (via Cultuurnetwerk)

"Op 23 mei verscheen een nieuwe versie van de Atlas voor gemeenten, waarin de 50 grootste gemeenten van Nederland op ruim 40 punten met elkaar worden vergeleken. Een onderdeel is de Cultuurkaart, waarin het culturele aanbod en de (passieve) cultuurparticipatie in de gemeenten worden geïndexeerd. Gegevens over kunstbeoefening en over cultuureducatie worden daarin echter niet meegenomen. Op deze cultuurindex scoort Amsterdam het beste, gevolgd door Groningen en Utrecht. Dat zijn de steden in Nederland die volgens hun indicatoren het meeste bijdragen aan het culturele klimaat en de totale maatschappelijke waarde van cultuur. Er kan een uitgebreide analyse per gemeente worden gemaakt; op de site wordt als voorbeeld Den Bosch uitgewerkt."

Bron: Atlas voor Gemeenten 2012 verschenen - Cultuurnetwerk.

Lancering Platform Beeldende Kunst op 27 juni in W139

Een jaar na de Mars der Beschaving, na Schuilen in het Rijks, na het bezetten van Boijmans en een salvo aan Art Bombs hebben kunstenaars, ontwerpers, curatoren en critici hun krachten gebundeld in Platform Beeldende Kunst. Via nieuwe samenwerkingsverbanden willen zij invloed uitoefenen op het huidige beleid en de beeldvorming rondom kunst en cultuur. Op 27 juni lanceren ze het Platform in de W139. Tijdens de lancering presenteren ze hun plannen en komen verschillende kunstenaars(groepen) aan het woord over hun activiteiten sinds de protesten vorig jaar juni.

Zie: Platform Beeldende Kunst: Lancering PBK in W139.

Rotown plaatst overlijdensbericht Rotterdamse Popsector (via 3voor12)

"'Rotterdamse Popsektor Nek Omgedraaid', kopt de voorkant van de Rotown programmafolder van juni. '64% gekort, nog maar 1,7% van het cultuurbudget naar de popsector' valt er te lezen. De achterpagina is vormgegeven als rouwadvertentie.

Het overlijdensbericht somt de zwarte feiten op: GESLOTEN: Nighttown, Waterfront, WATT, Heidegger, Exit. De perspectieven zijn niet veel beter, de gemeente gaf medio 2011 al aan de komende vijf jaar geen geld in nieuw poppodium te steken. Op de kaalslag volgde vorige maand een uitgesproken negatief advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC): geen subsidie (meer) voor De Nieuwe Oogst, Grounds en BIRD. "

Lees: Rotown plaatst overlijdensbericht Rotterdamse Popsector - 3VOOR12.

3.6.12

Kunstonderwijs zet mes in aanbod (via DUB)

"De kunsthogescholen willen in 2015 bijna 1400 minder kunstenaars, vormgevers en musici opleiden. Door daarnaast beter te gaan samenwerken, willen ze hun onderwijs verbeteren. ‘In houtskool’ schetsen de kunsthogescholen wat ze gedaan hebben sinds ze vorige zomer aankondigden dat ze opleidingen met weinig perspectief op werk kleiner en selectiever zullen maken. Staatssecretaris Zijlstra reageerde daar destijds positief op, maar waarschuwde dat de kunstopleidingen het geld dat ze met deze reductie besparen alleen mogen houden als ze goed samenwerken."

Lees verder: Kunstonderwijs zet mes in aanbod - DUB.

En/of zie de website van de HBO Raad.

Schauvliege hakt in Vlaamse cultuursubsidies (De Morgen)

"Minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) heeft totaal onaangekondigd de adviezen voor de meerjarige subsidies voor de periode 2013-2016 binnen het Kunstendecreet online gezet. Een ongeziene stunt, die de cultuursector in rep en roer zet. Met de publicatie wil de minister een einde maken aan het drukke gelobby vanuit de kunstensector, en al wie informatie lekte naar kunstenorganisaties en parlementsleden voor het blok zetten."

Lees verder: Schauvliege hakt in cultuursubsidies - De Morgen.

Zie de adviezen: Definitieve adviezen meerjarige subsidiëring Kunstendecreet 2013-2014 / 2016

Reacties/aanvullingen:
"Vlaams minister voor Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) verdedigt de publicatie van de adviezen voor de meerjarige subsidies voor de periode 2013-2016 binnen het Kunstendecreet. Ze heeft dat naar eigen zeggen gedaan omdat "er blijkbaar al lijsten met adviezen circuleerden, ook in de pers, en ze alleen maar de geruchtenmolen voedden". Lees verder: "Adviezen cultuursubsidies gepubliceerd om geruchtenmolen te stoppen" - De Morgen.

"Deze plotse demarche zal de ongerustheid en het wantrouwen binnen de sector alleen maar aanwakkeren." Zo reageert Vlaams parlementslid Yamila Idrissi (sp.a) op de online publicatie van de adviezen voor de meerjarige cultuursubsidies door Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V). Lees verder: Idrissi (sp.a) trekt van leer tegen "demarche" Schauvliege (CD&V) - De Morgen.

1.6.12

Nederlandse podia dubben over prijsverlaging (via VK)

"De Theaters DeLaMar in Amsterdam en De Flint in Amersfoort verlagen al spoedig hun toegangsprijzen. Een groot aantal andere schouwburgen, poppodia en theaters overweegt hetzelfde te doen. Zij doen dit omdat podiumkunsten volgens het lenteakkoord vanaf 1 juli weer onder het verlaagde btw-tarief van 6 procent vallen. Podia als Vredenburg in Utrecht, Paradiso in Amsterdam en de Koninklijke Schouwburg in Den Haag zijn nu aan het piekeren of ze hun bezoekers op deze directe manier van de verlaging willen laten profiteren."

 Lees verder: Nederlandse podia dubben over prijsverlaging - VK.