11.6.12

Kunstbeleid en onderzoek lijkt een haat-liefdeverhouding (Boekman 91)

"De relatie tussen kunstbeleid en onderzoek lijkt een haat-liefdeverhouding. Bestuurders laten onderzoek met ongewenste uitkomsten het liefst in de la verdwijnen. De harde waarheid van cijfers en conclusies dringt maar mondjesmaat door tot de praktijk. Met als schoolvoorbeeld rapporten die de laatste tien jaar aandacht vroegen voor de groeiende kloof tussen podiumkunst en publiek. Daarom in Boekman 91 een stevig pleidooi voor de Cultuurindex Nederland die de Boekmanstichting in samenwerking met het SCP wil gaan maken."

Zie: Boekman 91: Kunst en onderzoek - Boekman Stichting.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten