25.6.12

Onderzoek naar de presentatie-instellingen voor beeldende kunst beschikbaar - De Zaak Nu

De Zaak Nu, de Nederlandse belangenvereniging voor presentatie-instellingen,heeft een onderzoek ingesteld naar de rol, het belang en het functioneren van Nederlandse presentatie-instellingen.Met bijna 100 leden over het hele land verspreid, is het ledenbestand van De Zaak Nu een volwaardige afspiegeling van dit diverse en dynamische deel van de Nederlandse beeldende kunst-sector.Het onderzoek dat zij hebben laten uitvoeren door DSP-groep is er op gericht om zowel aan inhoudelijke verdieping en kennis bij te dragen als voor het eerst cijfermateriaal over de Nederlandse presentatie-instellingen te verzamelen.

DSP-groep heeft de sector de afgelopen maanden zowel kwantitatief als kwalitatief onderzocht. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is dat van een uiterst actieve en dynamische sector. Het totaal aantal activiteiten van presentatie-instellingen bedroeg bijvoorbeeld in 2011 ruim 13.000. Hiermee wisten de instellingen 6700 keer de pers te halen en bereikten ze een overweldigend aantal van 2,9 miljoen mensen.

Download: Onderzoek naar de presentatie-instellingen beschikbaar! - De Zaak Nu.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten