21.7.12

MOCA Director Jeffrey Deitch posts message, seeking to reassure (via latimes.com)

"For the last three weeks the Museum of Contemporary Art has been in an uproar over the resignation (some might say "ouster") of chief curator Paul Schimmel. Subsequently, four renowned artists who served on MOCA's board also resigned: Catherine Opie, Ed Ruscha, Barbara Kruger and John Baldessari.

On Friday, MOCA Director Jeffrey Deitch, who'd been largely silent publicly until now, posted a "Message From the Director" on the museum's website in which he seeks to offer reassurance about MOCA's financial and artistic stability and its future direction. The message came following a meeting Thursday night of MOCA's board of trustees."

Zie: MOCA Director Jeffrey Deitch posts message, seeking to reassure - latimes.com.

Zie voor eerdere berichten: Catherine Opie and Barbara Kruger's stinging MOCA resignation (via artreview.com).

Conflict Design Academy opgelost, directeur weg (via Nieuws.nl)

"Het conflict op de Design Academy in Eindhoven is opgelost. De afdelingshoofden die begin deze maand uit protest tegen geplande onderwijsvernieuwingen op de gerenommeerde opleiding opstapten, komen terug. Directeur Anne Mieke Eggenkamp krijgt een andere functie. De docenten vonden dat ze te weinig artistieke vrijheid overhielden door de onderwijsvernieuwing. Daarnaast wilden de afdelingshoofden hun bevoegdheid om docenten aan te stellen, budget te beheren en het lesprogramma samen te stellen behouden."

Lees verder: Conflict Design Academy opgelost, directeur weg - Nieuws.nl.

19.7.12

Institut Néerlandais voert actie tegen sluiting (via VK)

"Het personeel van het met sluiting bedreigde Institut Néerlandais  in Parijs gaat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag een bezwaarschrift indienen. Ook komt er een handtekeningenactie voor een open brief aan de koningin. De medewerkers zijn kwaad omdat het besluit is genomen door een demissionair minister met een parlement op reces.

Het ministerie maakte vorige week bekend geen subsidie meer te geven en wil dat de ambassade in Parijs de activiteiten overneemt in samenwerking met Franse en Nederlandse culturele instellingen. Tot 1 januari 2015 blijft Institut Néerlandais  per jaar 2 miljoen euro ontvangen."

Lees verder: Institut Néerlandais  voert actie tegen sluiting - VK.

18.7.12

Podium De Nieuwe Oogst per direct dicht (via 3voor12)

"Urbanpodium De Nieuwe Oogst is dicht. Het Rotterdamse podium ziet zich de pas afgesneden door een negatief advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. "De Stichting Urban Arts & Culture / De Nieuwe Oogst is kort na het gereedkomen van de verbouwing van het podium in de Maassilo en de daarop volgende opening van het podium in september vorig jaar in heel zwaar weer terechtgekomen door tegenvallende bezoekersaantallen, entreegelden en resultaten uit horeca. Het jaar 2011 is daardoor afgesloten met verlies, nauwelijks eigen vermogen en een negatief werkkapitaal."

Lees verder: Podium De Nieuwe Oogst per direct dicht - 3voor12.

Zie ook: De Nieuwe Oogst, waar ging het mis? - 3voor12.

17.7.12

Verkiezingsprogramma's over cultuur (via VK)

Alle partijen hebben inmiddels hun (concept)verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het vergelijken kan beginnen. Vandaag: wat willen de partijen met cultuur? Lees: Verkiezingsprogramma's over cultuur: 'steun aan het Afrikaans' - VK.

3VOOR12 publiceerde al eerder een dergelijke lijst, zie: \\\GoudenBergen///: Wat de diverse verkiezingsprogramma’s zeggen over cultuur (3VOOR12).

Musea buigen zich in gezamenlijke commissie over bezuinigingen (via PAROOL)

"Musea gaan onderzoeken hoe ze de bezuinigingen van de overheid het hoofd kunnen bieden. De Vereniging van Rijksmusea en de Nederlandse Museumvereniging hebben een gezamenlijke commissie in het leven geroepen die zich buigt over de toekomst van het museumbestel, meldden zij vandaag.

Een groep van acht museumdirecteuren is aan de slag gegaan, onder leiding van voorzitter Irene Asscher-Vonk (emeritus hoogleraar sociaal recht) en vice-voorzitter Maarten Doorman (filosoof, dichter, schrijver en bijzonder hoogleraar aan de UvA). Op 22 oktober kunnen de leden van de verenigingen zich uitspreken over het advies van de commissie Asscher-Vonk."

Lees verder: Musea buigen zich in gezamenlijke commissie over bezuinigingen - PAROOL.

16.7.12

Letterkundige musea zijn er nog niet (via Nederlands Dagblad)

"Museum Meermanno en het Letterkundig Museum leveren maandag geen volledig gezamenlijk plan in bij het rijk. Ongeveer de 'eerste tien pagina's' van het subsidievoorstel schreven de musea in Den Haag samen, zegt directeur van het Letterkundig Museum Aad Meinderts. De twee musea hadden tot maandag de tijd om een plan voor samenwerking in te leveren bij de Raad voor Cultuur. Voor een compleet plan kwamen ze tijd te kort, zegt Meinderts. “Een groot deel van het activiteitenplan is afgestemd. We willen laten zien dat we een grote bereidheid hebben om samen te werken. Wat we inleveren is een officiele intentieverklaring.” De musea plaatsen onder meer vraagtekens bij de door de Raad voor Cultuur voorgestelde subsidiekorting van 25 procent."

Lees verder: Letterkundige musea zijn er nog niet - Nederlands Dagblad.

Grootscheepse verbouwing Rijksmuseum na 9 jaar voltooid (via PAROOL)

"De bouwwerkzaamheden aan het Rijksmuseum in Amsterdam zijn na 9 jaar zo goed als afgerond. Maandag vindt de officiele sleuteloverdracht plaats. De Rijksgebouwendienst, de eigenaar van het monumentale gebouw, geeft de sleutel dan symbolisch terug aan het Rijksmuseum. Het museum kan nu beginnen met het inrichten van de 80 zalen, zegt directeur Wim Pijbes."

Lees verder: Grootscheepse verbouwing Rijksmuseum na 9 jaar voltooid - PAROOL.

Catherine Opie and Barbara Kruger's stinging MOCA resignation (via artreview.com)

"Catherine Opie and Barbara Kruger have followed John Baldessari as resigning their positions as trustees at the Museum of Contemporary Art in Los Angeles. In a stinging email of resignation, reprinted in full by the Los Angeles Times, the artists say that they have raised concerns as to the direction the museum is heading under the steering of Jeffrey Deitch and overriding influence of major funder Eli Broad.

The email is deeply sarcastic as points, noting that 'Parties and galas are ok, but sometimes these things called “museums” have to have things called “exhibitions. They also admit that while the ire is directed at MOCA leadership, the culture that they are rallying against is a wider one: 'It's a reflection of the crisis in cultural funding. It's about the role of museums in a culture where visual art is marginalized except for the buzz around secondary market sales, it's about the not so subtle recalibration of the meaning of “philanthropy,” and it's about the morphing of the so-called “art world” into the only speculative bubble still left floating (for the next 20 minutes)."

Zie: Catherine Opie and Barbara Kruger's stinging MOCA resignation - artreview.com.

Update:
Ed Ruscha's exit leaves no artists on MOCA board of trustees - latimes.com: Following a week in which John Baldessari, Catherine Opie and Barbara Kruger all resigned from the board of trustees at Los Angeles' Museum of Contemporary Art, Ed Ruscha has also resigned, leaving no artists remaining on the museum's board.

 Zie ook: \\\GoudenBergen///: Jeffrey Deitch on the threat private institutions pose for museums (artnet Magazine).

Mondriaan Fonds garandeert substantieel deel beurzen voor postacademische instellingen

"In aansluiting op de veranderende situatie binnen de postacademische kunstopleidingen zal het Mondriaan Fonds vanaf 2013 beurzen beschikbaar stellen waarmee getalenteerde kunstenaars diensten op het gebied van praktijkverdieping kunnen inkopen. Kunstenaars krijgen de mogelijkheid te kiezen voor een werkperiode bij een postacademische instelling in Nederland of een instelling in het buitenland.

Het Mondriaan Fonds gaat hiermee in op het verzoek van de staatssecretaris OCW die de ontwikkeling van talent op het gebied van beeldende kunst niet meer via instellingen wil stimuleren, maar via de kunstenaar. De beurzen praktijkverdieping heeft hij ondergebracht bij het Mondriaan Fonds om de samenhang in de activiteiten op het gebied van de talentontwikkeling te waarborgen. Hiervoor reserveert het Mondriaan Fonds een bedrag van 2,5 miljoen euro."

Mondriaan Fonds garandeert substantieel deel beurzen voor postacademische instellingen - Mondriaan Fonds.

15.7.12

Ministerie stopt subsidie aan Institut néerlandais Parijs (via VK)

"Het ministerie van Buitenlandse Zaken stopt de subsidie aan het Institut néerlandais in Parijs. Dat heeft het ministerie vrijdagmiddag meegedeeld aan het personeel. De culturele activiteiten van Nederland in Frankrijk zullen voortaan vanuit de ambassade worden georganiseerd. Het in 1957 opgerichte instituut houdt waarschijnlijk op te bestaan. De raad van toezicht is uit protest tegen dit volgens hen onverwachte besluit afgetreden. De raad spreekt van een 'ambtelijk-politieke overvaltactiek' van het ministerie en een 'kale opzegging'. Het instituut is veruit de grootste culturele Nederlandse voorpost in het buitenland. "

Lees verder: Ministerie stopt subsidie aan Institut néerlandais Parijs - VK.

14.7.12

Supermarktfamilie Van den Broek bouwt kunstmuseum bij Keukenhof (via VK)

"Op het landgoed Keukenhof in Lisse wordt een nieuw museum gebouwd met de prive-kunstcollectie van de familie Van den Broek, bekend van de supermarktformules Dirk, Bas en Digros en van reisbureau D-Reizen. Het Lisser Art Museum, roepnaam 't LAM, hoopt in 2015 open te gaan; de toegang wordt gratis. Over de collectie is weinig bekend. De honderden schilderijen, sculpturen, foto's en beelden draaien om het thema voedsel.

In Wassenaar komt ook al een privémuseum. Joop Van Caldenborgh, die zijn fortuin verdiende met het chemiebedrijf Caldic en een van de belangrijkste particuliere kunstverzamelingen van Nederland opbouwde, hoopt eind 2014 de deuren te openen"

Lees: Supermarktfamilie Van den Broek bouwt kunstmuseum bij Keukenhof - VK.

13.7.12

Raad voor Cultuur blijft positief over Stroom

"De Raad voor Cultuur blijft achter zijn positieve subsidieadvies over presentatie-instelling Stroom staan. Als staatssecretaris Zijlstra (Cultuur) zijn eerdere afwijzing echter handhaaft, stelt de raad voor in plaats van Stroom het Groningse Noorderlicht subsidie toe te kennen.

Dat schrijft de raad in het zogenoemde aanvullend advies, dat vandaag is verschenen. Het is een vervolg op Slagen in Cultuur, waarin de raad in mei heeft geadviseerd over de toekenning van subsidies aan instellingen in het kader van de culturele basisinfrastructuur 2013 -2016. De staatssecretaris heeft de instellingen die hierin zijn beoordeeld de mogelijkheid gegeven te reageren op feitelijke onjuistheden. Ruim 60 instellingen hebben hiervan gebruikgemaakt. In een aantal reacties wordt overigens alleen een toelichting gevraagd op (onderdelen van) het raadsadvies."

Lees verder & download het aanvullend advies via: Raad voor Cultuur blijft positief over Stroom.

Aankondiging Paradisodebat: Beelden voor de toekomst (Kunsten ’92)

Het Paradisodebat 2012 heeft als titel: BEELDEN VOOR DE TOEKOMST - Cultuurbeleid in 2013 en verder!

"Met de schadekaart van het culturele landschap vanaf 2013 in de hand werpen wij een blik op de toekomst. Hoe willen we dat Nederland er over 10 jaar uitziet en welke rol spelen kunst en cultuur daarin? Wat verwachten overheid en cultuursector nog van elkaar?"

Het Paradisodebat wordt georganiseerd door Kunsten ’92, Paradiso en ACI (directieoverleg Amsterdamse culturele instellingen). En vindt plaats in Paradiso op zondag 26 augustus 2012 van 16.00 -18.00 uur (zaal open 15.30 uur).

Voor meer informatie zie: Aankondiging PARADISODEBAT 26 augustus - Kunsten ’92. Aanmelden via info@kunsten92.nl.

Werkloosheid groeit onder ex-kunststudenten (via PAROOL)

"In 2011 waren er in Amsterdam meer werkloze afgestudeerde kunstenaars, filmmakers en acteurs dan in vorige jaren. De jaarcijfers van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten laten onverbloemd zien dat het crisis is. Waar de gemiddelde werkloosheid onder afgestudeerden van onder meer de Filmacademie, Theaterschool en het Conservatorium in 2010 nog drie procent was, is die in 2011 gegroeid tot tien procent. Tussen 2007 en 2011 was dat zeven procent. Eén op de tien afgestudeerden vindt dus geen baan. De grootste werkloosheid is onder afgestudeerden van de Reinwardt Academie, veertien procent."

Lees verder: Werkloosheid groeit onder ex-kunststudenten - PAROOL.

Akkoord over plan voor één groot orkest regio zuid (via ED)

"Het Brabants Orkest (HBO) in Eindhoven en het Limburgs Symfonie Orkest (LSO) in Maastricht zijn het eens geworden over de oprichting van een nieuw orkest voor de regio zuid.

Dat hebben beide orkesten donderdag laten weten. De fusie van de orkesten en de bijbehorende bezuiniging op de rijkssubsidie was afgedwongen door staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur. Afgelopen mei weigerde de Raad voor Cultuur positief te adviseren over een subsidieaanvraag zolang de orkesten het niet eens waren over de nieuwe organisatie. Oud-minister Winnie Sorgdrager moest er als bemiddelaar aan te pas komen om de orkesten bijeen te brengen."

Lees: Akkoord over plan voor één groot orkest regio zuid - ED.

12.7.12

Ook Effenaar geeft btw terug (via ED)

Bezoekers van de Effenaar in Eindhoven betalen minder voor een entreekaartje nu het btw-tarief is verlaagd tot 6 procent. De winst voor de Effenaar is dat ze door de lagere prijs meer bezoekers verwachten. Ook jongerencentrum Dynamo gaat het lagere tarief doorberekenen in de prijs voor kaartjes voor optredens. Muziekgebouw Frits Philips en het Parktheater besloten al eerder het lagere btw-tarief in de prijs van de kaartjes door te berekenen. PopEi heeft voor concerten nooit het hogere tarief van 19 procent gehanteerd en ook Plaza Futura rekende altijd al een btw-tarief van 6 procent voor filmkaartjes.

Zie: Ook Effenaar geeft btw terug - ED

EYE verwelkomt 100.000ste betalende bezoeker

"EYE, het nieuwe filmmuseum, verwelkomde op 11 juli de honderdduizendste betalende bezoeker. EYE heeft sinds de opening van het nieuwe onderkomen op 5 april 2012 inmiddels al meer dan 225.000 bezoekers in haar gebouw mogen verwelkomen.

De openingstentoonstelling Found Footage: Cinema Exposed trok in drie maanden tijd 35.000 bezoekers en de pas geopende tentoonstelling Stanley Kubrick trok na twee weken al 10.000 bezoekers. Het bezoek aan de educatieve activiteiten in EYE is sterk gegroeid vergeleken met vorige jaren: ruim 2.500 jongeren en docenten bezochten vanaf de opening o.a. schoolvoorstellingen, rondleidingen en workshops."

Zie: EYE verwelkomt 100.000ste betalende bezoeker.

Hoeveel kunstenaars studeerden af deze zomer? Metropolis M onderzocht het.

"De aandacht gaat een keer niet uit naar de kwaliteit van de afstuderende kunstenaars in Nederland, maar de kwantiteit. Over wat voor aantallen hebben we het eigenlijk? En welke plannen worden er gesmeed voor de toekomst? Metropolis M ging op onderzoek uit.

Ruim 1500 bachelorstudenten studeren deze zomer af aan de kunstacademies van Nederland in de richtingen Autonome Beeldende Kunst (ABK) en Vormgeving. Meer dan 400 afstudeerders zijn dan autonoom beeldend kunstenaar, het overige deel zit in de vormgevingshoek en de docentopleidingen."

Lees verder: De Club van 1500 - Metropolis M.

11.7.12

6 Miljoen voor creatieve industrie (via COCI)

"Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve producten en diensten voor de creatieve industrie. Dat schrijft minister Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld wordt beschikbaar gesteld aan Click, het platform waarin ondernemers en wetenschappers in de creatieve industrie samenwerken in onderzoek naar onder meer nieuwe apps voor mobiele telefoons en high-tech stoffen voor de mode-industrie. “Met dit geld stimuleren we de samenwerking tussen universiteiten en ondernemers in de creatieve bedrijfstakken”, zegt Verhagen. “Als kennis en kunde elkaar goed weten te vinden kan de topsector creatieve industrie uitgroeien tot een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie.”

De creatieve industrie groeit jaarlijks 6 procent sneller dan de rest van de Nederlandse economie. In de sector zijn 43.000 bedrijven en 172.000 mensen actief, waarmee de creatieve industrie een aandeel van ruim 2 procent heeft in het BBP."

Lees: 6 Miljoen voor creatieve industrie - COCI (Ondernemerschap in de Creatieve Industrie).

SNS REAAL Fonds hoofdbegunstiger Teekenschool (Rijksmuseum Amsterdam)

"SNS REAAL Fonds steunt de Teekenschool van het Rijksmuseum met een substantiële, meerjarige bijdrage. Het Fonds wordt daarmee hoofdbegunstiger van het nieuwe, innovatieve educatiecentrum dat het museum na heropening van het hoofdgebouw wil starten. Dit educatiecentrum gaat speciaal voor kinderen tot 12 jaar, maar ook voor oudere kinderen én volwassenen, verdieping geven aan de collectie van het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum verwacht in de Teekenschool per jaar 40.000 kinderen en 5.000 volwassenen te ontvangen."

Zie verder: SNS REAAL Fonds hoofdbegunstiger Teekenschool - Rijksmuseum Amsterdam.

10.7.12

UK Plans New Digital Arts Funding Platform (via Hyperallergic)

"Jeremy Hunt, the UK’s Secretary for Culture, Olympics, Media and Sport, announced plans last week for an intriguing-sounding program the National Funding Scheme. The scheme will be a digital, primarily mobile, arts philanthropy platform — basically a nation-wide effort to get more people to donate to cultural institutions by streamlining that process onto cellphones and tablets. It will include options for giving via text message, apps, near field communication and pre-stored credit cards."U

Read: UK Plans New Digital Arts Funding Platform - Hyperallergic.

Plan voor samenwerking Rijksakademie en Ateliers uitgesteld (via PAROOL)

"De Rijksakademie van Beeldende Kunsten en De Ateliers in Amsterdam hebben de uiteenzetting van hun samenwerkingsplannen wederom uitgesteld. De presentatie hierover werd eerder ook al verplaatst. 'De gesprekken tussen de Rijksakademie en De Ateliers verlopen constructief en voorspoedig', melden de instellingen aan persbureau Novum. Sommige onderwerpen zouden voor de presentatie echter nog beter uitgewerkt moeten worden. De instituten hebben tot volgende week de tijd om een plan in te leveren bij de Raad voor Cultuur."

Lees verder: Plan voor samenwerking kunstopleidingen uitgesteld - PAROOL.

9.7.12

Kabinet past mediawet aan (via Villamedia)

"Vanaf 2016 zijn er nog maximaal acht publieke omroepen, waarvan zes op basis van leden. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van minister van Media Marja van Bijsterveldt (CDA) om hiertoe de mediawet te wijzigen. De vereenvoudiging van het omroepbestel ligt daarmee op koers en kunnen de omroepen doorgaan met de ingezette fusies. Van Bijsterveldt wil dat van de huidige 21 omroepen er acht overblijven. Hiermee wordt op termijn tweehonderd miljoen euro per jaar bezuinigd. Volgens de bewindsvrouw kan de bezuiniging gerealiseerd worden zonder dat het de kwaliteit van de programmering aantast."

Zie: Kabinet past mediawet aan – Villamedia.

Doodsteek publieke omroep dreigt (via AD.nl)

"De publieke omroep moet vrezen voor nog hardere bezuinigingen. Diverse partijen willen opnieuw fors ingrijpen in Hilversum. De PVV denkt zelfs aan een extra besparing van 600 miljoen. NPO-voorzitter Henk Hagoort reageert verbolgen. 'Dan blijft er niets meer over.' De publieke omroep voert op dit moment een megabezuiniging door, die stapsgewijs oploopt naar 125 miljoen euro per jaar. Maar wat VVD, PVV en D66 betreft is dat niet genoeg. Zij laten los van elkaar weten dat het mes nog veel dieper in de omroep kan."

Lees verder: Doodsteek omroep dreigt - AD.nl.

7.7.12

Wat de diverse verkiezingsprogramma’s zeggen over cultuur (3VOOR12)

"De verkiezingsstrijd is de afgelopen weken al flink losgebarsten. Na 12 september zullen we weten hoe de nieuwe politieke verhoudingen komen te liggen, al zal de coalitievorming nog een interessant proces worden. 3voor12 vroeg zich af: hoe staan de diverse partijen anno 2012 tegenover cultuur? Zeker na de harde klappen in de sector van afgelopen jaren, de BTW-verhoging en daaropvolgende verlaging, en zou er een partij het woord ‘muziek’ of zelfs ‘popmuziek’ durven gebruiken?"

Lees verder: Verkiezingsprogramma’s: politieke partijen vs cultuur - 3VOOR12.

6.7.12

Cultuurkaart krijgt toch ondersteuning van het Rijk (Cultuurkaart.nl)

"De motie over de Cultuurkaart van Jetta Klijnsma (PvdA) en Marieke van der Werf (CDA) is vannacht met een grote Kamermeerderheid aangenomen. In de motie wordt de staatssecretaris gevraagd om een rijksbijdrage van 6 ton voor de doorstart beschikbaar te stellen. Daarmee is de steun van zowel private financiers als van deelnemende culturele instellingen aan de doorstart van de Cultuurkaart verzekerd. Bijna 400 scholen zijn ondertussen aangemeld, waarmee het CJP-plan voor de doorstart ook binnen het voortgezet onderwijs massaal wordt gesteund."

Lees verder: Overheidssteun Cultuurkaart - Cultuurkaart.nl.

Moties met betrekking tot cultuur aangenomen in Tweede Kamer (via Kunsten ’92)

Kunsten '92 publiceert de stemmingsuitslagen van donderdag 5 juli met betrekking tot cultuur. In vervolg op het debat over het advies Slagen in Cultuur, culturele Basisinfrastructuur 2013-2016 zijn de afgelopen nacht 5 moties in stemming gebracht.

De moties die zijn aangenomen: De regering stelt eenmalig 6 ton beschikbaar om de finciering van de cultuurkaart voor het volgende schooljaar voor het grootste gedeelte rond te krijgen, op voorwaarde dat CJP de rest van de kosten volledig bijeenbrengt. De regering wordt verzocht de musea waarop wordt gekort volledig onderdeel te laten zijn van de herijking van het Nederlandse museumbestel. En de regering wordt verzocht cultuurgoed van instellingen als het Theaterinstituut Nederland (TIN), Nederlands Muziek Instituut (NMI) en het Nationaal Instituut Nederlands slavernij verleden (NiNsee) zorvuldig te borgen en, indien nodig, onder andere de eigen bestemmingsreserves hiervoor aan te wenden.

Zie voor meer informatie: Moties aangenomen in Tweede Kamer 5 juli 2012 - Kunsten ’92.

Voltallige top van masterafdeling Design Academy stapt op (via nrc.nl)

" De voltallige leiding van de masteropleiding aan de Design Academy in Eindhoven stapt op wegens een conflict met de directie. De drie vertrekkende afdelingshoofden zijn het niet eens met een organisatorisch vernieuwingstraject binnen de hogeschool dat volgens hen “desastreus zal zijn voor de kwaliteit van het onderwijs”."

Lees verder: Voltallige top van masterafdeling Design Academy stapt op - nrc.nl.

5.7.12

Cultuurbeleid.nl verhuist naar website Boekman Stichting

"Het laatste nieuws over kunst- en cultuurbeleid staat niet meer op Cultuurbeleid.nl, maar vanaf nu, in een nieuwe verfrissende stijl, op de eigen website van de Boekmanstichting. De politieke agenda staat online op de website van Kunsten ’92. De congresagenda komt te vervallen."

Ga naar: Cultuurnieuws - Boekman Stichting.

4.7.12

Al 1 miljoen donaties via voordekunst.nl (via PAROOL)

"De naar eigen zeggen eerste Nederlandse crowdfunding website voor kunstprojecten, www.voordekunst.nl, is vandaag de grens van 1 miljoen euro gepasseerd. In anderhalf jaar tijd zijn 118 projecten via de site gefinancierd, en hebben 7600 donateurs gezamenlijk 1 miljoen euro aan donaties gedaan. De site werd in november 2010 gelanceerd om van allerlei kunstprojecten - van design tot theater, dans en film - de financiering (funding) te realiseren door bijdragen uit het publiek (crowd). Dat publiek varieert van vrienden en familie tot lokale middenstand en grotere bedrijven en organisaties."


Zie: Al 1 miljoen via inzamelwebsite voor kunst - PAROOL.

'Bezuinigingen op kunst ten dele eigen schuld' (via PAROOL)

"Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) denkt dat er minder was bezuinigd op cultuur als de cultuurwereld betere argumenten tegen bezuinigingen had aangedragen. De staatssecretaris was teleurgesteld over de manier waarop de culturele sector het debat voerde over de bezuinigingen. 'Er was een gebrek aan inhoudelijke argumenten, het werd heel persoonlijk gespeeld en het begon allemaal met een Mars der Beschaving. Als je zo uit de bocht vliegt, kan ik daar niet meer inhoudelijk op ingaan.'"

'Bezuinigingen op kunst ten dele eigen schuld' - PAROOL.

Zijlstra verliest zaak met Holland Symfonia (via EM-Podiumkunsten)

"Holland Symfonia, Nederlands ballet- en symfonieorkest, heeft een rechtszaak gewonnen die het had aangespannen tegen staatssecretaris van cultuur Halbe Zijlstra. De rechtbank in Haarlem vindt dat Zijlstra ten onrechte niet met de Raad voor Cultuur had overlegd voordat hij de subsidiekraan bij het in Haarlem gevestigde orkest dichtdraaide. Voor Holland Symfonia is de rechtszaak echter een pyrrusoverwinning, want de rechter stelde tegelijkertijd dat de bezuiniging in deze tijden van crisis was toegestaan."


Zijlstra verliest zaak met Holland Symfonia - EM-Podiumkunsten.

3.7.12

Zelfs Sziget heeft het nu zwaar (via 3voor12)

“Sziget zou niet bestaan zonder Nederlanders”, dat zegt Elroy Thummler van Ostfest, de organisatie die de promotie van onder andere Sziget en het Servische Exit in Nederland doet. Over een kleine maand ontvangt het Hongaarse festival weer duizenden Nederlanders die de lokale economie de boordnodige boost moeten geven. Sziget heeft het zwaar: “Er moet veel geld naar de overheid, om het te mogen organiseren. Daarnaast heeft het met een hoog BTW-tarief te maken, is het een grote sponsor kwijt en gaat het sowieso niet zo goed met Hongarije. Dus zelfs Sziget heeft het nu zwaar.”

Lees: Sziget op de tocht zonder Nederlandse bezoeker - 3voor12 .

Jan Vrijman Fonds heet voortaan IDFA Fund (via PAROOL)

"Het Jan Vrijman Fonds voor documentaires uit ontwikkelingslanden wordt omgedoopt tot het IDFA Fund. Het fonds is verbonden aan het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) en wil met de nieuwe naam herkenbaarder worden."

Lees verder: Jan Vrijman Fonds heet voortaan IDFA Fund - PAROOL.