11.7.12

6 Miljoen voor creatieve industrie (via COCI)

"Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve producten en diensten voor de creatieve industrie. Dat schrijft minister Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld wordt beschikbaar gesteld aan Click, het platform waarin ondernemers en wetenschappers in de creatieve industrie samenwerken in onderzoek naar onder meer nieuwe apps voor mobiele telefoons en high-tech stoffen voor de mode-industrie. “Met dit geld stimuleren we de samenwerking tussen universiteiten en ondernemers in de creatieve bedrijfstakken”, zegt Verhagen. “Als kennis en kunde elkaar goed weten te vinden kan de topsector creatieve industrie uitgroeien tot een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie.”

De creatieve industrie groeit jaarlijks 6 procent sneller dan de rest van de Nederlandse economie. In de sector zijn 43.000 bedrijven en 172.000 mensen actief, waarmee de creatieve industrie een aandeel van ruim 2 procent heeft in het BBP."

Lees: 6 Miljoen voor creatieve industrie - COCI (Ondernemerschap in de Creatieve Industrie).

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen