6.7.12

Cultuurkaart krijgt toch ondersteuning van het Rijk (Cultuurkaart.nl)

"De motie over de Cultuurkaart van Jetta Klijnsma (PvdA) en Marieke van der Werf (CDA) is vannacht met een grote Kamermeerderheid aangenomen. In de motie wordt de staatssecretaris gevraagd om een rijksbijdrage van 6 ton voor de doorstart beschikbaar te stellen. Daarmee is de steun van zowel private financiers als van deelnemende culturele instellingen aan de doorstart van de Cultuurkaart verzekerd. Bijna 400 scholen zijn ondertussen aangemeld, waarmee het CJP-plan voor de doorstart ook binnen het voortgezet onderwijs massaal wordt gesteund."

Lees verder: Overheidssteun Cultuurkaart - Cultuurkaart.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten