6.7.12

Moties met betrekking tot cultuur aangenomen in Tweede Kamer (via Kunsten ’92)

Kunsten '92 publiceert de stemmingsuitslagen van donderdag 5 juli met betrekking tot cultuur. In vervolg op het debat over het advies Slagen in Cultuur, culturele Basisinfrastructuur 2013-2016 zijn de afgelopen nacht 5 moties in stemming gebracht.

De moties die zijn aangenomen: De regering stelt eenmalig 6 ton beschikbaar om de finciering van de cultuurkaart voor het volgende schooljaar voor het grootste gedeelte rond te krijgen, op voorwaarde dat CJP de rest van de kosten volledig bijeenbrengt. De regering wordt verzocht de musea waarop wordt gekort volledig onderdeel te laten zijn van de herijking van het Nederlandse museumbestel. En de regering wordt verzocht cultuurgoed van instellingen als het Theaterinstituut Nederland (TIN), Nederlands Muziek Instituut (NMI) en het Nationaal Instituut Nederlands slavernij verleden (NiNsee) zorvuldig te borgen en, indien nodig, onder andere de eigen bestemmingsreserves hiervoor aan te wenden.

Zie voor meer informatie: Moties aangenomen in Tweede Kamer 5 juli 2012 - Kunsten ’92.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten