31.8.12

Mensen die van kunst houden zijn aardiger (via welingelichtekringen)

"Mensen die zingen, schilderen, toneelspelen of dansen – en vooral de mensen die naar die kunstvormen kijken – zijn over het algemeen aardiger, toleranter, onbaatzuchtiger en meer betrokken bij de maatschappij dan degenen die geen interesse hebben in kunst. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Chicago."

De link van Welingelichte Kringen blijkt niet meer te werken (Mensen die van kunst houden zijn aardiger). Dus probeer deze: Art Makes You Nicer - Hyperallergic (Engelstalig).

De 20 grote centra voor de kunsten: Cultuureducatie in gevaar (via cultuurnetwerk)


De 20 grootste centra voor de kunsten en branchevereniging Kunstconnectie slaan gezamenlijk alarm over de dreigende afbraak van cultuureducatie in ons land: "De situatie in de gemeenten staat in schril contrast met de ambities die afgelopen zondag door de politieke partijen in het jaarlijkse Paradisodebat werden geuit. Als er geen verandering komt in het door de gemeenten ingezette bezuinigingen, dan zal binnen jaar ruim een kwart van de centra voor de kunsten en muziekscholen in Nederland zijn verdwenen. De overige centra zullen ernstig zijn aangetast. Daarmee gaat een essentieel onderdeel van onze culturele infrastructuur verloren."

Lees verder: Cultuureducatie in gevaar - Persbericht.

28.8.12

Wie van de politieke partijen neemt het op voor kunst en cultuur? (Metropolis M - stemwijzer)

"Vanaf 1 januari wordt een kolossale bezuiniging van 200 miljoen euro op cultuur doorgevoerd uit de koker van de demissionaire staatssecretaris Halbe Zijlstra van de VVD. Toen de omvang van de bezuiniging bekend werd klonk er luid protest, ook van verschillende politieke partijen. 12 september gaan we naar de stembus voor een nieuwe regering. Wie neemt het nu nog op voor kunst en cultuur? Een overzicht van de cultuurstandpunten,  -bezuinigingen en -investeringen van de grootste politieke partijen."

Lees verder: Stemwijzer 2012 - Metropolis M.

Presentatie Berenschot onderzoek omvang bezuinigingen vanaf 2013 (Kunsten ’92)

"Steden bezuinigen aanzienlijk minder op kunst- en cultuur dan het Rijk. Hierdoor vallen de gezamenlijke bezuinigingen lager uit dan eerder werd verwacht. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek, van Berenschot en de Volkskrant, onder de 25 grootste gemeenten van Nederland, dat zondag 26 augustus tijdens het Paradisodebat werd gepresenteerd. De gehele presentatie is te raadplegen via de website van Kunsten '92.

Zie: Presentatie Berenschot onderzoek omvang bezuinigingen vanaf 2013 - Kunsten ’92.

22.8.12

De manager heeft nog niet gewonnen (over Design Academy Eindhoven) (Metropolis M)

De voltallige leiding van de masteropleiding aan de Design Academy in Eindhoven stapte afgelopen juli op wegens een conflict met de directie. De drie vertrekkende afdelingshoofden waren het niet eens met een organisatorisch vernieuwingstraject binnen de hogeschool dat volgens hen “desastreus zal zijn voor de kwaliteit van het onderwijs”. Het conflict werd opgelost, Directeur Anne Mieke Eggenkamp kreeg een andere functie.

Hun demonstratieve vertrek bij de Design Academy stond in alle kranten. De afdelingshoofden Louise Schouwenberg, Jan Boelen en Joost Grootens over de crisis op hun school, hun terugkeer - onder voorwaarden - en de vraag hoe het nu verder moet. Domeniek Ruyters van Metropolis M sprak met hen.

Lees: De manager heeft nog niet gewonnen - Metropolis M.

Zie ook: \\\GoudenBergen///: Conflict Design Academy opgelost, directeur weg (via Nieuws.nl).
En: \\\GoudenBergen///: Voltallige top van masterafdeling Design Academy stapt op (via nrc.nl)

Kunstenaarsinitiatieven en collectieve herontwikkeling in Rotterdam (via Archined)

"Recent ontstond onrust onder Rotterdamse kunstenaars en andere “creatieven”, toen bleek dat het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) een aantal van de door hen gebruikte schoolgebouwen in de verkoop zet. Het OBR daagt “enthousiaste zelfbouwers” uit de panden in ontwikkeling te nemen, maar ziet daarbij de huidige gebruikers over het hoofd. Moosje Goosen roept het OBR op om met hen in gesprek te gaan."

Lees: Do It Yourself. Kunstenaarsinitiatieven en collectieve herontwikkeling in Rotterdam.

Zie ook: \\\GoudenBergen///: Rotterdamse kunstenaars raken atelier kwijt (via Telegraaf).

19.8.12

'Nederland wordt steeds dommer' (VK) en 'Cultuur kan zich geen snobisme permitteren' (DeJaap)

In de Volkskrant betoogt Mathieu Weggeman, lid van de Raad voor Cultuur, dat er cultuureducatie nodig is om domheid en onfatsoen tegen te gaan: "Het gaat in culturele zin niet goed met Nederland. Domheid en onfatsoen zijn eerder regel dan uitzondering. Bovendien versterken die twee elkaar, waardoor de snelheid waarmee ons beschavingsniveau achteruit holt, alsmaar toeneemt. Ook in de cultuurconsumptie slaat de domheid toe. Denk bijvoorbeeld aan operazangeressen en violistes die in softporno-houdingen op de hoes prijken. Literatuur en beeldende kunst worden tegenwoordig pas literatuur en kunst als de schrijvers of makers mediageniek zijn en er een spannend verhaal over kunnen vertellen in een praatprogramma. Toen iemand ooit aan Schubert vroeg wat hij met een bepaald pianostuk eigenlijk bedoelde, antwoordde de componist: 'Ik speel het nog een keer.'"

Lees: 'Nederland wordt steeds dommer' - opinie - VK.

Lees ook de reactie van Miko Flohr op DeJaap: Cultuur kan zich geen snobisme permitteren. "Als we Mathieu Weggeman moeten geloven, vervalt Nederland binnenkort tot de barbarij. Het is een bizar betoog, en het elitaire, cultuurpessimistische dedain waarmee Weggeman over zijn landgenoten spreekt is ronduit schokkend: dit is dus iemand die via de Raad voor Cultuur onze regering moet voorzien van adviezen over cultuurbeleid."

Wat is de waarde van een museum? (via TROUW)

"De voorgenomen bezuinigingen op kunst en cultuur zijn zo omvangrijk dat sommige drastische maatregelen opmerkelijk weinig aandacht krijgen. Naast de vele muziek-, theater- en dansgezelschappen die in hun voortbestaan bedreigd worden, staan ook musea onder druk. Streekmusea, maar ook rijksmusea, instellingen die vanouds staatseigendom zijn; het Rijk stelde zijn schatten open voor publiek. Dit wordt, getuige de adviezen van de Raad voor Cultuur, niet langer als een overheidstaak gezien: verschillende musea krijgen enkel nog subsidie voor 'beheer en behoud van de collectie'. Openstelling voor het publiek is volgens die logica een luxeproduct waarin de musea zelfvoorzienend moeten zijn."

Lees verder: Wat is de waarde van een museum? - TROUW.

16.8.12

Suriname gaf Kwakoe al zak geld (via PAROOL)

"Het Kwakoe Festival heeft begin augustus al 25.000 euro cash ontvangen uit Suriname. In ruil heeft de onbekende schenker een paviljoen gekregen op het festivalterrein. Het bedrag is cash overgedragen aan de festivalorganisatie, zegt een ingewijde, als een eerste betaling van een afgesproken sponsorbedrag van 50.000 euro. Dat is precies het bedrag dat de rechterhand van de Surinaamse president Desi Bouterse, chef-kabinet Eugène van der San, deze week noemde als schenking van het staatshoofd aan Kwakoe. Bouterse zelf ontkende gisteren op de Surinaamse radio dat sprake is van een donatie aan het Amsterdamse festival.

Lees: Suriname gaf Kwakoe al zak geld - PAROOL.

Zie ook: \\\GoudenBergen///: Bouterse schenkt geld aan het noodlijdende Kwakoe festival (via AT5 Nieuws).

15.8.12

Crowdfunding markt verdubbeld in eerste helft 2012 (Douw&Koren)

"Crowdfunding is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid in Nederland. In de eerste helft van 2012 werd voor maar liefst 3 miljoen euro gecrowdfund. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar: in heel 2011 werd 2,5 miljoen euro opgehaald. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door crowdfunding adviesbureau Douw&Koren.

Waar in de startjaren van crowdfunding met name creatieve en culturele projecten werden gefinancierd, zien we het laatste jaar een indrukwekkende groei van crowdfunding voor ondernemingen. Door ondernemers is het afgelopen half jaar bijna 1,5 miljoen euro opgehaald."

Lees verder: Crowdfunding markt verdubbeld in eerste helft 2012 - Douw&Koren (persbericht).

Bouterse schenkt geld aan het noodlijdende Kwakoe festival (via AT5 Nieuws)

De Surinaamse krant De Ware Tijd meldt dat Desi Bouterse, president van Suriname, een bedrag van ongeveer 50.000 euro schenkt aan het noodlijdende Kwakoe festival. Directeur Eugene van der San van het Kabinet van de President bevestigt de schenking in de krant: 'Het staatshoofd was gelijk te vinden voor het voorstel. In moeilijke tijden heeft de diaspora ons ondersteund en nu doet de president iets terug voor de diaspora.' Bouterse kwam met het geld over de brug nadat tentverhuurder Witte Tenten maandag aangaf het Kwakoefestival vroegtijdig te willen afbreken.

Lees: Bouterse schenkt geld aan Kwakoe - AT5 Nieuws.

Uitmarkt buigt niet voor cultuurbezuinigingen (via PAROOL)

"De Uitmarkt in Amsterdam blijft de opening van het nieuwe culturele seizoen groots vieren, in weerwil van de cultuurbezuinigingen. Tijdens het evenement op 24, 25 en 26 augustus staan rond de 420 voorstellingen op het programma, maakte de organisatie dinsdag bekend.

Daarmee is het programma bijna even vol als tijdens de editie van 2011, zei directeur van het Amsterdams Uitburo Jacques van Veen. Hij merkt wel dat gezelschappen met de bezuinigingen gemakkelijker te porren zijn om op de Uitmarkt te staan, om zich meer te profileren en zo meer bezoekers te trekken. "De animo om mee te doen is groter.''

Lees: Uitmarkt buigt niet voor cultuurbezuinigingen - PAROOL.

14.8.12

Politici speechen op Lowlands (3VOOR12)

"Op twaalf september mogen we naar de stembus en hoe beter de kiezers alvast te tackelen dan op Lowlands? Niemand minder dan Diederik Samsom (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Jolande Sap (GroenLinks), Halbe Zijlstra (VVD), Sharon Gesthuizen (SP) en Mona Keijzer (CDA) komen speechen. 3voor12 zendt de speeches live uit op Politiek24.

De politici hebben de vrijheid gekregen om hun eigen speech te schrijven vanuit hun persoonlijke motivatie en idealen. Zij gaan niet in discussie met elkaar maar juist met het publiek, dat ook vragen mag stellen. Via Twitter worden van tevoren vragen verzameld, dus wil je alvast weten of alle politici ook daadwerkelijk door de toegangspoortjes van Lowlands komen, stuur dan een tweet met de hashtag #LLowgenda."

Zie: Politici speechen op Lowlands - 3VOOR12.

13.8.12

Positief advies Raad voor Cultuur voor Rijksakademie en De Ateliers

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting De Ateliers en de Stichting
Rijksakademie van beeldende kunsten een subsidiebedrag van respectievelijk
€ 400.000 en € 1.100.000 toe te kennen, onder de voorwaarde dat medio
2013 de instellingen een concretere uitwerking van de plannen en een gezamenlijke
begroting indienen voor de resterende periode.

In de aanvraag stelden de Rijksakademie en De Ateliers dat voorwaarde voor een succesvolle samenwerking is dat er een politieke oplossing komt voor de hoge lasten van rijkshuisvesting en personeel van de Rijksakademie. De Raad gaat in het advies niet verder op deze kwestie in.

Positief advies Raad voor Cultuur voor Rijksakademie van beeldende kunsten en De Ateliers.

Lees het hele vervolg van het advies van de Raad voor Cultuur: Slagen in Cultuur - het vervolg.

Nieuwe positieve adviezen Raad voor Cultuur

"De Raad voor Cultuur adviseert staatssecretaris Zijlstra (Cultuur) alsnog drie instellingen te subsidiëren vanaf 1 januari 2013. Volgens de raad komen de jeugdtheatergezelschappen Het Nationale Toneel/NTJong en Het Houten Huis en het symfonieorkest Zuid-Nederlands Orkest hiervoor in aanmerking.

In het advies Slagen in Cultuur, dat de raad in mei heeft uitgebracht, bleven vier plekken in de culturele basisinfrastructuur 2013 -2016 onbezet. De raad gaf in dat advies aan dat hij het noodzakelijk vindt dat deze posities alsnog worden ingevuld. Voor de spreiding van het culturele aanbod is het volgens de raad zeer wenselijk dat jeugdtheaterinstellingen en symfonieorkesten op verschillende locaties in het land gevestigd zijn.

Zie: Nieuwe positieve adviezen Raad voor Cultuur.

Lees het hele vervolg van het advies van de Raad voor Cultuur: Slagen in Cultuur - het vervolg.

10.8.12

Subsidie voor kunstenaars ten einde (via Nieuwsuur.nl)

"De eerste lichting kunstenaars die het zonder speciale uitkering moet stellen, is deze maand afgestudeerd. Niet langer heeft deze groep recht op de WWIK, de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars. Veel subsidies in de kunstwereld zijn afgeschaft. Wie verwacht dat de bijna afgestudeerde kunstenaars met spandoeken en slogans over het terrein zouden paraderen om een aanvullende uitkering te eisen, heeft het mis. Niets van dat al. Het realisme viert hoogtij op de eindexamenexpositie van de Rietveldacademie in Amsterdam."

Zie: Subsidie voor kunstenaars ten einde - Nieuwsuur.nl.

Lees ook: Wijzigingen in het rijksbeleid voor kunstenaars - VNG.

9.8.12

Culturele diversiteit in de kunsten sneuvelt als eerste (via Trouw)

"Aan culturele diversiteit in de kunsten komt een einde, als je ziet hoe weinig geld daar nog voor uitgetrokken zal worden in de drie belangrijkste subsidiepotten (de landelijke basisinfrastructuur 2013-2016, de laatste gemeentelijke kunstenplannen en het recente besluit van het Fonds voor de Podiumkunsten). Maar heeft die diversiteit ooit wel echt bestaan? Toen het onderwerp in 1998 op de agenda werd gezet door cultuurstaatssecretaris Rick van der Ploeg, was de reactie uit het culturele veld aanvankelijk ook niet enthousiast."

Lees verder: Culturele diversiteit in de kunsten sneuvelt als eerste - TROUW.

Maastricht: subsidieaanvragen moeten passen in nieuw cultuurprogramma van de gemeente

"De Maastrichtse subsidieregels voor instellingen en evenementen op het gebied van professionele kunst, cultuur en cultureel erfgoed gaan vanaf 1 januari op de schop. Vanaf het nieuwe jaar gaat de gemeente Maastricht nieuwe beleidsregels invoeren van toepassing voor het aanvragen van subsidies. Tot nu toe vroegen de instellingen subsidie aan op basis van een eigen activiteitenplan. Die wijze van aanvraag komt te vervallen. De gemeente gaat vooraf bepalen welke culturele functies en evenementen de stad de komende 4 jaren nodig heeft die uit het domein van professionele kunsten en cultureel erfgoed geleverd dienen te worden. Volgens de gemeente levert dat als resultaat op dat het totaal van deze functies het voor Maastricht mogelijk maakt om een van de 8 landelijke kernpunten voor cultuur te blijven. De culturele instellingen kunnen vanaf nu inschrijven op een van deze functies."

Lees: Nieuw subsidie cultuurbeleid Maastricht 2013; aanvragen moeten passen in cultuurprogramma gemeente - Maastricht Aktueel.

The MOCA drama: Eli Broad Misses MOCA Payment in Museum’s Murky Finances (via Bloomberg)

"Billionaire philanthropist Eli Broad hasn’t made scheduled payments to the Museum of Contemporary Art in Los Angeles because the institution has $2.1 million in grants it hasn’t put toward exhibitions. The missed payments come at a time when concerns over finances at the museum have resurfaced after four prominent artists quit MOCA’s board last month. Four other trustees recently wrote a letter to the Los Angeles Times critical of how the museum has been managed under Jeffrey Deitch, the former New York gallery owner who became its director in June 2010. Older board members have criticized newer ones for not being involved, partly reflecting a two-tiered fee system for board membership."

Lees verder: Eli Broad Misses MOCA Payment in Museum’s Murky Finances - Bloomberg.

Zie ook:
MOCA Director Jeffrey Deitch rebuts critics' attacks.
MOCA Director Jeffrey Deitch posts message, seeking to reassure.
Catherine Opie and Barbara Kruger's stinging MOCA resignation.

Van Caldenborgh invloedrijkst in Nederlandse kunstwereld (VK)

Kunstverzamelaar Joop van Caldenborgh is dit jaar de invloedrijkste persoon in de Nederlandse kunstwereld. Dat staat in de zevende editie van 'Wie is Wie in de Kunstwereld'. Van Caldenborgh, oprichter van chemiebedrijf Caldic en verzamelaar van moderne kunst, heeft een voornemen een nieuw kunstmuseum te stichten in Wassenaar.

Op de tweede plaats in de jaarlijkse ranglijst staat Joop Daalmeijer, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Hij stoot Els Swaab van de eerste plaats. Swaab was tot vorig jaar zomer voorzitter. In de top 25 staan 15 nieuwe personen die van invloed zijn op de Nederlandse kunstwereld, waaronder Birgit Donker de hoogste nieuwe binnenkomer op plaats drie. Zij is pas geleden aangetreden als directeur van het nieuwe Mondriaan Fonds en voormalig NRC-hoofdredacteur.

Zie: Van Caldenborgh invloedrijkst in Nederlandse kunstwereld - VK.

8.8.12

Brabantse festivals vragen de provincie om meer geld (via Omroep Brabant)

"Acht Brabantse culturele festivals vragen in een brief aan de provincie om meer geld. Van de acht festivals heeft er vorige week maar een subsidie gekregen van het Fonds Podiumkunsten dat rijksgeld voor kunst verdeelt. De festivals vinden dat een slechte zaak voor het cultureel klimaat in de provincie en voor de plannen om Brabant-stad kandidaat te stellen als culturele hoofdstad van Europa.

Lees: Brabantse festivals vragen de provincie om meer geld - Omroep Brabant.

6.8.12

Help The Guardian to map the culture cuts in Europe

Werk aan de winkel! De Britse krant The Guardian roept iedereen op om de bezuinigingen op cultuur in Europa in kaart te brengen: "Know of a theatre, gallery, museum, orchestra or dance troupe facing cutbacks or closure? Please help us to populate this map of arts in the age of austerity by filling in this form."

Zie: Culture cuts: where austerity measures are curtailing the arts - The Guardian.

'Het wordt wel heel povertjes' (via Joop.nl)

"Eindelijk is er duidelijkheid. Nadat de Raad voor Cultuur staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) eind mei adviseerde over de zogeheten basisinfrastructuur en daarmee over de grote stadstheatergezelschappen, zoals het Nationale Toneel en Toneelgroep Amsterdam, maakte afgelopen woensdag het Fonds Podiumkunsten bekend welke kleinere theatergezelschappen en festivals hij na 2013 zal financieren. Daardoor wordt nu echt duidelijk hoe het theaterlandschap er na 2013 uit gaat zien. Het belangrijkste gevolg lijkt een verminderde zichtbaarheid en toegankelijk van het kleinschalige theater waarin het Nederlandse theaterlandschap uniek is."

Lees verder: 'Het wordt wel heel povertjes' - Joop.nl.

MOCA director Jeffrey Deitch rebuts critics' attacks (via latimes.com)

"Embattled gallerist-turned-museum director Jeffrey Deitch characterized his approach to programing at Los Angeles's Museum of Contemporary Art as forward-thinking and innovative in an interview with the L.A. Times. Responding to criticisms stemming from the departure of chief curator Paul Schimmel and ensuing resignations of all four artist board members — John Baldessari, Barbara Kruger, Catherine Opie, and Ed Ruscha — he said, "Your average cultured reader, reading the L.A. Times, thinks that I've destroyed the museum, that I've dismantled all intelligence from the program, that we're doing nothing serious, that we're showing, like, celebrity portraits or something, that nobody on the staff gets along with me," Deitch said. "And that is not what's happening here."

Via: Artinfo. Lees het interview met de L.A. Times: MOCA director Jeffrey Deitch rebuts critics' attacks - latimes.com.

Zie ook: \\\GoudenBergen///: MOCA Director Jeffrey Deitch posts message, seeking to reassure (via latimes.com).

Tropentheater sluit na 40 jaar de deuren (via Parool)

"Het Tropentheater in Amsterdam sluit in januari zijn deuren. Door het stopzetten van de overheidssubsidie is er geen geld meer, liet het Tropentheater donderdag weten. Het is ook niet gelukt elders financiering te vinden. In het theater konden mensen 40 jaar lang terecht voor niet-westerse podiumkunsten, films, lezingen en debatten.

Het Tropentheater is een onderdeel van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde vorig jaar aan de huidige financiering per 2013 stop te zetten. Het KIT is inmiddels in gesprek met het ministerie over een toekomstscenario."

Lees: Tropentheater sluit na 40 jaar de deuren - PAROOL.

5.8.12

Guus Beumer gaat nieuwe architectuurinstituut leiden (via VK)

"Guus Beumer, directeur van het kunstcentrum Marres in Maastricht, wordt de directeur van het Nederlands instituut voor architectuur, design en e-cultuur in Rotterdam. Dat bevestigen bronnen. Hij volgt eind van dit jaar Ole Bouman op, die gisteren zijn vertrek bekend maakte.

Beumer komt aan het hoofd te staan van een fusie-instituut. Het huidige Nederlandse Architectuurinstituut (NAi) gaat samen met het Premsela Nederlands Instituut voor Design en Mode en het Virtueel Platform. De fusie, opgelegd door het ministerie van OCW, is mede het gevolg van de bezuinigingen in de cultuursector."

Lees: Guus Beumer gaat nieuwe architectuurinstituut leiden - VK.

Kunst heeft de schoonheid uit het oog verloren (via NRC Digitale editie)

"Ooit was kunst een ambacht, en schoonheid de drijfveer. Nu niet meer. Pepijn Vloemans betreurt dit. Hij roept kunstenaars op zichzelf in ere te herstellen en al het lelijke, doodse en afgedankte in Nederland om te toveren in iets moois."

Vloemans stelt onder meer: "Het is een legitiem tijdverdrijf om jezelf fietsend op een doek te storten. Het maken van video-installaties is dat ook. Conceptuele performances: idem dito. Waarom zou je jarenlang moeite doen om een schildertechniek onder de knie te krijgen als je ook een performance met een verhaal kunt verzinnen? Ik begrijp de aandrang, maar de kunstenaar in kwestie zal moeten begrijpen dat je zonder ambacht ook gauw zonder publiek eindigt."

Lees: Kunst heeft de schoonheid uit het oog verloren - NRC Digitale editie.

Fonds voor Cultuurparticipatie maakt 18 initiatieven bekend die meerjarige subsidie ontvangen via het programma Talentontwikkeling en manifestaties (via 3VOOR12)

"Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) maakte afgelopen week 18 initiatieven bekend die meerjarige subsidie ontvangen via het programma Talentontwikkeling en manifestaties. Het gaat daarbij om 13 instellingen voor talentontwikkeling en 5 manifestaties. In totaal is voor deze regeling in de periode 2013-2014 € 6 miljoen euro beschikbaar.

Het FCP zag haar mogelijkheden flink beperkt, als onderdeel van de cultuurbezuinigingen van het demissionaire kabinet. Het FCP moet fuseren met het Fonds Podiumkunsten (FKP), dat afgelopen week ook de subsidietoekenningen bekendmaakte en 70 culturele instellingen moest teleurstellen. De budgetten van beide fondsen werden bovendien zwaar gekort: het FPK van 39,5 naar 24,5 miljoen euro (wat neerkomt op een vermindering van 38%) en het FCP met 30% (van 17 naar 12,2 miljoen).

Onder meer de Popronde (Stichting Popwaarts) en Dario Fo (het koor van Kyteman) zagen hun meerjarige subside afgewezen. De aanvragen van de Grote Prijs van Nederland (subsidie wel gehalveerd), De Kunstbende, Popsport, Hollland Dance Festival en Solid Ground zijn wel gehonoreerd."

Lees: Geen geld Popronde en Kyteman-koor Dario Fo. Wel subsidie Grote Prijs, Kunstbende, Popsport en Solid Ground - 3VOOR12.

Schade cultuursector door bezuinigingen ongekend groot (via nu.nl en 3VOOR12)

"Slechts 40 procent van de aanvragen voor cultuursubsidies vanaf 2013 is toegekend. De schade voor de cultuursector is door bezuinigingen groot. Dit stelt het Fonds Podiumkunsten dat afgelopen woensdag de toekenning van de cultuursubsidies bekend heeft gemaakt. 70 culturele instellingen raken de komende 4 jaar hun subsidie kwijt. "Nooit eerder werd er zoveel abrupt op de cultuur bezuinigd als nu. De schade is ongemeen groot." Het kabinet besloot in de afgelopen periode vanaf 2013 200 miljoen te bezuinigen op cultuur.

Zie: 'Schade cultuursector door bezuinigingen groot' - nu.nl.

Zie ook 3VOOR12, daar meer informatie over de (pop)muziek en festivals: "Vooral muziekgezelschappen en festivals worden getroffen. Dat betekent geen meerjarensubsidie voor onder meer 5 Days Off, Amsterdam Dance Event, Motel Mozaique, Metropolis, Festival Mundial, Incubate, Sonic Acts, Amsterdam Roots Festival en de Gaudeamus Muziekweek. Ook voor Paradiso Melkweg Productiehuis, The Ex, het Rosa Ensemble en het Metropole Orkest pakt het advies slecht uit."

Lees verder: FPK: geen subsidie 5 Days Off, ADE, Motel Mozaique, Metropolis & Festival Mundial - 3VOOR12.