13.8.12

Nieuwe positieve adviezen Raad voor Cultuur

"De Raad voor Cultuur adviseert staatssecretaris Zijlstra (Cultuur) alsnog drie instellingen te subsidiëren vanaf 1 januari 2013. Volgens de raad komen de jeugdtheatergezelschappen Het Nationale Toneel/NTJong en Het Houten Huis en het symfonieorkest Zuid-Nederlands Orkest hiervoor in aanmerking.

In het advies Slagen in Cultuur, dat de raad in mei heeft uitgebracht, bleven vier plekken in de culturele basisinfrastructuur 2013 -2016 onbezet. De raad gaf in dat advies aan dat hij het noodzakelijk vindt dat deze posities alsnog worden ingevuld. Voor de spreiding van het culturele aanbod is het volgens de raad zeer wenselijk dat jeugdtheaterinstellingen en symfonieorkesten op verschillende locaties in het land gevestigd zijn.

Zie: Nieuwe positieve adviezen Raad voor Cultuur.

Lees het hele vervolg van het advies van de Raad voor Cultuur: Slagen in Cultuur - het vervolg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten