30.9.12

Brandbrief Buma/Stemra over 'benarde positie' muziekauteurs (via PAROOL)

"Muziekrechtenorganisatie Buma/Stemra vraagt in een brandbrief aan de onderhandelaars Mark Rutte en Diederik Samsom aandacht voor de 'benarde' positie van muziekauteurs. Bestuursvoorzitter Leo de Wit vindt dat actie is geboden 'anders gaan we de aansluiting met Europa definitief verliezen', zo liet hij woensdag weten.

Na jaren waarin componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers hun inkomsten uit de verkoop van cd's en dvd's zagen verdampen, is de situatie een beetje verbeterd door nieuwe businessmodellen en platforms. Maar, zo stelt De Wit, de legale online-markt in Nederland blijft sterk achterlopen bij andere Europese landen."

Zie: Brandbrief Buma/Stemra over 'benarde positie' muziekauteurs - PAROOL.

28.9.12

Bijzonder hoogleraar gaat groeiende creatieve sector onderzoeken (via FNV Kiem)

"Dr. Arjan van den Born wordt per 1 oktober de eerste hoogleraar Creatief Ondernemerschap in Nederland. Deze nieuwe bijzondere leerstoel aan de Universiteit van Tilburg is ingesteld door de vakbond van de creatieve sector, FNV KIEM. De aanhoudende groei van de creatieve sector in Nederland en de toename van het aantal freelancers daarbinnen creëert behoefte aan nader onderzoek."

Lees: Bijzonder hoogleraar gaat groeiende creatieve sector onderzoeken - FNV Kiem

Creative Council stuurt brief aan informateurs (via BNO)

"De Dutch Creative Industries Council, de onafhankelijke strategische adviesraad van de creatieve industrie, roept het nieuwe kabinet op om het bedrijvenbeleid beter af te stemmen op de door snel veranderende netwerken, MKB-bedrijven, zzp'ers en start-ups gekenmerkte netwerkeconomie. In een vandaag aan de informateurs verzonden brief benoemt de Council vier terreinen waarop de overhead achterblijft bij de ontwikkelingen in het creatieve bedrijfsleven. 'Met name op het gebied van financiering en fiscale regelingen is een grote slag te slaan', aldus Victor van der Chijs, voorzitter van de Council. 'Nieuwe durfkapitaalregelingen en bevordering van nieuwe publiek-private samenwerkingsvormen zijn hard nodig."

Lees: Creative Council stuurt brief aan informateurs – BNO.

Kunstinstellingen liggen 'kou te lijden' door nieuw systeem subsidies (via PAROOL)

"Wethouder Carolien Gehrels, en anders haar ambtenaren, hadden moeten voorzien dat het nieuwe systeem voor de indeling van kunstsubsidies zo rigide is dat waardevolle instellingen buiten de boot vallen. Dat komt doordat ze niet in één hokje zijn te plaatsen, zeggen Egbert Fransen van Pakhuis de Zwijger, Pia van den Berg van de Engelenbak, Frans de Vries van het Vondelpark Openluchttheater en Eliane Attinger van het Ostadetheater."

Lees: Kunstinstellingen liggen 'kou te lijden' door nieuw systeem subsidies - PAROOL.

Burgers willen megabezuinigingen op ontwikkelingshulp en cultuur (via VK)

"Het komende kabinet moet flink bezuinigen, zegt tweederde van de Nederlanders. Maar waarop, dat weten ze niet. In ieder geval moet er 20 miljard euro weggehaald worden bij ontwikkelingssamenwerking en cultuur. Probleempje: dat is drie keer zoveel als wat de overheid aan die twee posten uitgeeft.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau meet dit soort 'burgerperspectieven' elke drie maanden. De onderzoekers spreken op grond van 1.195 respondenten van 'de Nederlandse bevolking'. Die is somber over de economische toekomst van Nederland, vindt de kloof tussen arm en rijk te groot, ziet gezondheidszorg als de hoogste prioriteit en kan dus niet bezuinigen."

Lees verder: Burgers willen megabezuinigingen op ontwikkelingshulp en cultuur - VK.


Lees ook: Bezuinigingen: Nederlanders snappen er niets van - BNR:

"Het zal nog flink lastig worden voor een nieuwe regering om hard te bezuinigen op de zorg. Want kiezers hebben een totaal verkeerd beeld van de situatie. En dat maakt het voor politici lastig om uit te leggen wat ze willen.

Als je de gemiddelde Nederlander vraagt waar we op kunnen bezuinigen, hoor je twee dingen: cultuur en ontwikkelingssamenwerking. Het probleem is dat die gemiddelde Nederland dan denkt dat het wel voldoende is. Terwijl die Nederlander eigenlijk geen idee heeft hoe groot de posten zijn, wat er in het verleden al bezuinigd is en hoeveel ruimte er nog is, zegt onderzoeker Paul Dekker van het SCP."


27.9.12

22.000 bezoekers voor eerste fotografiefestival Unseen (via PAROOL)

"De eerste editie van fotografiefestival Unseen in Amsterdam heeft 22.000 bezoekers getrokken. Volgens een woordvoerder van fotografiemuseum Foam was het 'een groot succes' en waren ook de galeriehouders tevreden met de resultaten. Op de internationale beurs waren vijftig galeries vertegenwoordigd uit de hele wereld."

Zie: 22.000 bezoekers voor eerste fotografiefestival Unseen - PAROOL.

26.9.12

Raad voor Cultuur vraagt reactie van publiek over het museale bestel

Eind dit jaar zal de Raad voor Cultuur een advies uitbrengen over het museale bestel. De raad wil ook het publiek hierbij betrekken. Daarom kan iedereen de komende weken reageren op diverse stellingen, zoals: 'Het gaat goed met de musea, ze hoeven niet te veranderen' en 'Museumbeleid is geen collectiebeleid'. Men kan reageren voor dinsdag 23 oktober aanstaande.

Ga naar: Stellingen Musea - Raad voor Cultuur.

Besluiten landelijke culturele fondsen op een rij (via Cityportal Rotterdam)

Van de landelijke fondsen hebben het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA), het Nederlands Letterenfonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Fonds Podiumkunsten hun besluiten voor de meerjarige subsidies (voor de periode 2013-2014) bekend gemaakt:

Klik hier voor het besluit van het SfA.

Klik hier voor het besluit van het Nederlands Letterenfonds.

Klik hier voor het besluit van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Klik hier voor het besluit van het Fonds Podiumkunsten.

Het besluit van het Mondriaan Fonds volgt in het najaar van 2012.

Bron: Besluiten landelijke culturele fondsen- Cityportal Rotterdam.

Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) wordt Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

"Het nieuwe Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bevordert hoogwaardige kwaliteit in architectuur, vormgeving en e-cultuur. De omvorming van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) verloopt in drie stappen. Met ingang van januari 2012 zijn de subsidies op het gebied van vormgeving en bouwkunst overgenomen van Fonds BKVB en Mondriaan Fonds, die eind 2011 zijn gefuseerd. Deze wijzigingen vormen het sluitstuk van de reorganisatie van de cultuurfondsen.

Met ingang van 1 september 2012 zijn de statuten van het SfA gewijzigd, waarbij de naamsverandering, de doelstellingen en de verbreding van de werkterreinen zijn vastgelegd. Eind december 2012 is de reorganisatie afgerond. Het fonds werkt nu aan een nieuw subsidie-instrumentarium, dat met ingang van januari 2013 in werking treedt. Hierin zullen architectuur, vormgeving en e-cultuur duidelijk herkenbaar blijven. Maar het bevorderen van samenwerking en cross-overs tussen de verschillende ontwerpende disciplines maakt eveneens deel uit van het nieuwe instrumentarium."

Zie: Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) is nu Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Einde dreigt voor podia Rotterdam (via Cultuurnetwerk)

De gevolgen van de Rotterdamse bezuinigingen op cultuur zijn groter dan gedacht. Ook instellingen die minder subsidie kregen, denken dicht te moeten. Dat schrijft NRC Handelsblad, na een rondgang langs de instellingen. Het Jeugdtheater Hofplein bijvoorbeeld zit in het cultuurplan, maar zegt zijn Rotterdamse theater toch te moeten sluiten.

Zie: Einde dreigt voor podia Rotterdam - cultuurnetwerk.nl

Het Onafhankelijk Toneel heft zichzelf na veertig jaar op (via nrc.nl)

"Het Onafhankelijk Toneel heft zichzelf per 1 januari 2013 op. De subsidie van het theatergezelschap dat in 1972 werd opgericht wordt op dat moment stopgezet. Dat meldt de NOS. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseerde in april waar wel waar niet op kon worden bezuinigd. Een van de slachtoffers was het Onafhankelijk Toneel dat alle subsidie verloor. Begin deze maand werd bekend dat het theatergezelschap vanaf 1 januari 2013 helemaal geen subsidie meer ontvangt. Het gezelschap is er niet in geslaagd om partners te vinden om mee samen te werken."

Lees: Het Onafhankelijk Toneel heft zichzelf na veertig jaar op - nrc.nl.

Van Gogh Museum zeven maanden dicht vanwege renovatie (via Historiek)

"Het Van Gogh Museum in Amsterdam is de komende zeven maanden in verband met een verbouwing niet toegankelijk voor het publiek. Topstukken van het museum zijn nog wel in Amstedam te zien, ze verhuizen tijdelijk naar de Hermitage. De verbouwing van het Van Gogh Museum is nodig omdat het museum uiterlijk halverwege 2014 moet voldoen aan verscherpte eisen op het gebied van veiligheid voor publiek en kunst. Het museum heeft dit afgesproken met de Rijksgebouwendienst en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap."

Zie: Van Gogh Museum zeven maanden dicht vanwege renovatie - Historiek.

Geen extra geld voor Stedelijk Museum (via PAROOL)

Het Stedelijk Museum in Amsterdam krijgt geen extra geld van de gemeente. Dat stelt het stadsbestuur van Amsterdam voor in het Kunstenplan 2013-2016, waarin staat welke instellingen in de hoofdstad de komende jaren subsidie van de gemeente ontvangen.

Het college neemt hiermee het advies over van de Amsterdamse Kunstraad. Die adviseerde het jaarlijkse subsidiebedrag van 12,5 miljoen euro voor het Stedelijk te verlagen naar 11,6 miljoen euro. Het museum vroeg echter 15,5 miljoen euro aan. Het gebouw is nu twee keer zo groot als voorheen en de lasten zullen bijna 2 miljoen euro hoger uitvallen dan geraamd, stelde het Stedelijk.

Lees: Geen extra geld voor Stedelijk Museum - PAROOL.

25.9.12

Geen cultuursubsidie voor 28 instellingen (3voor12 Utrecht)

"Van de 88 culturele instellingen in Utrecht die een meerjarige subsidieaanvraag hadden ingediend voor de periode 2013 – 2016 zijn er 28 aanvragen afgewezen en 60 wel gehonoreerd. Dat maakte de gemeente Utrecht bekend in de subsidievoorstellen voor cultuur. Zo krijgt onder andere festival deBeschaving voor de tweede keer op rij geen geld en wereldmuziekpodium RASA moet het met veel minder doen. Poppodia EKKO, Tivoli en Tivoli de Helling krijgen wel jaarlijks subsidie, evenals het Le Guess Who? festival en Stichting Ruis (dB's)."

Lees verder: Geen cultuursubsidie voor 28 instellingen - 3voor12 Utrecht.

24.9.12

Poppodia in cijfers 2011 - het jaarlijkse overzicht van VNPF

"Het aantal popconcerten en clubavonden en daarmee de publieksinkomsten per poppodium zijn in 2011 afgenomen. Een daling die in 2010 al is ingezet. Dit blijkt uit 'Poppodia in cijfers 2011', de jaarlijkse publicatie van kengetallen van de podiumleden van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Toch houden de podia zich in crisistijd financieel goed staande door zo veel mogelijk risico’s te mijden in de programmering, lagere gages te betalen aan artiesten, meer besloten verhuur te realiseren en te besparen op personeelskosten."

Download: Poppodia in cijfers 2011 - VNPF.

Raad voor Cultuur mengt zich in debat over toekomst museumbestel (blog George Knight)

"De Raad voor Cultuur gaat op de moderne toer. Het gaat zogezegd in gesprek met de burger. Omdat het eind dit jaar een advies uitbrengt over het museale bestel zegt het ‘u’ hierbij graag te betrekken. Zou het werkelijk? ‘U’ kunt reageren tot 23 oktober op diverse stellingen. Geen toevallige datum, op 22 oktober kunnen de leden van de NMV en de VRM zich op een extra ALV uitspreken over het advies van de commissie Asscher-Vonk. Met de zwaargewichten Sjarel Ex, Wim Pijbes, Axel Ruger en Benno Tempel die het opnemen tegen de lichtgewichten in de commissie ‘Musea’ van de Raad voor Cultuur als Marijke Brouwer, Roeli Broekhuis, Edwin Jacobs, Gitta Luiten, Gert-Jan van der Vossen en Diana Wind. De Raad zoekt nu instemming bij het publiek."

Lees: Raad voor Cultuur mengt zich in debat over toekomst museumbestel - George Knight.

Dossier: De crisis voorbij (rekto:verso)

Dat er wat loos is met onze economie, is wel duidelijk. Maar wat doen we eraan?  In Rekto:verso's dossier getiteld 'De crisis voorbij' kruisen alternatieve culturele en economische praktijken elkaar vanuit een gedeeld geloof in verandering. Wat geeft een cultuurproductie die menselijke betrokkenheid weer voorop stelt?

Voorbeelden van artikelen in dit dossier:
Kunstenaars slaan er munt uit: De vele mogelijkheden van kunst als wegbereider van een alternatieve economie - een economie die we opnieuw ‘zelf’ kunnen beheersen.
Samen ondernemen is een kunst: Een economie die niet draait op onderlinge concurrentie, maar op de kracht van het collectief. Waarin niet winstcijfers, maar mensen de koers bepalen, als mede-eigenaars.
Kunst zoekt crowd: Grote aantallen donateurs die met kleine bedragen in artistieke projecten investeren: ‘crowdfunding’ is de naam. Zal deze nieuwe financieringsbron invloed hebben op de kunst die we maken?

Ga naar: De crisis voorbij - rekto:verso.

18.9.12

Besluiten rijkssubsidies cultuur bekend (Rijksoverheid.nl)

"Meer binding met het publiek, minder afhankelijkheid van subsidies. Dat is de omslag die het kabinet in het cultuurbeleid wilde maken. In de besluiten over de rijkssubsidies voor 2013 tot en met 2016 is die verandering duidelijk zichtbaar. De internationale top kan top blijven, makers van kunst gaan voor ondersteunende instellingen en erfgoed en bibliotheken worden zoveel mogelijk ontzien. Dat staat in een brief, die staatssecretaris Zijlstra op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer en de cultuursector heeft gestuurd.

In totaal krijgen 83 instellingen, verspreid over het hele land, de komende vier jaar rijksfinanciering. Zijlstra volgde in grote lijnen het advies ‘Slagen in Cultuur’ dat de Raad voor Cultuur in mei van dit jaar uitbracht. Daarin adviseerde de Raad over de 118 aanvragen voor subsidie."

Zie: Besluiten rijkssubsidies cultuur bekend - Rijksoverheid.nl.

Voor de brief en bijlagen zie: Kamerbrief besluiten culturele basisinfrastructuur 2013-2016 | Kamerstuk - Rijksoverheid.nl.

Tweede kans voor Amsterdamse kunstinstellingen (Theaterkrant)

"De gemeente Amsterdam heeft de Amsterdamse Kunstraad (AKr) gevraagd om zijn advies te actualiseren, nu bekend is geworden dat ruim twintig Amsterdamse instellingen geen rijkssubsidie krijgen. Met dit nieuwe advies moet worden voorkomen dat er een Kunstenplan wordt opgesteld zonder aanvullend onafhankelijk advies van de Kunstraad."

Lees: Tweede kans voor A’damse instellingen - Theaterkrant.

Amsterdam wil opheldering over schenking (via Boekmanstichting)

"Ann Goldstein, directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam en verzamelaar Jan Christiaan Braun zijn door de gemeenteraad van Amsterdam gevraagd om uitleg te geven over het conflict tussen hen over de schenking van 24 tekeningen van Willem de Kooning. De vraag is waarom het museum de collectie ‘Drawings with Eyes Closed’, die nu in het Museum of Modern Art (MoMA) in New York te zien is, aan zich voorbij heeft laten gaan en waarom de raad van toezicht niet heeft ingegrepen."

Zie: Amsterdam wil opheldering over schenking - Boekmanstichting.

Lees ook: Ruzie over schenking tekeningen aan Stedelijk Museum Amsterdam - VK.

How deep do the arts council cuts go? (The Guardian)

Only weeks after British culture was shown off to the world, the effects of the arts council cutbacks are beginning to be felt. Charlotte Higgins reports.

And she wonders: "But I wonder: how long can you chip away at what a museum does before it starts to look down-at-heel? How far can you cut an exhibition programme before the place feels static? How far can you strip away a staff and still expect them to perform a crucial role in the education of a city's young? What is the point at which a museum, at some quiet, unmarked moment, stops being a questioning, contemplative space at the heart of its city's intellectual and imaginative life, and becomes an irrelevance? The fear is, here and everywhere, that this autumn's hardships are just the beginning: there will come a point when no amount of ingenuity, flexibility and cunning can stand in the way of empty coffers."

Read: How deep do the arts council cuts go? - The Guardian.

Van Abbemuseum moet extra bezuinigen (via VK)

"De gemeente Eindhoven wil structureel nog meer gaan besparen op het Van Abbemuseum. Vorig jaar ingevoerde bezuinigingen worden verder verhoogd en het museum moet zelf zorgen voor meer bezoekers en meer fondsen aanboren. In totaal lopen de bezuinigingen op tot enkele honderdduizenden euro's. Eindhoven schrijft dat in de meerjarenbegroting die afgelopen maandagavond is gepresenteerd."

Zie: Van Abbemuseum moet extra bezuinigen - VK.

100.000 euro voor literaire tijdschriften (via Boekmanstichting)

"Met een bedrag van €100.000 geven het Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds drie talentvolle redacties van literaire tijdschriften de gelegenheid zich te blijven richten op hoogwaardige inhoud, en zich verder te ontwikkelen op het gebied van internet en publieksbereik. Aanleiding voor het initiatief is een column van Arnon Grunberg in de Volkskrant waarin hij oproept een bedrag te schenken aan literaire tijdschriften."

Zie: 100.000 euro voor literaire tijdschriften - Boekmanstichting.

47 Miljoen voor restauratie monumenten (via Historiek)

"Het kabinet heeft 47 miljoen euro beschikbaar gesteld zodat verschillende rijksmonumenten op korte termijn gerestaureerd kunnen worden. Dat is deze week bekendgemaakt door staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur tijdens een bijeenkomst in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo in Haarlem. Met het geld kunnen zes belangrijke monumenten, die hard aan restauratie toe zijn, op korte termijn onder handen genomen worden."

Lees: 47 miljoen voor restauratie monumenten - Historiek.

17.9.12

Recordaantal bezoekers naar Documenta (via De Morgen)

"De kunsttentoonstelling documenta in de Duitse stad Kassel heeft bij haar 13e editie met rond de 860.000 bezoekers een nieuw record gevestigd. Dat deelde documenta vandaag mee. De wereldwijd belangrijkste expositie van hedendaagse kunst zal zondagavond na welgeteld honderd dagen eindigen. In de zomer van 2007 hadden ongeveer 750.000 mensen de 12e editie van documenta bezocht. Documenta vindt om de vijf jaar in Kassel plaats."

Lees: Recordaantal bezoekers naar documenta - De Morgen.

Cultuurbegroting ook in Frankrijk niet langer heilig (via VK)

"De cultuurbegroting leek heilig in Frankrijk. Op ziekenhuizen of defensie kon worden bezuinigd, als het kunstbudget maar overeind bleef. Met die traditie lijkt de regering-Hollande te breken. Er moet tien miljard euro op de overheidsuitgaven worden gekort, dus ook het ministerie van cultuur moet zijn bijdrage leveren."

Lees: Cultuurbegroting ook in Frankrijk niet langer heilig - VK.

16.9.12

Vrijwilligers in de cultuursector (rekto:verso)

"Over de cultuursector en zijn vrijwilligers is opvallend weinig geweten. Het gaat nochtans om een zeer bepalende alternatieve economie, zo leert een eerste beknopt onderzoek van rekto:verso. Gemiddeld blijkt slechts een kwart van de menselijke krachten bij Gentse organisaties werknemers. Gaat er dan niet genoeg geld naar de cultuursector? Niet noodzakelijk. Wel mag de bijdrage van vrijwilligers aan een betaalbare en warme cultuursector meer naar waarde worden geschat."

Lees: Vrijwilligers in de cultuursector - rekto:verso.

12.9.12

Joop van den Ende ontvangt eredoctoraat van Nyenrode (via Sprout)

"Joop van den Ende ontving maandag een eredoctoraat van Nyenrode Business Universiteit voor zijn werk als cultureel ondernemer. Sprout sprak na afloop met hem.

"Het maakt me een beetje verlegen", zegt Joop van de Ende als hij het eredoctoraat in ontvangst neemt. De universiteit wil de mediaondernemer daarmee belonen voor zijn bijdrage aan de culturele industrie. Van den Ende heeft volgens de universiteit een hele bedrijfstak - theater en tv-producties - mede helpen opbouwen en heeft Nederland als cultureel exportland op de kaart gezet. Hij heeft de spelregels voor ondernemen in het culturele landschap veranderd."

Lees: Joop van den Ende over cultureel ondernemen - Sprout.

'Beste Halbe Zijlstra, schrijf een liefdesbrief' (VK)

"De sector Kunst & Cultuur is als het kind dat voortdurend moet bewijzen dat het de liefde van zijn ouder waard is, constateert actrice Carine Crutzen. Ze daagt Halbe Zijlstra uit een liefdesbrief te schrijven aan dat kind."
Lees: Carine Crutzen: 'Beste Halbe Zijlstra, schrijf een liefdesbrief' - VK.

"Het is niet zijn taak om een liefdesbrief te schrijven aan kunst en cultuur, zoals actrice Carine Crutzen gisteren vroeg, schrijft staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra. Wel om een visie te hebben. En in zijn visie is 'de kunst geen kind dat aan mij is toevertrouwd, maar een sterke volwassene die niet te veel bemoederd moet willen worden door de overheid."
Lees: Halbe Zijlstra: 'Beste Carine Crutzen, het is niet mijn taak een lofzang te houden op cultuur' - VK.

Kunsten '92: Herstel cultuur kan niet wachten op regeerakkoord

"Deze maanden hebben talrijke culturele instellingen geen andere keuze dan zichzelf op te heffen en komen kunstenaars en stafmedewerkers op straat te staan. Het is belangrijk om nu, voor de Algemene Beschouwingen van 26 en 27 september a.s. maatregelen te nemen. De totstandkoming van een nieuw regeerakkoord zal zonder twijfel langer duren dan de tijd die culturele instellingen, waarvan fondsen en adviesorganen vinden dat zij een essentiële functie in het bestel bekleden, nog rest. Als de politiek niet meteen na de verkiezingen maatregelen neemt, is de schade binnen enkele maanden onomkeerbaar."

Dit schrijft Kunsten '92 in een persbericht, lees: Persbericht:herstel cultuur kan niet wachten op regeerakkoord.

10.9.12

Kunst & cultuur in tijden van verkiezingen

CPB doorrekeningen verkiezingsprogramma’s en cultuur - Kunsten ’92: Kort en bondig de posten uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau van de verkiezingsprogramma’s die van doen hebben met cultuur.

ScienceGuide: kunstonderwijs wordt feitelijk afgeschaft - Metropolis M: De website ScienceGuide waarschuwt voor de 'geheime bijlagen' in de verkiezingsprogramma's, waarin wordt gesteld dat uit de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's van het CPB blijkt dat het kunstonderwijs feitelijk wordt afgeschaft.

Kunststof TV: zo 9 sep 2012 - Uitzending Gemist: Wat moet u woensdag stemmen als het gaat om kunst & cultuur? Kunststof TV vroeg het stemadvies van onder anderen Freek de Jonge, Hans Aarsman, Gijs Scholten van Aschat en Jan des Bouvrie.

Opium Radio: Cultuurdebat - Opium: Tijdens het Opium Radio Cultuurdebat op zaterdag 8 september debatteren cultuurwoordvoerders van D66, PvdA, SP en VVD over het toekomstig cultuurbeleid.

9.9.12

Luister het Cultuurdebat terug van 8 september op Opium radio

Wat is de rol van de overheid binnen de kunst- en cultuursector? Moet een kunstenaar zijn eigen broek ophouden? En hoe houd je kunst toegankelijk voor iedereen? Tijdens het Opium Radio Cultuurdebat op zaterdag 8 september debatteerden de cultuurwoordvoerders van D66, PvdA, SP en VVD hierover. Jan Mom en Hans Smit leidden het debat. Met: een inleidend gesprek met Els van Odijk, directeur Rijksakademie van beeldende kunsten, debat met Salima Belhaj (D66), Jasper van Dijk (SP), Jetta Klijnsma (PvdA) en Bart de Liefde (VVD) en een nabespreking met o.a. Freek de Jonge, die ook dit jaar weer de verkiezingsconference verzorgt.

Luister terug: Cultuurdebat - Opium radio.

Helft volk wil betalen voor cultuurhistorie (via Telegraaf)

"De helft van de Nederlanders is bereid jaarlijks een bedrag te betalen voor het beschermen, onderhouden en eventueel herstellen van cultuurhistorisch erfgoed. Ruim 90 procent van de Nederlanders is trots op de oude kastelen, landhuizen, parken, buitenplaatsen, forten en boerderijen die Nederland bezit."

Lees verder: Helft volk wil betalen voor cultuurhistorie - Telegraaf.nl.

Unilever end Turbine Hall sponsorship at Tate (via artreview.com)

"Unilever, the Anglo-Dutch conglomerate, has decided to end its sponsorship of the Turbine Hall space at the Tate Modern. The deal, which totaled  4.4 million over 12 years, has facilitated 13 large scale commissions and attracted over 30 million visitors. Despite the sponsorship coming to an end, Unilever will still remain as a corporate member of the Tate. Regarding sponsorship from other companies, a spokeswoman from the Tate has declared that they they will not start discussions until 2014, after the Herzog & de Meuron-designed extension of the gallery is completed."

Zie: Unilever end Turbine Hall sponsorship at Tate - artreview.com.

Drie ton extra voor kunstsector Amsterdam (via PAROOL)

"Het Amsterdams Fonds voor de Kunst stelt drie ton beschikbaar voor culturele instellingen die zich willen heroriënteren door de bezuinigingen. Het geld is onder meer bedoeld voor instellingen die willen samenwerken of fuseren. Het gaat om een overgangsregeling van een jaar en niet om een 'instandhoudingssubsidie'. Het idee is juist dat organisaties door samenwerken geld kunnen besparen of meer publiek kunnen bereiken, zodat ze minder afhankelijk zijn van subsidie."

Zie: Drie ton extra voor kunstsector Amsterdam - PAROOL.

‘Kaalslag’ Nederlandse filmindustrie door ongunstig belastingregime (via Het Financieele Dagblad)

"In de filmindustrie gaan honderden banen verloren doordat er bedrijvigheid wegvloeit naar omringende landen, onder meer België en Duitsland, waar het fiscale klimaat voor filmfinanciers aantrekkelijker is. Dat schrijven de gezamenlijke postproductie- en facilitaire bedrijven aan demissionair minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Maxime Verhagen. De toeleveranciers vinden dat het nieuwe kabinet dat na de verkiezingen aantreedt filmmakers dezelfde faciliteiten moet bieden als de omringende landen."

Zie ‘Kaalslag’ Nederlandse filmindustrie door ongunstig belastingregime - Het Financieele Dagblad.

Stedelijk Museum: onze plek weer veroveren (via VK)

"Na een grootscheepse renovatie van bijna 10 jaar opent het Stedelijk Museum in Amsterdam op 23 september weer de deuren voor het publiek. Directeur Ann Goldstein (1957) kijkt vol enthousiasme uit naar deze dag. Al ziet de wereld er nu heel anders uit dan voor de sluiting, zegt de Amerikaanse, die sinds januari 2010 leiding geeft aan het museum.

'We hebben een hoop concurrentie van andere musea voor moderne kunst, zoals het Tate Modern in Londen. Het cultureel toerisme is veel meer opgekomen: mensen reizen voor een tentoonstelling."

Lees: Stedelijk Museum: onze plek weer veroveren - VK.

8.9.12

Toneelgroep De Appel wil duizend vrienden voor duizend euro

Tijdens de seizoensopening op 2 september 2012 lanceerde artistiek leider Aus Greidanus sr. een reddingsactie die Toneelgroep de Appel in Den Haag in staat moet stellen zonder bijdrage van de landelijke subsidiegever voorstellingen te blijven maken. Het idee is dat daarvoor 1.000 mensen nodig zijn die bereid zijn € 1.000,- te doneren. Donateurs krijgen daarvoor een gala-avond met exclusieve optredens en een diner. Twee keer eerder werd De Appel door haar Vrienden geholpen: door de aankoop van het Appeltheater en in 2000 toen De Appel haar subsidie dreigde kwijt te raken en 6.000 mensen geld doneerden tijdens een marathonactie.

Zie voor meer informatie: www.duizendvoorduizend.nl.

Springdance en Festival a/d Werf fuseren (via Theaterkrant)

"Springdance en Festival a/d Werf gaan fuseren om samen een nieuw podiumkunstenfestival te vormen in Utrecht: een internationaal platform voor actuele ontwikkelingen in dans, theater en cross-overs. Het festival, dat wordt ondersteund door gemeente en provincie Utrecht en het Fonds Podiumkunsten, vindt vanaf 2013 jaarlijks plaats in mei."

Zie: Springdance en Werf fuseren - Theaterkrant.

Museum Rotterdam zegt huur Schielandhuis op

"Woensdag 1 augustus verscheen in de media het bericht dat Museum Rotterdam, gedwongen door bezuinigingen, de huur heeft opgezegd van het Schielandshuis. Hoewel het een prachtig historisch monument is, is het slechts een locatie van Museum Rotterdam. 

Het verlaten van het Schielandshuis was al in voorbereiding, helaas moet het museum gedwongen door de bezuinigingen hier versneld op inzetten. Het Schielandshuis en de Dubbelde Palmboom blijven eigendom van de gemeente en zullen ongetwijfeld een mooie en passende bestemming krijgen."

Zie het persbericht: Museum Rotterdam zegt huur Schielandhuis op - Museum Rotterdam.

Museum Boijmans moet inkrimpen (via PAROOL)

"Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam moet snijden in het personeelsbestand en een derde deel van het tentoonstellingsprogramma laten vallen. Door een vermindering van subsidie en dalende eigen inkomsten heeft het museum een kwart minder financiële middelen tot zijn beschikking, liet directeur Sjarel Ex donderdag weten."

Lees: Museum Boijmans moet inkrimpen - PAROOL.

Einde programmering WORM (WORM.org)

"Het verdelingsvoorstel van het college van Burgemeester en wethouders van Rotterdam voor het cultuurplan 2013-2016 heeft fatale gevolgen voor de eigen programmering van WORM. Die verdwijnt namelijk volledig. De programmering die gepland staat voor de komende paar maanden gaat wel door.

Het voorgestelde bedrag is lager dan het minimum dat nodig is om risicovolle programmering te realiseren en daarmee verdwijnt ook onze toegevoegde waarde voor de stad. WORM rest niets anders dan een verhuurschuur te worden."

Lees verder: WORM.org - Einde programmering WORM.

7.9.12

"Kunst is geen subsidiejunkie", Jet de Ranitz in NRC (via Kunsten 92)

"Jet de Ranitz is voorzitter van Kunsten ’92, de belangenorganisatie die namens de kunstwereld met de overheid praat. Ze is nog boos over de manier waarop het kabinet bezuinigde: "Het was niet nodig ons eerst heel hard op de bek te slaan." "Ik hoop wel op enig herstel, maar als daar- mee het gesprek wordt doodgeslagen over hoe wij in een nieuwe maatschappij een nieuw kunstbeleid uitvinden, dan ben ik niet blij. Ik wil wel in gesprek blijven. Gewoon terug bij het oude en we hebben het er niet meer over, dat wil ik niet. Dat zou ook geen recht doen aan hoe ons publiek en kunstenaars erover denken." Lees: interview met Jet de Ranitz in NRC CS van 6 september 2012: "Kunst is geen subsidiejunkie" - op de website van Kunsten 92.

Dutch budget cuts leave high arts in very low spirits (BBC News)

"Forced to meet EU budget targets, the Dutch government has made sharp spending cuts - an unpopular move ahead of next week's election. Arts and culture are among the biggest casualties.

Dutch arts institutions have traditionally enjoyed generous subsidies. Clutching their plastic beer containers, a gaggle of festival goers say they feel the tight budget demands are threatening to kill their culture. "I can't believe it's happening. A country does not only need economics and politics but also culture - you need all different aspects to be a country," says one of them. "When you cut something somewhere, in this case the arts, there is a whole area of entertainment - restaurants, bars, cafes - they will notice the effects."

Zie: BBC News - Dutch budget cuts leave high arts in very low spirits.

2.9.12

Berenschot: onderzoek naar gevolgen van bezuinigingen op cultuur vanaf 2013

"De gemeenten blijken het rijk niet te volgen in de forse bezuinigingen. Het rijk geeft 24 procent minder uit aan kunst en cultuur in 2013 dan in 2010, van 990 miljoen euro naar 752 miljoen. De rekening komt vooral terecht bij de podiumkunsten, de beeldende kunst en film. Uit het onderzoek van Berenschot en de Volkskrant blijkt dat de 25 grootste gemeenten de bezuinigingen gemiddeld evenwichtiger verdelen. Omdat in de 25 grootste gemeenten bij elkaar 40 procent van de Nederlandse bevolking woont, zijn de uitkomsten volgens Vinkenburg representatief voor alle gemeenten. Maar per gemeente zijn de verschillen groot: Rotterdam en Den Haag bezuinigen 14 procent, in Maastricht komt er juist 10 procent bij."

Ga naar: onderzoek naar gevolgen van bezuinigingen op cultuur - Berenschot.

1.9.12

PVV vergeet te bezuinigen op kunst (via nrc.nl)

"Het Centraal Planbureau presenteerde maandag alle doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s. Dat deed het planbureau op basis van specifieke en gedetailleerde voorstellen die de partijen zelf moesten indienen. Zo liet de PVV niet het plan om uit de Europese Unie te stappen doorrekenen. En dus ook geen bezuinigingen op de kunst, terwijl de partij zich de laatste jaar ontpopte als groot tegenstander van gesubsidieerde kunst."

Zie: PVV vergeet te bezuinigen op kunst - nrc.nl.

Directeur Design Academy Eindhoven stapt op (via nrc)

"De voorzitter van het college van bestuur van de Design Academy Eindhoven, Anne Mieke Eggenkamp, stapt eind dit jaar op. Haar besluit komt nadat op de internationaal vermaarde ontwerpersopleiding deze zomer onrust was ontstaan over een onderwijsvernieuwingsoperatie die zij had ingezet. Begin juli stapten de drie hoofden van de mastersopleiding op uit protest tegen dat nieuwe beleid van Eggenkamp, dat zij te bureaucratisch vonden."

Lees verder: Directeur Design Academy stapt op - nrc carierre

Zie ook: De manager heeft nog niet gewonnen.

Dansgroep Amsterdam stopt (via Theaterkrant)

"Dansgroep Amsterdam houdt in 2013 op te bestaan. Het gezelschap ontving eerder uit de Basis Infrastructuur 1,8 miljoen. Het gezelschap vroeg nu vier ton aan bij het Fonds Podiumkunsten en zes ton bij de gemeente Amsterdam. Beide aanvragen werden niet gehonoreerd waardoor het gezelschap geen toekomst meer heeft. Het gezelschap telt 25 man aan personeel dat volgend jaar op straat zal staan. Directeur Beppie Blankert: "We zijn nu nog allemaal hard aan het werk. Tot en met januari lopen er nog drie verschillende projecten en we hebben ook in 2013 nog een project staan."

Lees: Dansgroep Amsterdam stopt - Theaterkrant.

Gallery owners shut up shop (via The Australian Financial Review)

"The move to cut costs by shutting expensive shop fronts is continuing unabated in the visual arts. The moves highlight the cost pressures on commercial galleries after successive years of poor sales, the rise of online shopping and art fairs as a way of doing business, and the relative ease of finding pop-up spaces at a time when “for lease” signs abound. “We don’t want to abandon our artists, but we do want to survive,” says Emily Rohr, who opened Short Street 14 years ago."

Read further: Gallery owners shut up shop - The Australian Financial Review.

Siberia, Meekers en Max worden Maas (via Theaterkrant)

"Maas, theater en dans voor jong publiek is de naam voor het nieuwe gezelschap dat is ontstaan uit de fusie tussen theatergroep Siberia, dansgezelschap Meekers en Theatergroep Max. Maas heeft positieve adviezen ontvangen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, het Fonds Podiumkunsten en de Raad voor Cultuur. Op 1 januari 2013 houden de oude gezelschappen op te bestaan. Theater De Gouvernestraat wordt het huis van Maas.

Zie: Siberia, Meekers en Max worden Maas - Theaterkrant.