18.9.12

Besluiten rijkssubsidies cultuur bekend (Rijksoverheid.nl)

"Meer binding met het publiek, minder afhankelijkheid van subsidies. Dat is de omslag die het kabinet in het cultuurbeleid wilde maken. In de besluiten over de rijkssubsidies voor 2013 tot en met 2016 is die verandering duidelijk zichtbaar. De internationale top kan top blijven, makers van kunst gaan voor ondersteunende instellingen en erfgoed en bibliotheken worden zoveel mogelijk ontzien. Dat staat in een brief, die staatssecretaris Zijlstra op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer en de cultuursector heeft gestuurd.

In totaal krijgen 83 instellingen, verspreid over het hele land, de komende vier jaar rijksfinanciering. Zijlstra volgde in grote lijnen het advies ‘Slagen in Cultuur’ dat de Raad voor Cultuur in mei van dit jaar uitbracht. Daarin adviseerde de Raad over de 118 aanvragen voor subsidie."

Zie: Besluiten rijkssubsidies cultuur bekend - Rijksoverheid.nl.

Voor de brief en bijlagen zie: Kamerbrief besluiten culturele basisinfrastructuur 2013-2016 | Kamerstuk - Rijksoverheid.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten