26.9.12

Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) wordt Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

"Het nieuwe Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bevordert hoogwaardige kwaliteit in architectuur, vormgeving en e-cultuur. De omvorming van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) verloopt in drie stappen. Met ingang van januari 2012 zijn de subsidies op het gebied van vormgeving en bouwkunst overgenomen van Fonds BKVB en Mondriaan Fonds, die eind 2011 zijn gefuseerd. Deze wijzigingen vormen het sluitstuk van de reorganisatie van de cultuurfondsen.

Met ingang van 1 september 2012 zijn de statuten van het SfA gewijzigd, waarbij de naamsverandering, de doelstellingen en de verbreding van de werkterreinen zijn vastgelegd. Eind december 2012 is de reorganisatie afgerond. Het fonds werkt nu aan een nieuw subsidie-instrumentarium, dat met ingang van januari 2013 in werking treedt. Hierin zullen architectuur, vormgeving en e-cultuur duidelijk herkenbaar blijven. Maar het bevorderen van samenwerking en cross-overs tussen de verschillende ontwerpende disciplines maakt eveneens deel uit van het nieuwe instrumentarium."

Zie: Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) is nu Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten