23.10.12

Crisis raakt culturele sector (via Nederlands Dagblad)

Het effect van de economische crisis op de culturele sector zal de komende jaren duidelijk zichtbaar worden. Bovendien wordt de sector vanaf volgend jaar geconfronteerd met de effecten van het bezuinigingsbeleid, staat in het rapport Cultuur in Beeld 2012 dat het ministerie van OCW maandag heeft gepubliceerd.

Het komende jaar blijven de economische vooruitzichten ongunstig en daalt de koopkracht. “Het zal zowel voor de gesubsidieerde als de niet-gesubsidieerde sector veel inspanning kosten om publiek te blijven binden in een tijd dat het besteedbaar inkomen voor veel mensen daalt.”

Lees verder: Crisis raakt culturele sector - Nederlands Dagblad.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten