17.10.12

Dutchpack publiceert rapport over de toekomst van eCultuur (via Waag Society)

Dutchpack wordt gevormd door Waag Society, V2_, Mediamatic, Submarine Channel, Steim, NIMk en WORM. In samenwerking hebben zij de ambitie hun maatschappelijke rol en betekenis te benadrukken. Dutchpack brengt nu een rapport uit waarin hun achtergrond, positie en ambitie wordt geschetst. Onderzoeker Paul Rutten schreef het. Het rapport gaat in op de huidige en toekomstige rol die de medialabs kunnen en willen spelen en toont de toegevoegde waarde van de activiteiten van Dutchpack voor kunst, technologie en innovatie in Nederland en Europa.

Download het rapport direct of ga naar: Dutchpack publiceert rapport over de toekomst van eCultuur - Waag Society.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten