23.10.12

Ministerie OCW presenteert Cultuur in Beeld 2012 (Rijksoverheid.nl)

Het Ministerie van OCW publiceerde gisteren de nieuwe uitgave van ‘Cultuur in Beeld’. De publicatie laat cijfers zien van de instellingen uit de basisinfrastructuur (BIS), van de fondsen en van de vier grote steden. Ook is er aandacht voor de niet-gesubsidieerde sector. Veel aandacht gaat uit naar de veranderingen in het cultuurbeleid en de uitdagingen waar kunstenaars en instellingen voor staan.

‘Cultuur in Beeld 2012’ biedt een brede blik op de cultuursector. Brancheverenigingen, fondsen, grote steden en het Rijk hebben voor deze publicatie hun gegevens samengebracht. Die samenwerking is belangrijk om een goed beeld van trends en ontwikkelingen te krijgen. Het is een onmiskenbare informatiebron voor iedereen die zich met cultuur bezighoudt: voor kunstenaars en instellingen, voor beleidsmakers en onderzoekers.

Ga naar: Cultuur in Beeld 2012 - Rijksoverheid.nl.

Documenten direct downloaden:
Publicatie Cultuur in Beeld 2012.
Publicatie Cultuur in Cijfers 2012, omvat tabellen met financiële en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de BIS.
Rapport Effecten van de economische crisis in de cultuursector.
Rapport Analyse op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling.
Rapport Analyse ondernemerschap naar het niveau van ondernemerschap bij instellingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten